PRIDAŤ OTÁZKU NA LEGRANDFORUM.sk

Meno *
E-mail *
Telefón *
Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená,
slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie.
Zaradenie *
Nadpis *
Otázka *
 
  polia označené * sú povinné

LCS2 – ZÓNOVÁ KABELÁŽ


Zónová kabeláž predstavuje flexibilnejšiu alternatívu ku klasickej architektúre založenej na podlažných rozvádzačoch obsluhujúcich dané podlažie (rádius 90 metrov). Podlažie je rozdelené pomocou konsolidačných bodov do viacerých zón. Fixná časť kabeláže vedená z rozvádzača je ukončená v konsolidačnom bode umiest-nenom na prístupnom mieste (podhľad, zdvojená podlaha...).

Rozšírenie, resp. iné zmeny sa následne realizujú iba v zóne, ktorú obsluhuje daný konsolidačný bod (rádius 20 metrov). Časť horizontálnej kabeláže od konsolidačného bodu po prípojné miesto sa považuje za flexibilnú. Táto topológia umožňuje jednoduchšie a lac-nejšie zmeny (MACs - moves, adds, changes), keďže realizácia prebieha na menšej ploche.

 

1: Stav pri prvej inštalácii

7 z 12 portov konsolidačného bodu zostáva nevyužitých ako rezerva.
2. Doplnenie pracoviska

Inštalácia prebieha iba v rámci danej zóny (napr. kancelária) bez úprav v chodbách, v serverovni a ďalších priestoroch, ktorými prechádzajú káble.


Konsolidačné body

Príklad konsolidačného bodu pre kombinované optické a metalické horizontálne prepoje.
Pripájacie káble 1x RJ 45

Pripájacie káble pre pripojenie klasických dátových zásuviek ku konsolidačnému bodu.
Vybavené 1 samcom RJ 45.
Zónové zásuvky RJ45/RJ45

Zónové zásuvky slúžia na jednoduché pripojenie pracovného miesta ku konsolidačnému bodu pomocou. Z obidvoch strán sú vybavené samicami RJ 45.
Pripájacie káble 2x RJ 45

Pripájacie káble pre pripojenie zónových dátových zásuviek ku konsolidačnému bodu.
Vybavené 2 samcami RJ 45.
Optické zásuvky Mosaic

Pre prívod optického vlákna až k pracovnému stolu.