B, C, D – čo znamenajú tieto písmená na ističoch?

Ističe sú najpoužívanejším prvkom nadprúdovej ochrany v domových elektroinštaláciách. Prvý parameter, ktorý si pri nich spravidla všímame, je hodnota menovitého prúdu. Okrem nej je ale dôležitá aj vypínacia charakteristika, ktorá udáva, po akom čase vzhľadom na veľkosť nadprúdu istič el. obvod preruší. V článku vnesieme viac svetla do problematiky charakteristík ističov a odporučíme vám, ktoré z nich by ste mali použiť na istenie jednotlivých obvodov vo vašej novej či rekonštruovanej elektroinštalácii.

Jeden istič, dve spúšte

Ističe sú vratné prvky nadprúdovej ochrany. To znamená, že ak istič preruší elektrický obvod v dôsledku poruchy, môžete ho znova manuálne zapnúť. Mechanizmus ističa obsahuje tzv. zapínací zámok, ktorý zabezpečuje, že po automatickom vypnutí ho nemôžete znova zapnúť, pokiaľ by príčina vypnutia stále trvala (obvodom by tiekol nadprúd). Vypnutiu ističa nemôžete zabrániť ani tým, že budete jeho zapínaciu páčku pridŕžať rukou v zapnutej polohe.

Bežné nadprúdové ističe pre domáce použitie sa skladajú z dvoch typov spúští:

 • Tepelná spúšť – Je tvorená bimetalovým pásikom, ktorý sa skladá z dvoch kovov s rôznou tepelnou rozťažnosťou. Pásik sa vplyvom prechodu el. prúdu ohrieva, pri nadprúde sa vplyvom vysokej teploty ohne na jednu stranu a zatlačí na zámok ističa, ktorý sa uvoľní a rozpojí kontakt. Týmto spôsobom chráni obvod pred nadprúdom.
 • Elektromagnetická spúšť – Funguje na princípe elektromagnetu, ktorý pri vysokom nadprúde (typickom pre skrat v el. obvode) okamžite zareaguje a pritiahne k sebe kotvu, ktorá uvoľní zámok ističa. Ten el. obvod rýchlo rozpojí – ešte skôr, než skratový prúd dosiahne maximum.

Menovitý prúd je len orientačný

Menovitý prúd ističa udáva orientačnú hodnotu prúdu, pri ktorom istič obvod preruší. V skutočnosti teda ide skôr o určitý rozsah hodnôt. Práve tento rozsah je daný vypínacími charakteristikami na obr. 1.

Obr. 1 – Približná vypínacia charakteristika ističov B, C a D.

Ako vidíte, ističe s charakteristikou B, ktoré sú bežne používané na istenie zásuvkových a svetelných okruhov v domových elektroinštaláciách, okamžite prerušia obvod cca pri 3 – 5,5-násobku menovitého prúdu. Pri ističoch s charakteristikou C je to 5,5 – 10-násobok a pri charakteristike D dokonca 10 – 20-násobok.

Charakteristika ističa Násobok menovitého prúdu, pri ktorom istič okamžite preruší obvod Použitie
B 3 – 5,5 ochrana el. vedenia, zásuvkové a svetelné obvody v domácnosti
C 5,5 – 10 menšie elektromotory, transformátory, väčšie svetelné okruhy
D 10 – 20 veľké indukčné a kapacitné záťaže

Tabuľka 1 – Použitie ističov v domácich elektroinštaláciách podľa ich charakteristiky.

Uvedené charakteristiky ističov sú v súlade s vypínacími časmi pri skratovom prúde, ktoré predstavujú 0,4 s pre napätie do 230 V, 0,2 s pri napätí do 400 V a 0,1 s pri napätí nad 400 V – všetky napätia oproti ochrannému vodiču. Pohybujú sa v rámci tolerancií, ktoré sú spôsobené napr. rozdielnou teplotou okolia či rozdielnou teplotou samotného ističa, ktorý sa zahrieva aj v dôsledku prechodu menšieho el. prúdu.

Charakteristiky B, C a D definuje norma STN EN 60898-1. Okrem nej však existuje aj norma STN EN 60947-2: Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia – Časť 2: Ističe. Tá prenecháva výrobcom voľnosť v pomenovaní jednotlivých charakteristík, pričom stanovuje referenčnú teplotu okolia 40 °C namiesto 30 °C pri STN EN 60898-1 a tiež odlišnú toleranciu pre oblasť nízkych nadprúdov. V domácich elektroinštaláciách sa však väčšinou stretnete iba s charakteristikami B, C a D.

