Chcete presunúť elektromer? Pripravte sa na rekonštrukciu prípojky. 

Ak sa chystáte preložiť elektromer svojpomocne, brzdite. Elektromer je totiž majetkom distribučnej spoločnosti a tá ho chráni pred manipuláciou plombovaním. Elektromer taktiež nemôžete presunúť na ľubovoľné miesto – elektromerový rozvádzač má presne stanovenú pozíciu a technické podmienky, podľa ktorých musí byť vyhotovený. Nemusíte mať obavy, prinášame vám ucelený návod so všetkými krokmi, ktoré musíte pri presune elektromeru vykonať, a upozorníme vás aj na prípadné nástrahy, ktoré na vás číhajú.

Nový elektromer – nové predpisy

Vo väčšine starých domov je elektromer súčasťou hlavnej rozvodnej skrinky, v ktorej sa nachádza aj hlavný istič a ističe jednotlivých elektrických okruhov v dome.

Elektrická prípojka je najčastejšie realizovaná vzdušným vedením zo stĺpa elektrického vedenia na povalu. Prípojková skrinka býva v tom prípade umiestnená pri stĺpiku, na ktorom je pripevnené vedenie do domu, prípadne nad rozvodnou skrinkou. Vo väčšine prípadov je osadená závitovými poistkami.

Najčastejším dôvodom pre premiestnenie elektromera je teda výmena kompletnej elektroinštalácie v dome, vrátane rozvodnej skrinky. Ďalší dôvod môže byť, že chcete na dome vymeniť strechu spolu s krovom.

Ak budete pri týchto činnostiach zasahovať do elektromera či do elektrickej prípojky, tento krok musí vopred odobriť váš distribútor elektrickej energie (Západoslovenská, Stredoslovenská alebo Východoslovenská distribučná, a.s.).

V prípade presunu elektromera však musíte pri realizácii nového elektromerového rozvádzača i prípojky dodržať súčasne platné technické normy (STN) i technické podmienky pripojenia, ktoré si určuje vaša distribučná spoločnosť. Hoci sú STN všeobecne záväzné na celom Slovensku, podmienky pripojenia i postup premiestnenia elektromera sa pri jednotlivých distribútoroch môžu líšiť.

Distribučné spoločnosti obvykle požadujú, aby bol elektromerový rozvádzač na verejne prístupnom mieste na hranici vášho pozemku. To v praxi znamená, že ho musíte umiestniť buď na fasádu domu (ak je verejne prístupná), prípadne priamo do plota či na samostatne stojacu základňu niekde pred vaším plotom. Toto umiestnenie platí pre rodinné domy, rekreačné chaty a podobné obytné objekty.

K elektromerovému rozvádzaču musíte udržiavať priamy a trvalý prístup, ktorý nemôžete obmedziť napr. ďalšími stavebnými aktivitami v jeho okolí. Môžete použiť iba taký rozvádzač, ktorý bol priamo na tento účel vyrobený a ktorý spĺňa požiadavky distribučnej spoločnosti a príslušných STN.

Vedeli ste, že…?

V prípade, že máte záujem o dvojtarifné meranie a systém hromadného diaľkového ovládania (HDO) pre vykurovanie alebo ohrev vody tzv. nočným prúdom, nezabudnite to distribučnej spoločnosti oznámiť pri podaní žiadosti o preloženie elektromera. Ak ste dvojtarifné meranie dosiaľ nevyužívali, budú vám musieť nainštalovať nový dvojsadzbový elektromer a tiež modul HDO. Nezabudnite si vybrať taký elektromerový rozvádzač, ktorý disponuje dostatkom miesta na tieto komponenty.

Postup je podobný ako pri novej prípojke

Pri premiestnení elektromera ide v podstate o podobný postup ako pri realizácii novej elektrickej prípojky s tým rozdielom, že distribučnej spoločnosti spravidla neplatíte pripojovací poplatok (často vyše 200 eur), ale len menší poplatok za odplombovanie a zaplombovanie súčastí elektromerového rozvádzača. Nevyhnete sa však nákladom na materiál (elektromerová skrinka, ističe, kabeláž) a prácu kvalifikovaných elektrikárov.

