PRIDAŤ OTÁZKU NA LEGRANDFORUM.sk

Meno *
E-mail *
Telefón *
Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená,
slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie.
Zaradenie *
Nadpis *
Otázka *
 
  polia označené * sú povinné

TECHNOLOGICKÉ PRIESTORY

 

Technologické priestory predstavujú kritickú časť dátového centra. V týcho priestoroch je realizovaná podporná infraštruktúra distribúcie elektrickej energie od transformátorov k serverom. Pri návrhu je nutné klásť dôraz najmä na bezpečnosť a efektivitu.

 

Suché transformátory

Legrand ponúka spoľahlivé, nízko-stratové transformátory v súlade s novou normou EN 50541-1, ktoré presne spĺňajú náročné požiadavky dátových centier. Sú vyrábané s výkonom až do 20.000 kVA, s ohľadom na efektivitu až do triedy AoAk (extra nízko-stratové). Z pohľadu životného prostredia sú transformátory vyhotovené „Green“ technológiou teda sú recyklovateľné, neznečisťujú prostredie a majú znížené nákladmi na prevádzku.

viac informácií
 

Istenie

Úlohou istenia v dátovom centre je zabezpečiť ochranu osôb, majetku, kontinuitu napájania a možný servis. Rada ističov Legrand DX, DPX, DMX3 poskytuje možnosť istenia do 6.300A, so všetkými typmi vypínacích schopností. Prevedenie ističov je v pevnom, ale i vo výsuvnom vyhotovení a pre modulárne ističe je možnosť vyhotovia s pripájaním pod napätím.

viac informácií
 

Prípojnicové rozvody

Úlohou prípojnicového rozvodu je distribúcia elektrickej energie s ohľadom na minimalizáciu rozmerov vedenia. Pre dátové centrá Legrand poskytuje prípojnicové rozvody do 5 000A. Prípojnice vysokého výkonu zabezpečujú prenos energie medzi transformátormi, dieselgenerátorom a hlavným rozvádzačom a nízkeho výkonu napájanie PDU.

viac informácií
 

Káblové trasy

Vo väčšine dátových centier sa na uloženie káblov používajú drôtené nosné úložné systémy Legrand má v portfóliu káblové žľaby Cablofil ktoré sa vyznačujú veľmi vysokou nosnosťou, vysokou odolnosťou a patentovanou konštrukciou, ktorá zabezpečuje ochranu voči poškodeniu káblov a prispieva k dosiahnutiu výbornej úrovne EMC (elektromagnetickej kompatibility)

viac informácií
 

Meranie a monitoring v rozvádzačoch

Meranie poskytuje priamy prístup k informáciám o spotrebe. V dátových centrách je ju možné pomocou produktov Legrand merať na v rôznych miestach: v silových rozvádzačoch, na prípojnicových rozvodoch či v 19“ rackoch. Pre meranie v silových rozvádzačoch Legrand ponúka multifunkčné meracie jednotky na dverách rozvádzačov, meranie v rozvádzačoch a monitoring stavu ističov.

viac informácií
 

UPS

Dôležitým prvkom dátového centra sú záložné zdroje. Legrand ponúka vysokoúčinné UPS do 4 800 kVA v modulárnom alebo konvenčnom preverední. Hodnota účinnosti UPS dosahuje úroveň až 99% v režime ECO a úroveň až 95% v režime online.

viac informácií
 

Kompenzácia

Kompenzačné rozvádzače prispievajú k úsporám elektrickej energie v inštalácii. Kompenzáciou jalového výkonu pomocou produktov Legrand dochádza k redukcii dodávky jalovej energie zo siete a k zlepšeniu účinníka.

viac informácií