„Béčko“ nevyhovie všade

Pre bežné spotrebiče v domácnosti (žiarovky, TV, počítač, el. rúra atď.) charakteristika B vyhovuje, situácia sa však mení pri používaní indukčnej záťaže. Ide napr. o silné elektromotory (silnejšie vysávače, elektrické náradie, zváracie transformátory), ktoré pri rozbehu, resp. zapnutí potrebujú niekedy až 8-násobný prúd oproti bežnej prevádzke. Podobne sú na tom aj spotrebiče s tzv. kapacitnou záťažou. Ide najmä o tie so spínanými zdrojmi, ako napr. zváracie invertory, výkonné elektronické predradníky pre žiarivky, výkonné počítačové zdroje a pod.

Aj v prípade, ak trvalý príkon indukčných a kapacitných spotrebičov nie je príliš vysoký, dokážu pri spustení „zhodiť“ istič s charakteristikou B. Mali by ste pre ne teda voliť ističe s charakteristikou C, pre veľmi vysoké zapínacie prúdy dokonca charakteristiku D.

Vedeli ste, že?

Pri nesprávne zvolenom ističi a napr. príliš dlhom vedení el. obvodu nemusí istič pri skrate prerušiť obvod včas, čo môže mať za následok zničenie pripojených spotrebičov, el. vedenia či vznik požiaru. Nedá sa teda zovšeobecniť, že 16 A ističe sú vhodné pre zásuvkové okruhy s prierezom vodičov 2,5 mm2 a 10 A ističe zase pre svetelné okruhy s prierezom vodičov 1,5 mm2. Do úvahy musíte brať aj už spomínanú charakteristiku a okrem nej i dĺžku kábla, typ kábla a spôsob jeho uloženia. Voľbu menovitého prúdu a charakteristiky ističa teda vždy prenechajte projektantovi alebo kvalifikovanému elektrikárovi.

Lepšie modely indukčných a kapacitných spotrebičov bývajú vybavené aj tzv. softštart obvodom, ktorý zabezpečí ich pomalé spúšťanie a tým aj nízky odber prúdu pri štarte. Nie vždy má softštart dostatočný účinok na to, aby stačilo použiť istič s charakteristikou B.

Najčastejšími miestami, kde využijete ističe C a D, je domáca dielňa, garáž, záhrada či vonkajšia zásuvka, do ktorej budete zapájať el. náradie.

Zapamätajte si:

 • pri ističoch si všímajte nielen hodnotu menovitého prúdu, ale aj charakteristiku,
 • ističe B sa hodia pre bežné svetelné a zásuvkové obvody,
 • pre elektromotory, el. náradie, zváračky či silné spínané zdroje alebo svetelné obvody s veľkým počtom žiariviek sú vhodné ističe charakteristiky C či D,
 • C a D ističe sa používajú najmä v domácich dielňach, garážach, záhradách, pre vonkajšie zásuvky a tiež v priemysle,
 • voľba vhodného ističa nezávisí iba od prierezu vodiča, preto ju prenechajte kvalifikovanému projektantovi alebo elektrikárovi.

29 KOMENTÁRE

 1. Je mi to jasné len Hlavný istič pred elektromerom musí mať charakteristiku B a už je problém lebo vyhadzuje H.I MRK je možné zmeniť len zo súhlasom dodávateľa a od 01.01.2021 sa bude odvíjať aj cena za distribúciu aj pre domácnosť

  • Dobrý deň, pán Onderko,

   ďakujem za vyjadrenie vášho názoru.
   Želáme všetko dobré.

   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 2. Dobrý deň,

  Ak hlavný istič pred elektromerom vyhadzuje, treba zistiť príčinu. Najlepšie je premerať prúdy jednotlivých fáz, samozrejme vtedy, keď sú pripojené všetky výkonové spotrebiče. Ak nameraný prúd dosahuje úroveň nominálnej hodnoty prúdu ističa, sú možné dve riešenia:
  – buď treba zabezpečiť, aby veľké odbery nebežali súčasne
  – alebo požiadať o zmenu hlavného ističa na 32A/3P/B

  P.S.: Hlavný istič 25A/B zvyknú vyhadzovať aj výkonné točivé stroje. Napríklad omietacie stroje … a to kvôli vysokému nábehovému prúdu

  • Dobrý deň, pán Vladimír,

   ďakujeme za vaše postrehy a zhrnutie.
   Nech sa vám darí, držíme palce a pozdravujeme.