Samozrejme, ak už máte prípojku či elektromerový rozvádzač v súlade s aktuálnymi požiadavkami STN a distribučnej spoločnosti, postup sa vám zjednoduší len na presun samotného elektromerového rozvádzača a inštaláciu novej kabeláže k nemu.

V prvom rade musíte podať žiadosť distribučnej spoločnosti, na základe vyjadrenia ktorej si necháte vypracovať projekt novej elektrickej prípojky. V ňom bude presne špecifikované, odkiaľ budete dom pripájať, aké prvky a akú kabeláž pri tom použijete. Projekt vám vypracuje kvalifikovaný projektant elektrických zariadení.

V ďalšom kroku požiadate distribučnú spoločnosť o premiestnenie elektromera (každá spoločnosť má na to iný formulár) s tým, že k žiadosti doložíte vyhotovenú projektovú dokumentáciu. Distribučná spoločnosť vám premiestnenie odobrí, následne si musíte zohnať kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje a pripojí elektromerový rozvádzač (zatiaľ bez elektromera) a príslušnú kabeláž.

Nové prípojky sa od stĺpa elektrického vedenia realizujú väčšinou podzemným vedením. Rovnakým spôsobom sa ukladá aj kábel vedúci od elektromerového rozvádzača k novej rozvodnej skrinke domu. Ak chcete pár eur ušetriť, môžete výkopové práce realizovať svojpomocne. K prípojke nepotrebujete stavebné povolenie, nevyhnutné je však ohlásenie drobnej stavby, v ktorom uvediete aj to, či potrebujete rozkopať mestský pozemok alebo pretlačiť kábel pod cestou.

Po inštalácii elektromerového rozvádzača a vašej časti prípojky musíte vykonať prvú odbornú prehliadku a odbornú skúšku prípojky (revíziu). Na to potrebujete revízneho technika – elektroinštalačná firma, ktorá vám príde realizovať prípojku, spravidla má nejakého k dispozícii. Revízny technik vyhotoví revíznu správu a plán skutočného vyhotovenia prípojky – tie predložíte distribučnej spoločnosti.

V poslednej fáze vás navštívia pracovníci distribučnej spoločnosti, ktorí demontujú elektromer z pôvodného miesta, premiestnia ho do nového rozvádzača a nakoniec ho zaplombujú. Taktiež zrealizujú zmeny na svojej časti elektrickej prípojky, ak je to potrebné.

Zapamätajte si:

 • najčastejším dôvodom presunu elektromera je rekonštrukcia strechy alebo rekonštrukcia kompletnej elektroinštalácie,
 • pri presune musíte na umiestnenie elektromera použiť rozvodnú skrinku a vybrať miesto v súlade s aktuálne platnými STN a pripojovacími podmienkami distribútora elektrickej energie,
 • vo väčšine prípadov ide v podstate o realizáciu novej prípojky elektrickej energie,
 • k novej prípojke musíte mať vypracovanú projektovú dokumentáciu ešte pred podaním žiadosti o preloženie elektromera, tá musí byť v súlade s podmienkami distribučnej spoločnosti,
 • prípojku realizuje kvalifikovaný elektrikár alebo elektroinštalačná firma,
 • pred samotným presunom elektromera musíte zabezpečiť revíziu novej prípojky revíznym technikom,
 • v poslednej fáze vás navštívia pracovníci distribučnej spoločnosti, ktorí zrealizujú svoju časť elektrickej prípojky a následne vykonajú prekládku elektromera s jeho odplombovaním a následným zaplombovaním.

109 KOMENTÁRE

  • Dobrý deň, pán Štefan

   Ďakujeme za váš názor.
   Želáme veľa úspechov

   redakcia portálu Electrend

  • PRESNE TAK. A ESTE K TOMU: ROBOTU UROBITE DO DVOCH HODIN A KYM VAM ESESACI(SSD) DAJU POVOLENIE NA ODPLOMBOVANIE ELEKTOMERA, TAK PREJDU DVA MESIACE.

