PRIDAŤ OTÁZKU NA LEGRANDFORUM.sk

Meno *
E-mail *
Telefón *
Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená,
slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie.
Zaradenie *
Nadpis *
Otázka *
 
  polia označené * sú povinné

Efektívnosť dátového centra


Meranie efektívnosti pomocou PUE

Efektívnosť dátového centra meriame pomocou PUE - Power Usage Effectiveness. Čím menšie PUE, tým energeticky efektívnejšie dátové centrum. Medzinárodné konzorcium The Green grid založené za účelom efektívnejšej prevádzky dátových centier definovalo viacero úrovní PUE

 

 

PUE Level 0

Porovnanie celkovej energie vstupujúcej do dátového centra a energie, ktorú spotrebujú IT zariadenia. Nová definícia hovorí, že je nutné merať počas špičky a za UPS. Aj keď sú merania pravidelné, pomer energetickej efektívnosti je dosiahnutý pri maximálnej záťaži, ktorá neposkytuje reálny obraz o prevádzke.

 

Základné PUE (Level 1)

Predstavuje merania úrovne Level 0 transformované na kilowatt-hodiny (kWh). Tento spôsob je presnejší ako Level 0, keďže zahŕňa aj ďalšie zdroje energie. PUE1 sa meria po dobu 12 mesiacov.

 

Stredné PUE (Level 2)

Predstavuje merania úrovne Level 1 s tým rozdielom, že spotreba IT zariadení sa meria pomocou PDU(napájacie bloky v 19“ rozvádzačoch). Jasne sa tým rozlíši spotreba IT zariadení a ostatnej infraštruktúry. Zároveň je jednoduchšie zmerať čiastočné PUE (partial PUE).

 

Pokročilé PUE (Level 3)

Predstavuje presnejšie merania úrovne Level 2. Spotreba IT zariadení je meraná na každom zaradení.

 

 

3 spôsoby zníženia PUE

Existujú 3 hlavné spôsoby ako znížiť PUE:
  • Optimalizácia chladenia
  • Zníženie energetických strát
  • Meranie výkonnosti pomocou indikátorov

Optimalizácia chladenia

Najviac energie v dátovom centre spotrebujú práve chladiace systémy. Ak chceme znížiť spotrebu elektrickej energie dátového centra, musíme v prvom rade znížiť spotrebu chladenia.

Je potrebné:

  • Optimalizovať návrh serverových miestností
  • Vybrať vhodný systém chladenia
Viac o optimalizácii chladenia

 

 

Zníženie energetických strát

Zníženie energetických strát zvýši efektivity elektrickej infraštruktúry.
Straty súvisiace s konverziou energie a UPS v súčasnosti predstavujú okolo 10% z celkovej spotreby elektrickej energie v dátovom centre s PUE 1,3. Pre porovnanie, chladenie v takomto DC spotrebuje 33%. Po zlepšení systému chladenia, najmä s použitím free cooling, energetické straty predstavujú významný podiel zo sumy faktúry za energiu.
Tieto straty je možné znížiť pomocou širokej škály produktov, a to najmä v oblasti zdrojov elektrickej energie a distribučných ciest.

Viac o znížení energetických strát

 

 
 
 

Meranie výkonnosti pomocou indikátorov

Dodatočné zvýšenie efektívnosti optimalizovaných systémov chladenia a rozvodu elektrickej energie prinesie nasadenie meracích a monitorovacích systémov.
Tieto systémy poskytujú správcom dátových centier informácie o spotrebe jednotlivých systémov v reálnom čase. Spotrebu energie infraštruktúry a IT zariadení je možné ďalej redukovať zavedením nápravných opatrení.

Viac o meraní výkonnosti