   Redakcia portálu Electrend

  • Ešte je 3. riešenie – po premeraní prúdov jednotlivých fáz môžte zistiť, že iba 1 z fáz je nadmerne zaťažovaná a to spôsobuje vypínanie ističa. Často pomôže v rozvádzači poprehadzovať jednotlivé okruhy na fázach a tým dosiahnuť rovnomernejšie zaťaženie fáz a aj zníženie preťažovania danej fázy.

 3. Problém s vyhadzovaním hlavného ističa pri zapnutí indukčnej záťaže /motory, transformátory/ čiastočne vyrieši použitie pripojovacieho kábla s čo najmenším prípustným prierezom a maximálnou dĺžkou. Ľudia používajú zbytočne predimenzované káble, často s argumentom „taký som zohnal“.
  Ohmický odpor kábla obmedzí nábehový prúd.
  Keď si zapojím za hlavný B-istič pomalší C,D tak ten je tam z hľadiska vyhadzovania hlavného ističa v prípade indukčnej záťaže platný ako mŕtvemu zimník.

 4. Viete mi povedať na základe čoho musí byť ma hlavnej prípojke istič B rady, ked som v žiadosti o prípojenie žiadal, že budem pripájať aj el. motor sai 5,5kW a ostatnu domácnosť, stačili pomale poistky 32A. 40 rokov to bolo OK elelktrizačna sieť sa nezrútila.V sučasnosti distributor žiada výmenu za istič rady B, kedy už je treba predimenzovať istenie na 50-63 A, to je neadekvátny nárast poplatkov za „istič“. Operuju tým, že mi musia rezervovať potrebný výkon, čo je blbosť, to by pri sučte v obci pri nej museli mať elktráreň, ktorá by bola využívaná na pár sekund. Mysli, že to je v rozpore z dobrými mravmi a je to neopodstatnené obohacovanie sa, zneužívanie titulu prirodzeného monopolu. O bezpečnosti takto predimenzovaného istenia ani nehovorím, ona totiž impedancia vypínacej slučky sa pri správnom vyhotovení a údržbe, nemení, ale vypínaci prúd narastá, može sa stať, bežne, že, nezabezpeči vypnutie obvodu. Maju nato oporu v zákone, alebo to je iba na zvýšenie neopodstatnených bezpracných, iba hračkou čísiel, príjmov distribučiek, aby si pokrili bez problémov svoje režijné náklady?
  Ďakujem

  • Dobrý deň, Daniel,

   ďakujeme za zaujímavú otázku.
   To, že elektrárne vyžadujú ističe s charakteristikou B je v ich interných normách. Bohužiaľ to nevieme vyriešiť, tak ako píšete distribučka je monopol a oni si diktujú podmienky pripojenia. Čo sa týka rezervovanej kapacity a poplatku za výšku ističa, tiež si myslím, že sú tie poplatky trocha cez čiaru. Čo sa týka argumentácie rezervovanej kapacity, tak oni rozoznávajú tzv. súčasný a inštalovaný príkon na základe výšky ističa a keď raz máte 25 A B tak vedia vypočítať maximálnu spotrebu v KWh a aj súčasnú spotrebu v KWh.

   Držíme palce, želáme pekný deň,

   s pozdravom redakcia portálu Electrend.

  • To, ze distribucka ma vo svojich podmienkach vyzadovanie len isticov s charakteristikou B je hlavne z dovodu, ze ak maju dodrzat normove parametre na impedanciu vypinacej slucky v predpisanom case, tak rozdiel medzi B a C je dvojnasobny, cize pri C charakteristike na dosiahnutie pozadovanej polovicnej hodnoty impedancie(odporu) slucky oproti B charakteristike, by bolo potrebne mat vacsie prierezy v distribucnych kabloch, cize by sa musela pri rovnakych odberoch prerabat cela siet rozvodov… Takto tymto predpisom to nemusia riesit, resp. mozu si dovolit poskytovat viac odberov ako keby dovolili pouzivanie isticov pred ELM s charakteristikou C.