 1. Dobrý deň, chcem len zmeniť tarifu z DD5 na DD6 – tepelné čerpadlo, prečo musím umiestniť elektromer na hranicu pozemku. Je to starý rodinný dom.

  • Dobrý deň, Daniela

   táto otázka je v kompetencii elektrární. Oni sa snažia dosiahnuť, aby všetky elektromery boli na hraniciach pozemku podľa ich všeobecných predpisov a interných noriem. Je to hlavne pre ľahšie a jednoduchšie odpisovanie stavu elektromerov pripadne ich výmene. V tomto prípade z prechodu z dd5 na dd6 prichádza k zmene časov nastavenia Hdo čiže zmena časov kedy je vysoká a nízka tarifa čisto teoreticky by mohol elektromer ostať na pôvodnom mieste z funkčného hľadiska. Záleží aj od toho aký elektromer je tam momentálne inštalovaný, či má už v sebe integrovaný spínač Hdo alebo ho ma externý. Je tam veľa vecí, ktoré to môžu ovplyvniť v každom prípade je to na technikovi z elektrární, ktorý to posúdi a stanoví podmienky. Treba vždy riešiť individuálne konkrétnu situáciu.

   Želáme vám veľa pekných dní,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 2. Prosím Vás o odpoveď, keď mám na rodičovskom domčeku elektrickú prípojku na nástrešák a teraz ju obec chce zmeniť lebo musí, pretože ide cez podporný drevený stĺp, ktorý stojí v chodníku a ktorý rekonštruuju, aké sú moje povinnosti, náklady a podobne?

  • Dobrý deň, Milan,

   Ďakujeme za špeciálnu otázku.
   Zo strany distribúcie ide o zmenu podmienok pripojenia, takže elektromer na verejne prístupnom mieste – do plota (žiadosť zmena technických podmienok, projekt, prekládka merania , revízia a odovzdanie).
   Čo sa týka financovania platiť by to mal investor, takže v tomto prípade vy alebo obec. Ak je na ten drevený stĺp vecné breneno, tak by to mala platiť obec, lebo je to vyvolaná investícia z ich strany, ale ak na ten stĺp nie je vecné bremeno, tak to je na dohode medzi vami a obcou.

   Držíme vám palce!
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 3. Dobrý den mam otázku prečo a z jakého dôvodu sa musia prehodiť hodiny elektrometer na plot resp. ku dostupnemu miestu ked chcem dať nainštalovať FOTOVOLTIKU ďakujem .

  • Dobrý deň, Tomáš,

   ďakujeme za otázku.
   V prípade fotovoltaliky – ak budete aj elektrinu dodávať do siete, tak v tom prípade sa menia technické parametre pripojenia a elektrárne majú právo pri všetkých zmenách technických podmienok dať Vám do podmienok, aby bol elektromer na verejne prístupnom mieste. A aj z technického hľadiska sa mení elektromer s HDO a bude mať iné rozmery a musí byť v plastovej skrinke. To je dôvod prečo to od vás vyžadujú.

   Držíme palce a želáme všetko dobré,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 4. Dobrý deň,chcem robiť novú el.inšt. na staršej nehnuteľnosti aj presunom elejtromera do plota,nebude problém keď platím elektrinu SPP ??

  • Dobrý deň, Robo,

   SPP je len papierový dodávateľ elektriny, ktorému platíte, ale distribúcia je buď ZDE DIS SSE DIS alebo VS DIS – záleží v ktorej časti Slovenska bývate. Čiže distribúciu majú na starosti elektrárne, takže určite nebude problém s prekládkou lebo tam podávate žiadosť na distribúciu a nie na SPP.

