PRIDAŤ OTÁZKU NA LEGRANDFORUM.sk

Meno *
E-mail *
Telefón *
Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená,
slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie.
Zaradenie *
Nadpis *
Otázka *
 
  polia označené * sú povinné

SEMINÁR POWER 2009

Ochrana objektov voči prepätiu, bleskozvody


„Na začiatku bola myšlienka zorganizovať seminár, ktorý prinesie žiadané informácie najmä pre projektantov, ale aj pre širšiu odbornú verejnosť. Medzi aktuálne a často diskutované témy patrí ochrana objektov voči prepätiu.“

Legrand Slovensko

Spoločnosť Legrand Slovensko zorganizovala 26. – 27. 11. 2009 odborný seminár POWER 2009. Seminár bol zameraný pre projektantov, na tému ochrany objektov voči prepätiu, bleskozvody. Seminár trval dva dni, počas ktorých prebiehali prezentácie odborníkov z praxe a spoločnosti Legrand.

Na seminári bolo prítomných 69 projektantov a špecialistov z celého Slovenska. Odborné prednášky boli dopĺňané prestávkami, spojenými s prezentáciou vzorových výrobkov súvisiacich s danou problematikou.

Účastníci semináru POWER 2009 mali k dispozícii wellness centrum, masáže, a večeru spolu s večerným programom, barom, živou hudbou a tombolou.

Prednášajúci:

 • Mgr. Martin Herman
 • Ing. Ján Meravý
 • Ing. Michal Ingeli
 • Zastúpenie Legrand Slovensko

Prezentácie:
Mgr. Martin Herman:

 • Návrh vonkajšej a vnútornej ochrany pred bleskom z hľadiska stanovených vonkajších vplyvov v budovách a rôznych technologických objektoch
 • Protipožiarna ochrana budov - neoddeliteľná súčasť bezpečnosti stavby.

ng. Ján Meravý:

 • Úvod do problematiky novej koncepcie ochrany pred bleskom podľa súboru noriem STN EN 62305-1 až STN EN 62305-4. Elektromagnetická kompatibilita
 • Vnútorný systém ochrany pred bleskom
 • Praktické modelové príklady vnútornej ochrany proti prepätiu

Ing. Michal Ingeli:

 • porovnanie prístupu starej a novej normy, návrh vonkajšej ochrany voči prepätiu, práca s výpočtovým softvérom SIRAC, ktorý je súčasťou STN EN 62305

Legrand Slovensko:

 • Zvodiče prepätia
 • Softvérové prostriedky Legrand pre podporu projektovania, informácie o najnovších produktoch

Fotografie zo seminára