PRIDAŤ OTÁZKU NA LEGRANDFORUM.sk

Meno *
E-mail *
Telefón *
Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená,
slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie.
Zaradenie *
Nadpis *
Otázka *
 
  polia označené * sú povinné

Prečo nekrimpovať káble (odborne)

 

V predchádzajúcom článku sme si na jednoduchom príklade z domácnosti ukázali, akú obmedzenú funkčnosť majú ručne nakrimpované káble. V tomto článku sa do problematiky ponoríme hlbšie, najmä z pohľadu noriem a spôsobu merania takýchto prepojov.

 

ÚVOD

 

V minulej dekáde existovali oddelené telefónne a dátové siete. Postupom času došlo k ich zjednoteniu štruktúrovanou kabelážou a vznikla jedna infranštruktúra, na ktorú bolo možné pripojiť ľubovoľný telefón alebo počítač. V posledných rokoch sa postupne vyvinuli dalšie zariadenia, ktoré túto infraštruktúri tiež využívajú. Najprv to boli prístupové body Wi-Fi, potom kamery, prístupové a dochádzkové systémy a nové stále pribúdajú. Táto konvergencia umožňuje výrazne zjednoduchšila inštalácie.

 

Použije sa jeden typ metalického TP kábla, nezávislého od koncových zariadení, namiesto viacerých nekompatibilných sietí so špecifickými káblami. Je tu však jeden podstatný rozdiel. Cieľom štruktúrovanej kabeláže pre hlas a dáta je poskytovať konektivitu pre užívateľa v blízkosti jeho pracovného miesta. Pre vačšinu spomínaných systémov je však nutné zabezpečiť konektivitu v iných priestoroch, napríklad v podhľadoch. 

 

NOVÝ PRENOSOVÝ KANÁL – PRIAME PRIPOJENIE

 

Normy štruktúrovaných kabeláží považujú zásuvku a patch panel za povinnú súčasť prenosového kanála, čo znamená, že ukončenie kábla konektorom (samec RJ 45) nie je povolené. Ukončenie prepoja zásuvkou je v prípade zabezpečenia konektivity pri pracovnom stole úplne logické. Otázne je však pripojenie zariadení umiestnených napríklad v podhľade. Táto požiadavka spôsobuje najväčšie problémy v Severnej Amerike, kde je povinná tzv. Plenum certifikácia produktov.

 

Povinne vyhovieť kategórii Plenum musia všetky produkty inštalované v priestore medzi podhľadom a stropom v prípade, že cez tento priestor prúdi vzduch spať do klimatizačných jednotiek. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na zásuvku, modul RJ45 a patch kábel ak sú v tomto priestore použité. Cena Plenum certifikovaných produktov je výrazne vyššia z dôvodu použitia špeciálnych materiálov a nutnej certifikácie.

 

Ak zoberieme do úvahy, že zariadenia v týchto priestorov sú odpájané/pripájané skôr výnimočne, natíska sa otázka či je toto značné navýšenie nákladov opodstatnené. Prečo sa mu nevyhnúť a nenakrimpovať na kábel konektor RJ 45 a kábel možeme rovno zapojiť do zariadenia? Tento nový typ horizontálneho prepoja sa nazýva Priame pripojenie (ang. direct attach). 

 

Obr. č.1 - Klasický Permanent link so zásuvkou a patch panelom

 

Obr. č.2 - Nový typ tzv. Priame pripojenie

 

NOVÝ TYP KANÁLU = NOVÝ SPOSOB MERANIA

 

Keďže patch panel a patch kábel sú povinnou súčasťou prenosového kanála štruktúrovanej kabeláže, v zmysle noriem je ho možné premerať iba 2 spôsobmi:

  • ako Permanent link = od patch panelu k zásuvke
  • ako Channel = Permanent link + patch káble z oboch strán

Uvedené spôsoby sme detailne rozobrali v tomto článku pričom meranie Permanent link je jediný spôsob vhodný pre certifikáciu nainštalovanej kabeláže.