 5. Dobry den

  potreboval by som istic na nabijacku pre elektromobili ktora ma parametre
  380 V , 22 kW, tri fazy
  Co znamena , pri maximalnom zatazeni bude prechadzat prud 57,8 Amperov.
  Asi bude vhodny 63 amperovy istic, ale neviem co sa tyka skratovej odolnosti, a vypinacej rychlosti.

  Mozete mi prosim poradit ?

  Dakujem

  Pekny den

  • Dobrý deň, Michal,

   ďakujeme za otázku. Čo sa týka problematiky, nabíčka takýchto výkonov by mala mať výrobcom určené predistenie. Naše 22kW nabíjačky (Legrand) majú odporúčané predistenie 40A char C. a chranic typu B 30mA. Obj.c. produktov 404260 a 411846.

   Želáme pekný deň,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 6. Dobrý deň,
  Vedeli by ste mi poradiť náhradu za starý striedavý trojfázový istič tzv. „krompašák“ typ ITV 20 A 500 V do dielne na pripojenie elektromera 4 kW na cinkulárke? Lebo v dôsledku nešťastného drobného skratu na dutnávke na bojleri mi už bohužiaľ na ňom nejde jedna fáza, na ktorej mám bojler pripojený a občas ho takto prevádzkujem. Takže tieto záťaže nebežia súčasne.

  Ďakujem

  • Dobrý deň, Ján,

   ďakujeme za otázku.
   Ak tam máte ITV 20 A., tak náhradou môže byť 20 A. – 3 pólový s charakteristikou B výrobca napr. Legrand.
   Ale ak tam máte inštalovaný príkon 4 KW 3 fázy tak by mohol by istič aj menší napríklad – 16A/3/B. Ja osobne by som ale ostal pri tej 20-tke.

   Pozdravujeme.

 7. Dobrý deň, má pre mňa význam výmena ističa B za istič C? Používam v sieti transformátor na 1500 wat a vychadzuje mi ističe. Neurobí to väčši problém pokiaľ mám doma iba hlinikové káble a nie meďené? Ďakujem.

  • Dobrý deň, Pavol,

   A kde chcete ten istič vymeniť? Ak je to istič pred elektromerom, tak ten musí byť vždy s charakteristikou B.
   Ak sa ale jedná o istič vo vašich rozvodoch, tak určite odporúčame istič C, ktorý je určený pre induktívnu zaťaž. V tomto prípade sa vám to vymeniť oplatí.

   Pozdravuje redakcia magazínu Electrend

 8. Dobry den
  Chcem sa opytat na tie dlzky kablov.Aky dlzky kablov sa pouizvaju pri isticoch B,C a D?
  Chcem vediet aky dlhy kabel mozem pouzit pri roznych typoch aby fungovali spravne.

  Dakujem

  • Dobrý deň, pán Pavol,

   ďakujeme za otázku.

   Charakteristika ističov B,C.D nie je parameter pre dĺžku káblu ( že čím vyššia charakteristika tým môžem použiť dlhší kábel – takto to nie je) ale inak charakteristika ističov B,C,D určuje vypínaciu charakteristiku ističa alebo poistky.
   Ističe typu C sa používajú pri induktívnej záťaži t.j. motory a transformátory, tie pri zapnutí krátkodobo vytvoria Špičku číže prúd na určitý čas stúpne potom sa ustáli napr. motor pri zapínaní.
   Istič s charakteristikou D je zasa pre kapacitné záťaže ako sú nabíjačky akumulátorov atď. princíp podobný.
   Dĺžky káblov sa navrhujú iným spôsobom zohľadňuje sa tam dĺžka, prierez vedenia, prúdová zaťažiteľnosť vedenia, teplota okolia , uloženie atď.

   Pekný deň,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 9. Dobry deň…chcem sa opýtať či môžem použiť 16b na vonkajšie osvetlenie terasy a záhradu lebo čo mám 10 tak mi stále vyhadzuje pri zapnutí všetkých svetiel…ďakujem prípade my poraďte aký ističe dať

  • Dobrý deň, Rene,

   ďakujeme za otázku.
   Výška ističa záleží od vedenia. Ak máte vedenie s prierezom 1,5 mm2 tak by ste mali použiť maximálne 10 A istič.
   Váš prípad by mohol vyriešiť napríklad istič 10 A s vypínacou charakteristikou C.

