PRIDAŤ OTÁZKU NA LEGRANDFORUM.sk

Meno *
E-mail *
Telefón *
Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená,
slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie.
Zaradenie *
Nadpis *
Otázka *
 
  polia označené * sú povinné

Bezpečnosť zariadení a ľudí

 

Dátové centrá sú budovy stavané z dôrazom na maximálnu ochranu technológií. Servery obsahujú najcitlivejšie firemé dáta a preto je nutné ich precízne chrániť.

V dnešnej dobe ešte dátové centrá nefungujú autonómne, bez zásahov ľudí. Je preto treba zabezpečiť aj vhodnú bezpečnosť a kontrolu osôb, ktoré do dátového centra vstupujú.

 
 

Zaistenie celkovej aj cielenej bezpečnosti

Dve hlavné oblasti bezpečnosti, ktorá umožnia bezproblémovú prevádzku dátového centra sú:
  • Fyzický prienik: cieľom je zamedziť akémukoľvek neautorizovanému vstupu
  • Podmienky v internom a externom prostredí: je nutné predchádzať všetkým možnýn rizikám, či už interným (prehriatie, požiar, eletrkostatické výboje, únik vody atď) alebo externým (požiare, záplavy, blesky, zemetrasenia, explózie, iné havárie atď)
Ochrániť dátové centrum pred fyzickými a envirozmentálnymi hrozbami je možné iba použitím špecifických bezpečnostných systémov.

Zaistenie celkovej aj cielenej bezpečnosti

Pre zabezpečenie maximálnej ochrany zariadení ako aj ľudí je nutné riadiť prístupy na viacerých úrovniach: na úrovni, budovy, miestnosti, uličky, racku atď

Ochrana voči interných a externým vyplyvom prostedia

Dátové centrum je možné chrániť voči interným (prehriatie, požiar, eletrkostatické výboje, únik vody atď) a externým (požiare, záplavy, blesky, zemetrasenia, explózie, iné havárie atď) enviromentálnym rizikám pomocou detekčných systémov ako aj použitím produktov, ktoré sú navrhnuté resp. vyrábané tak, aby bola ich prevádzka bezporuchová.
Rovnako ako fyzickú ochranu, aj ochranu voči vplyvom prostredia je nutné riešiť od budovy až po jednotlivý rack.

Viac o bezpečnosti zariadení a ľudí