   Držíme vám palce a želáme všetko dobré,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 5. Dobrý deň,

  chcel by som sa spýtať, momentálne ešte mame hodiny na dome s prívodom cez strešník ako sa kedysi robilo rekonštruujeme dom a menili sme strechu je potrebné premiestiť v tomto prípade hodiny do plotu? Do prívodu (strešníka) hodín zasahovane nebolo je to plne funkčne a zablombovane.
  ďakujem za odpoveď.

  • Dobrý deň, Miroslav,

   Nemusíte to dávať do oplotenia, ale odporúčali by sme aspoň vymeniť prívodný kábel zo strešníka do elektromera, aby ste sa vyhli neskôr problémom. Ale ak rekonštruujete aj elektroinštalaciu v dome, tak najlepšia varianta by bola dať elektromer do oplotenia, ak je to technicky možné, lebo asi potom to už nevymeníte tak ľahko a ani nie tak skoro, keď zrekonštrujete domček.

   Držíme vám palce a želáme všetko dobré.
   S pozdravom redakcia portálu Electrend

 6. Dobrý deň, pred rokom sme zbúrali dom. Elektromer sa musel zo starého domu vybrať. Zavolali sme známemu, ktorý pracuje s elektrinou nech nám poradí. No ten nám povedal, že kľudne vyberme elektromer z domu(samozrejme blomby sme nechali nepoškodené). A potom naďalej plaťme elektrinu mesačne ako sme zvykli. No teraz máme len prázdny pozemok a elektromer odložený. Chceli by stavať nový dom, len elektrinu nemáme. Vedeli by ste nám stým nejak poradiť? Ďakujem

  • Dobrý deň, milá Nikoleta,

   Zhrňme si vašu situáciu: Ak to správne chápem, tak zmluvu ste nezrušili a ani nepožiadali o prekládku prípojky, a tak bez dovolenia distribučnej spoločnosti ste svojvoľne zdemontovali elektromer. Neporušili ste plomby a máte ho odložený. Ak je to teda tak, ako popisujete, môže to byť naozaj veľký problém. Porušili ste podmienky zmluvy a môžete kvôli tomu dostať veľkú pokutu. Ak sa na to pozrieme spätne, mali ste ešte pred búraním vybaviť prekládku elektromera. Teraz Vám ostáva iba pokúsiť sa vybaviť prekládku, ideálne možno aj cez „dobrého známeho“. Inak vám hrozí, že vás môže distribučná spoločnosť žalovať, vzhľadom k tomu, že ste jednak porušili zákon o energetike a svojvoľne zdemontovali ich meracie zariadenie a zároveň zrušili odberné miesto.

   V každom prípade vám silno držíme palce, aby sa vám problém v čo najlepšej možnej miere podarilo vyriešiť.
   Veľa zdaru a pekných dní želá redakcia portálu Electrend

 7. Prajem dobry den
  Chcem sa opytat, ci je mozne premiestnit pripojku na miesto, ktore nie je hranicou pozemku, ale zaroven je to miesto pristupne. Na tomto mieste bude oplotenie. Prvych par metrov bude totiz neoplotene parkovisko, kde by pripojka zavadzala (ide o miesto pod kontrolou Východoslovenskej distribučnej, a.s.).
  Dakujem pekne

  • Dobrý deň, Stano,

   ďakujeme za otázku. Čo sa týka umiestnenia, malo by to byť na hranici, ale toto je prípad, kde sa to dá dohodnúť s technikom, ktorý to má na starosti. Bežne to inštalačné firmy takto vedia dohodnúť, čiže by nemal byť problém. Elektromer bude verejne prístupný, čo by teda malo byť v poriadku.

