Dom vo svahu – na čo si dať pozor pri stavbe tohto typu?

Bývanie vo svahovitom teréne má svoje výhody i nevýhody. Najväčšou výhodou domu vo svahu je nádherný výhľad, vyššia šanca nažívania bez množstva susedov a tiež zaujímavé dispozičné možnosti. Nevýhody sú spojené najmä s vyššími nákladmi, ktoré rastú paralelne s naklonením špecifického terénu. Na čo teda myslieť pri stavbe takéhoto typu? 

Odborník nadovšetko 

Pri každej stavbe je nevyhnutné, aby ju viedli kvalifikovaní odborníci. Pri domoch vo svahovitom teréne je však táto podmienka ešte významnejšia. Stavba vo svahu má svoje špecifiká a postupy, ktoré je nutné akceptovať a dodržať. Prvým krokom je obhliadka terénu, v ideálnom prípade v prítomnosti geológa a hydrológa, ktorí sondami zistia zloženie pôdy a množstvo vody v podloží. V prípade, ak títo znalci usúdia, že budúcu stavbu nebude ohrozovať zosuv pôdy alebo poškodenie v dôsledku nadmerného množstva vody, môže nasledovať tvorba samotnej projektovej dokumentácie stavby projektantom, ktorý zohľadní všetky individuálne aspekty terénu.  

Prispôsobiť terén domu alebo dom terénu? 

Špecifický terén si vyžaduje špecifický postup výstavby. Pri svahovitých terénoch máme na výber z dvoch postupov. V prvom prípade prispôsobujeme terén domu. Samotnej stavbe tak predchádza množstvo (po)zemných úprav. V druhom prispôsobujeme dom terénu. Tento postup je naozaj žiadaný, keďže v prípade čiastočného podpivničenia získame zaujímavé priestory, ktoré je možné všestranne využiť napríklad ako garáž, skladové priestory, prípadne ako pivnicu. Obe metódy majú svoje klady i zápory. 

Terénne práce a základy 

Pokiaľ vychádzame z prvého postupu, príprava zohráva veľkú úlohu, pretože zložitý svahovitý terén je potrebné upraviť a vyrovnať a zároveň odviezť množstvo prebytkovej zeminy. Ťažká technika je „must have“. Po tomto procese nasleduje realizácia základovej dosky, ktorá v súvislosti s parametrami svahovitého terénu musí spĺňať vyššie štandardy než pri rovine – musí byť najmä dostatočne hlboká a pevná 

Viac prác a materiálu = vyššie finančné náklady 

Stavba domu v týchto špecifických podmienkach môže budget násobne zvýšiť, keďže jej zväčša predchádza viac zemných prác a spotrebuje sa viac materiálu na zabezpečenie a osadenie základovej dosky. Netreba zabúdať ani na prípadné doriešenie príjazdovej cesty k stavbe, pričom je nutné myslieť i na zlé poveternostné podmienky a predmetnú cestu vysypať kamenivom a zhutniť ho. Ideálne ešte pred začatím výkopových prác. 

Plusy a mínusy v kocke 

Najvýraznejším negatívom domov vo svahu sú najmä vyššie náklady na realizáciu. Okrem toho však odrádza aj komplikovanejší príjazd ťažkej techniky a horšia manipulácia s ňou, ako aj zdĺhavejší proces samotnej výstavby. 

Na druhej strane, ako odmenu získate krásny výhľad, ktorý vám bude závidieť každý, a bezpečie pri prudkých dažďoch a lejakoch. Nezanedbateľnou výhodou je i fakt, že cena svahovitého pozemku býva nižšia než v prípade rovinatých pozemkov. Ušetrené peniaze sa dajú neskôr použiť na dofinancovanie vyšších nákladov na základy domu alebo zemné práce. 

Zapamätajte si:  

  • Pred začatím všetkých prác je dôležité skonzultovať vlastnosti terénu s odborníkmi. 
  • Prípravu terénu a základovej dosky treba realizovať čo najprecíznejšie. 
  • Základová doska aj samotné základy musia pri svahovitých terénoch spĺňať vyššie kritériá ako pri rovinatom povrchu. 
  • Výstavba rodinného domu vo svahu je finančne, ale i časovo náročnejšia. Je potrebné s tým počítať.  

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.