 

Obr. č.3 - Spôsob merania Permanent Link a Channel

 

O novom typ prepoja, o tzv. Priamom pripojení, hovorí americká norma ANSI/TIA-862-A Building Automation, Medzinárodná norma ISO 11801 ani európske normy Cenelec 50173 /50174 ho zatiaľ nepoznajú.

 

Ako ale takéto prepojenie premerať? Ak na jednu stranu pridáme patch kábel a budeme merať spôsobom Channel, nedostaneme presné hodnoty. Metódu Permanent link zas nemôžeme použiť, keďže jeden koniec prenosového kanálu už obsahuje samec RJ 45. Jediný možný sposob je použiť na jednom konci merací adaptér pre Permanent link a na druhom adaptér pre Channel. Niektoré nové meracie prístroje tento spôsob merania už umožňujú a obsahujú zmenené referenčné hodnoty pre jednotlivé parametre.

 

Obr. č.4 - Premeranie Priameho pripojenia

 

KEĎ ZREJME NEVYHOVUJÚCI KANÁL PREJDE MERANÍM

 

Tento spôsob merania sa na prvý pohľad zdá adekvátny, avšak pri bližšej analýze spôsobu akým pracujú meracie prítroje narážame na zásadný problém. Samce RJ 45, ktorými sú ukončené patch káble nie sú zahrnuté do klasického merania Channel! Situáciu ilustruje obrázok č.5

 

Obr. č.5 – Klasické meranie Channel (nezahŕňa krajné samce RJ 45 patch káblov)

 

Meracie adaptéry vybavené špecifickými modulmi RJ 45 (samicami) a aplikujú pokročilé výpočtové algoritmy pomocou ktorých vymazávajú všetky vplyvy krajných samcov RJ 45 na meranie. Tým pádom, ak použijeme adaptér pre Channel aj na meranie prepoja navrhnutého ako Priame pripojenie, vplyv samca RJ 45 nakrimpovaného na konci metalického kábla nebude zahrnutý do nameraných výsledkov:

 

Obr. č.6 – Meranie Priameho pripojenia (nezahŕňa krajný samec RJ 45 na kábli)

 

Zásadný problém tohoto nového spôsobu merania spočíva v tom, že kým pri meraní Channel boli súčasťou meraného úseku fabricky vyrábané a premerané patch káble, meraný úsek s Priamym pripojením obsahuje samec RJ 45, ktorý bol nakrimpovaný ručne v mieste inštalácie. Tým pádom je žiadúce tento spoj nejako zmerať.

 

Avšak, ak je zvyšok úseku s Priamym pripojením bezproblémový, meraním tento úsek prejde vždy bez ohľadu na kvalitu spoju (kábel – samec RJ 45) či samotného komponentu (samca RJ 45). Pri testoch bolo dokonca dokázané, že úsek s nesprávne zapojeným a nekvalitným samcom prešiel meraním aj keď následne nedokázal preniesť požadovaný protokol.

Tento v súčasnosti jedný možný spôsob merania nie je spoľahlivý a absolútne negarantuje funkčnosť daného úseku!

 

ZHRNUTIE

 

Metóda Priameho pripojenia bola navrhnutá pre zníženie nákladov v úsekoch kde sa vyžadujú produkty s certifikáciou Plenum. V Európe platia iné normy a je možné používať štandardné produkty za štandardné ceny.

 

Meranie presnosového kanálu v ktorom sa vyskytuje Priame pripojenie v súčanosti neumožňuje garanciu prenosových parametrov a tým pádom je užívateľ vystavený riziku nefunkčnosti.

Podľa nášho názoru, kvôli minimálnej úspore nákladov a značnému navýšeniu rizika metódu Priameho pripojenia v Európe neodporúčame. Odporúčame ukončovať všetky prepoje pomocou modulu RJ 45 a aktívne zariadenia pripájat pomocou fabrických patch káblov.

 

 

Gautier Humbert, RCDD

Business Development
Manager,
Structured Cabling Solutions
East and Central Europe