   Držíme vám palce,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

  • Dobrý deň, pán Zlatko,

   Predpokladáme, že chcete navýšiť výšku hlavného ističa. Tam si musíte podať žiadosť o zvýšenie výšky ističa do distribučky a tá vám potom pošle zmluvu s podmienkami, ktoré musíte splniť. Bude tam poplatok za zvýšenie – ten zaplatíte a potom musíte istič vymeniť za vyšší. Ak bude mať distribučka ešte nejaké iné podmienky, tak aj tie musíte splniť a následne poslať revíznu správu s plánom skutkového vyhotovenia. Nakoniec po splnení podmienok nastane zmena a zaplombovanie odberného miesta.

   Držíme vám palce a želáme všetko dobré,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 10. Dobrý deň
  Dneska nám priniesli vírivku,dom má hlavný istič 25A a kúrenie máme elektrické podlahové. Po napojení vírivky nám zhodil hlavný istič. Mám si navýšiť hlavný istič na 32? Alebo viac?
  Ďakujem

  • Dobrý deň, Viktor,

   ďakujeme za otázku.
   Najskôr by sme odporúčali prepočítať to a pomerať jednotlivé fázy, aby ste zistili, či sa stým nedá niečo spraviť napr. iné nafázovanie alebo niečo podobné. Následne podľa týchto zistení by sme eventuálne odporúčali zvyšovať hodnotu ističa.

   Držíme vám palce,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 11. Dobrý deň,
  Chceme si zaviesť el. do záhradkárskej osady s tým že prívod máme už zaobstaraný AYKY 4x16mm, ktorý prichádza z rozvádzača kde ešte nemáme istič na istenie toho kablu. Hlavný istič v tomto rozvádzači je trojfázový B25, to je istenie prívodu a z toho tam ide trojfázový istič C20 pre ďalší rozvod. Aký istič tam musíme pridať? V spoločnom rozvádzači chceme mať hlavný istič a ističe pre jednotlivé záhrady. Z toho rozvádzača bude urobený rozvod k jednotlivým zahradam. A potom podružné rozvádzače v záhradách.Chcel by som sa spýtať aké ističe a s akou charakteristikou môžem použiť v takom prípade aby všetko bolo dodržané.
  Ďakujem
  Miroslav

  • Dobrý deň, Miroslav,

   Ďakujeme za otázku.
   Ešte by sme k objasneniu potrebovali vedieť približnú dĺžku kábla AYKY 4x16mm2 a spôsob uloženia kábla z RH do záhradného domu. Na základe toho vieme presne povedať, že aký istič tam môžete použiť. Potom tam vieme navrhnúť istenie pri dodržanom úbytku napätia. Ale určite maximálny istič bude 20/3/C aby bola dodržaná selektivita istenia.

   Držíme palce,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 12. Dobrý deň,
  kúpil som elektrický ohrievač vody na sprchu a po približne piatich minútach prevádzky mi vyhodí istič, konkrétne B 16. Aký istič by ste mi odporučili, aby bola prevádzka bezproblémová ???

  Ďakujem za odpoveď.

  • Dobrý deň, Peter,

   Ďakujeme za otázku.
   Potrebovali by sme vedieť aký je príkon spotrebiča prípadne odoberaný prúd atď. Odporúčali by sme tam použiť kombinovaný istič C 16 s prúdovým chráničom podľa toho čo opisujete.

   S pozdravom redakcia magazínu Electrend

 13. Dobrý deň.
  V OBI majú taký istič valcový so závitom namiesto poistky ,Vstavaný istič E27 16A ,aj 10A. Má napísané, Charakteristika L . To je aká charakteristika?

  Staré ističe hranaté sa dali priskrutkovať v rozvodnej skrini o tú dosku . Tieto nové sa ako montujú?

  • Dobrý deň,

   Poistky rozoznávame rýchle a pomalé. Konkrétne táto vami popísaná má niečo medzi – takže výrobca píše o nej, že ide o stredne pomalú poistku.
   Nové ističe sa montujú na tzv, Din lištu, kde sa zacvakne do lišty drážka tela ističa.

   S pozdravom redakcia magazínu Electrend

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.