   Držíme vám palce a želáme všetko dobré,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 8. Dobrý deň.
  Chceme prerobiť pôvodnú elektroinštaláciu na chatke. Rozvádzač s elektromerom máme na chatke bez oplotenia. Pri vodný kábel ide do poistkovej skrine a odtiaľ do rozvádzača.
  Ako máme postupovať ak chceme starý rozvádzač demontovať prívod zaustit do nového elektromeroveho rozvádzača na tej istej pozícii a domovy rozvádzač umiestniť v chatke? Máme to riešiť ako rekonštrukciu a potrebujeme projekt? Potrebujeme novu revíziu?
  Ďakujem

  • Dobrý deň, Emil,

   Čo sa týka vašej otázky, navrhovali by sme to riešiť cez poruchovú linku ako výmenu elektromerového rozvádzača kvôli havarijnému stavu elektromerového rozvádzača alebo poruchy hlavného ističa.
   Čiže zavoláte na poruchovú linku, že máte poškodený hlavný istič a potrebujete súhlas na odplombovanie a zároveň máte elektrikára, ktorý to vymení, len potrebujete súhlas na odplombovanie.
   Oni Vám dajú súhlas na výmenu a vy vymeníte rozvádzač a aj istič a napojíte si aj vývod do nového rozvádzača chatky ktorý máte vo vnútri.

   Držíme vám palce a želáme všetko dobré,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

  • Dobrý deň, milá Slavomíra,

   ak budete riešiť stavebné povolenie alebo ohlášku tak projekt budete potrebovať ku kolaudácii a aj pri revízií, ale ak nebudete kolaudovať a ani ohlášku či stavebné riešiť, tak nebudete potrebovať projekt.
   Držíme palce a želáme všetko dobré,

   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 9. Dobrý deň, chcem sa opýtať :mám projekt z roku 2014,rekonštrukcia domovej prípojky a chcem preložiť hodiny z domu do pripravenej skrinky, ako mám postupovať? Je projekt ešte platný? Ďakujem

  • Dobrý deň, pán Vladimír,

   ďakujem za otázku.
   Projekt z roku 2014 už asi nebudú akceptovať, nakoľko v roku 2018 došlo k zmene noriem a pravdepodobne to elektrárne nebudú akceptovať. (ale skúsil by som to – možno Vám to prejde)
   Čo sa týka postupu najskôr treba požiadať o prekládku, následne pošlú technické podmienky pripojenia na základe ktorých musíte vypracovať projekt. Ak ten Váš bude spĺňať technické požiadavky, tak ho pošlete na odsúhlasenie. Následne Vám príde odpoveď, či je to ok a ak áno, tak sa to môže realizovať. Potom sa pošle revízna správa so skutkovým stavom a následne už len čakáte, kým sa Vám ozvú technici z distribučky, že Vám to prídu prepojiť. Tento postup platí pre ZSE dis – pre ostatné sa to trochu líši.

   Držíme vám palce!
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 10. Dobry den. Prosim o radu. Mame este stary sposob zavedenia ele. Nastresak, hodiny na fasade domu.
  Prerabame cely dom. Vykopove prace od stlpa. Po rozvodnu skrinu na plote. Osadenie skrine, mozem. Aj svojpomocne? Polozenie kablu uz opravnena osoba… Samozrejme aj projekt hej? Dakujem

  • Dobrý deň, Palo,

   ďakujeme za otázku.
   Čo sa týka inštalácie, mala by to celé urobiť inštalačná firma, ktorá má na to patričné oprávnenie a osvedčenie. Ale, ak sa s nimi, s ním dohodnete, tak mu
   pravdepodobne budete môcť s niečím pomôcť, respektíve niečo pripraviť, predpripraviť.

   Držíme palce, s pozdravom redakcia portálu Electrend

 11. Dobrý deň, na staršom dome momentálne pracujeme na zmene podzemného vedenia elektriny,elektrárne mi už poslali súhlas že môžeme,mám už vybavené všetky vytýčenia sietí nakoľko stĺp sa nachádza na opačnej strane cesty no niekde som čítala že musím mať aj povolenia od všetkých dodávateľov sietí. je to pravda? Ďakujem za odpoveď

  • Dobrý deň, Ivana,

   ďakujeme za otázku.
   Potrebujete mať povolenie resp. vyjadrenie od všetkých inštitúcií ako napr. SPP, vodárne, kanalizácia, telekomunikácie, regionálna správa ciest nakoľko asi pôjdete v súbehu.
   A radíme vám dodržať ich požiadavky, aby ste nepoškodili ich siete a vyhli sa tak zbytočným problémom.

