PRIDAŤ OTÁZKU NA LEGRANDFORUM.sk

Meno *
E-mail *
Telefón *
Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená,
slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie.
Zaradenie *
Nadpis *
Otázka *
 
  polia označené * sú povinné

LCS2 - 25-ročná záruka

 

Výkonnosť inštalácie musí zostať nezmenená počas celej doby životnosti. Preto Legrand garantuje výkonnosť systému a jednotlivých komponentov LCS2 kategórie 6a, kategórie 6 a kategórie 5e na dobu 25 rokov.

Základné informácie o záruke:
LCS2, to nie sú iba produkty, je to kompletný ekosystém vrátane inštalácie. Vďaka certifikačnému systému partnerov pokrývajúcemu normy z pohľadu návrhu, ako aj inštalácie systémov štruktúrovanej kabeláže Legrand garantuje nielen výkonnosť jednotlivých komponentov, ale aj celej inštalácie fungujúcej v reálnej prevádzke
 


 

 

 

Výhody pre koncového užívateľa:
Vyžiadaním 25-ročnej priamej systémovej záruky si koncový užívateľ zabezpečí:
  • Navrhnuté technické riešenie v projektovej fáze skontrolujú špecialisti z Legrandu. V prípade nutnosti ho zoptimalizujú tak, aby sa dosiahol maximálny výkon a flexibilita.
  • Inštaláciu vykoná certifikovaný partner. Takýto partner má vyškolený personál, pozná produkty Legrandu a úzko s Legrandom spolupracuje.
  • Na samotnú inštaláciu dohliadajú špecialisti z Legrandu. Inštalácia sa premeria schváleným meracím zariadením a výsledky sa vyhodnotia voči požiadavkám noriem.
  • Špecialisti z Legrandu sú neustále k dispozícii koncovému užívateľovi, ako i certifikovanému partnerovi.
  • Na produkt aj samotnú inštaláciu poskytne Legrand 25-ročnú záruku priamo koncovému užívateľovi. Ak sa ktorákoľvek časť inštalácie ukáže ako nevyhovujúca, Legrand pokryje náklady na výmenu.


Prečo požadovať priamu záruku?
Nejde len o samotné produkty, ale najmä o vytvorenie úzkej spolupráce s Legrandom.
Vyžiadaním 25-ročnej priamej systémovej záruky si koncový užívateľ zabezpečí využitie know-how výrobcu v každej fáze svojho projektu
  • pri návrhu, počas inštalácie, pri meraní i počas celej doby užívania.


Priemerná životnosť kabeláže

 

Investície verzus životnosť
Priemerná životnosť kabeláže mnohonásobne presahuje životnosť aktívnych prvkov, ktoré sa na kabeláž pripájajú. Na kabeláž 1. generácie pripojíme 3 až 5 generácií switchov, serverov a užívateľských počítačov. Napriek tomu, že náklady na pasívnu infraštruktúru sú zanedbateľné, často predstavujú investičnú položku, v ktorej sa hľadajú úspory a dochádza ku kompromisom v kvalite.

 


 

25-ročná systémová záruka
Kompletná podpora Legrandu od inštalácie,

merania až po pokrytie prípadných nákladov

na výmenu produktov po dobu 25 rokov.

25-ročná produktová záruka
Výmena produktov po dobu 25 rokov.