   Držíme palce a pozdravujeme,
   redakcia portálu Electrend

 12. Dobrý deň, mame elektromer na plote otočený do cesty. Budeme robiť nový plot a napadlo nás či môžeme hodiny nechať na tom istom mieste ale otočené do dvora, tým pádom by z druhej strany od cesty ich nebolo vidno a vynikol by viac plot. Ďakujem za odpoveďou

  • Dobrý deň, Ria,

   ďakujeme za otázku.
   Elektromer musí ostať prístupný z verejného miesta. Čiže vám toto riešenie žiaľ vôbec neodporúčame.

   Držíme palce pri riešení,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

   • dobri deň mam jednifazovy elektromer na terase ktora he verejne pristupna chcem prejsť na elektricke vykurovanie a tam potrebujem trojfazovy elektromer. musia my prekladat nivy elektrimer na hranicu pozemku ak ten stary je na verejne pristupnom mieste dakujem

    • Dobrý deň, Bohuš,

     V prvom rade musíte požiadať o navýšenie výšky hlavného ističa resp. zmena počtu fáz pripojenia a potom uvidíte aké si dajú podmienky, keď vám príde návrh zmluvy s podmienkami pripojenia.

     Držíme palce,
     s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 13. Pozdravujem.
  Zrekonštruovali sme rodinny dom. Vznikli v ňom samostatné 3 byty. Dom má jednu prípojku a jeden elektromer. Chcem to kolaudovat ako rodinný dom s 3 bytmi. Potrebuje mať každý byt samostatnu prípojku, elektromer?

  • Dobrý deň, Imrich,

   ďakujeme za otázku.
   Všetko záleží od toho aký je momentálne hlavný istič (koľko ampérový) a čo chcete robiť s tými spomenutými bytmi. Ak ich budete prenajímať, tak by som tam odporučil dať podružné merače – elektromery pre správne rozpočítanie spotrebovanej elektriny. Ale z hľadiska kolaudácie by to nemal byť problém v tomto stave.

   Držíme palce, s pozdravom redakcia portálu Electrend

 14. Dobry den,
  rád by som vymenil stare poistky za istice (je to starší rodinný dom, prívod cez strechu, skriňa na fasade domu). Skriňa je celá drevená a rád by som ju prerobil (plechova alebo plast, ističe). Čo je ktomu potrebné?

  • Dobrý deň, Štefan,

   ďakujeme za otázku.
   Ak máte v tej skrinke elektromer a chcete robiť rekonštrukciu, tak bez premiestnenia elektromera na verejne prístupné miesto to bude problém. Ak tam elektromer nie je, tak ju môžete pokojne vymeniť za novú skrinku s dostatočným krytím IP pred vodou a cudzími telesami.

   Držíme palce a želáme všetko dobré,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 15. Dobrý deň, ako ďaleko musí byt umiestnená skrinka na elektromer od stĺpa z ktorého budem napájaný. Ďakujem.

  • Dobrý deň, Pavol,

   ďakujeme za otázku – Od 1.1. 2021 pre ZSEDIS max dĺžka kábla po elektromer je 50 m.

   S pozdravom redakcia portálu Electrend

 16. Dobrý deň chcem sa opýtať,chceme fotovoltaické panely ale máme hodinu v dome ale merač máme taký že odpisujú si to priamo v elektrárni aj v takom prípade musí byť hodine na verejnom mieste čiže na plote?dakujem

  • Dobrý deň, Lucia,

   ďakujeme za otázku.
   Pri každej zmene tarify alebo pri navýšení výšky hlavného ističa si elektrárne môžu vyhradiť v podmienkach, aby sa meranie vybudovalo na hranici pozemku.
   A nakoľko riešite panely bude sa meniť aj tarifa a v tom prípade sa určite bude musieť prípojka zrekonštruovať.

   Držíme palce, s pozdravom redakcia portálu Electrend

 17. Zdravim mám pozemok so starým domom, ktorý je napojený na 3x25A. Chcem na pozemku postaviť ďalší dom. Viem použiť pre nový dom existujúce pripojenie? Pre obe stavby postačuje existujúca hodnota istica. Ak nie ako postupovať? Treba požiadať o nové pripojenie a mať tak v konečnom dôsledku 2elektromery? D.

  • Dobrý deň, Marian,

   ďakujeme za otázku.
   Ak máte meranie na verejne prístupnom mieste t.j. napr. v oplotení a hodnota hlavného ističa bude dostačujúca pre oba domy, tak sa tam budete môcť čisto teoreticky pripojiť na jedno odberné miesto, ale pri stavebnom povolení budete potrebovať deklarovať zdroj napájania a budete to musieť konzultovať s technikom distribučky – lebo oni vám dajú vyjadrenie k stavebnému povoleniu. Ak by vám to nestačilo, tak si budete musieť dať žiadosť o nové odberné miesto a vybudovať novú prípojku.

   Držíme palce,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 18. Dobrý deň,

  idem robiť rekonštrukciu starého domu s komplet novým krovom, takže stavebné povolenie a pod. Prívodný kábel je ťahaný vzduchom cez cestu na (nástrešák) na streche. Elek. hodiny sú umiestnené vo vnútri domu. V tejto situácii sa postupuje ako? Je nutné podkopávať cestu a umiestniť elek. hodiny na okaj pozemku a ak áno je potrebné povolenie od distribúcie, že bude premiestnený prívodný kábel, ak budem mať povolenie od mesta podkopať cestu? Je v tejto situácii nejaká výnimka, že by sa vymenil nástrešák, elek. hodiny na okraj pozemku?

  Ďakujem za odpoveď

  • Dobrý deň, Milan,

   Určite bude potrebná prekládka prípojky:
   Postup je nasledovný:
   1. Podať si žiadosť o prekládku prípojky.
   2. Z distribučky Vám pošlú podmienky prekládky.
   3. Tam bude určite vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na základe ich podmienok.
   4. Poslanie projektu na odsúhlasenie.
   5. Vybavenie stavebného povolenia na prípojku.
   6. Realizácia vrátane vytýčení sieti, rozkopávkové povolenie realizácie prípojky.
   7. Doručenie do elektrární potrebné dokumenty revízia atesty plán skutočného vyhotovenia.
   8. Po splnení podmienok elektrárne prídu preložiť elektromer a odpojiť vzdušné vedenie.

   Držíme palce!
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 19. Dobrý deň.
  Poprosim o radu.mame hodiny na plote,ktorý nie je hranicou pozemku a teraz by sme chceli postaviť plot podľa skutočnej hranice pozemku.hodiny by neboli voľné dostupné.dom je skolaudovany v r. 2016.je treba hodiny preložiť?
  Ďakujem

  • Dobrý deň, Tomáš,

   ďakujeme za otázku.
   Elektromer musí ostať verejne prístupný, takže je potrebné ho preložiť.

   Držíme palce, s pozdravom redakcia portálu Electrend

 20. Dobrý deň,
  máme skriňu pre spoločné elektromery viacerých účastníkov umiestnenú na našej stavbe, ale otočenú na cudzí
  pozemok. Musíme ju preložiť na inú stranu stavby prístupnú z ulice. Je technicky možné vedenie zo zeme z
  pôvodného miesta len predĺžiť k novému miestu cez našu budovu? Vzhľadom na stavebnú dispozíciu a zastavanosť
  dotknutého územia by bol nový prívod v zemi veľmi, veľmi komplikovaný a nákladný.
  Ďakujem vopred za odpoveď

  • Dobrý deň, Branislav,

   ďakujeme za otázku.
   Technický to možné je – kábel sa môže napojiť a predĺžiť, ale ak to správne chápem idete premiestiť zariadenie distribučky takže určite technické riešenie treba s nimi odkonzultovať.

   Držíme palce,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 21. Dobrý deň chcel by som sa spýtať ze keď chcem dat zaviesť 3 fázy miesto 220v musím vyložiť elektromer? prývod je 3 fázový ale zapojené do elektromer je na 220v. predtým tam mali 3 fázový prúd ale od koho to kupujem dal prerobiť a oni nezapojily len na 220v a ostatný kabeláž není zapojené do elektromeru. Chcel by som po kúpe dat aj elektrické kúrenie. A ešte taká otázka keby ste vedeli, že aké ističe potrebujem keď chcem mať aj elektrický kotol, a chcel by som používať aj cirkulár staršieho typu 7,5 kW motrom?
  Za odpoveď vopred ďakujem!

  • Dobrý deň, Alexander,

   S najväčšou pravdepodobnosťou bude treba meranie vyložiť von, ale technické podmienky Vám pošlú v zmluve ak požiadate o zmenu výšky hlavného ističa a zmenu počtu fáz.
   Čo sa týka hodnoty hlavného ističa, neviem aký bude elektrický kotol ale počítajme 12 KW, takže asi by som žiadal minimálne 3×25 A, ale skôr to vidím na 3x32A – keď tieto zariadenia budete používať v súbehu naraz aj s domácnosťou.

   Držíme palce,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 22. Dobrý deň.
  Plánujeme rekonštrukciu staršieho domu. S presunom elektromeru na hranicu pozemku rátame, no otázka je skôr, či to realizovať už teraz, alebo až po prerobení elektrických rozvodov vo vnútri stavby. Nakoľko revízia bude potrebná aj potom pri kolaudácii stavby. Je tam nejaký rozdiel v revíziách? Alebo to môžeme riešiť teraz a revízia nám bude platiť aj ku kolaudácii?

  Ďakujem.

  • Dobrý deň, Matej,

   ďakujeme za otázku.
   Určite odporúčame rekonštrukciu prípojky začať riešiť čo najskôr, aby ste sa nedostali pri vybavovaní do časovej tiesne. Čo sa týka revízie budete potrebovať zvlášť revíziu prípojky a zvlášť revíziu elektroinštalácie – elektrárne potrebujú revíziu prípojky, ich nezaujíma inštalácia za elektromerom, takže budete potrebovať dve revízie – ideálne teda netreba čakať na prerobenie domu.

   Držíme vám palce a želáme všetko dobré,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 23. Dobrý deň,
  Chcem si dať urobiť bránu pred dom na elektrické otváranie. Nemám tam ale vyvedený elektrický kábel pre napájanie motora na bránu.
  Chcel by som sa opýtať či by sa dal napojiť motor pre bránu niekde do elektrického rozvádzača pred domom, kde je elektromer pre dom.
  Ak je niečo také možné, vedeli by ste mi prosím poradiť aký je postup?
  Za odpoveď vopred ďakujem.

  • Dobrý deň, Ivan,

   Dá sa to zrealizovať, ale musí sa to samozrejme napojiť za elektromer, čiže za meranie a musí sa tam dať aj istič pre bránu, síce elektrárne nemajú veľmi radi, ak je v ich rozvádzači ďalší istič napr pre bránu, ale ak máte nový rozvádzač, kde je plombovateľný hlavný istič a vývod do domu za elektromerom je na svorkách pod krytom, ktorý nie je zaplombovaný, tak sa to dá vyriešiť. Odporúčame zavolať nejakého elektrikára a ten by vám s tým pomohol a posúdil by, či je to možné alebo nie.

   Držíme palce, s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 24. Dobrý deň, ďakujem za Vašu stránku a hlavne o tento článok. Chcem sa spýtať ohľadom toho, keď už mám poriešené až do povelenia stavebneho úradu, potrebujem prekopat 15m cez vedľajšiu cestu, je a musí byť potrebné si vyžiadať vytycit ostatné siete ktoré tam už existujú? Dotatok: s z dediny a cesta je vyznačená zákazom parkovania.

  Ďakujem pekne a prajem pekný zvyšok dna.

  • Dobrý deň, René,

   ďakujeme veľmi pekne za pochvalu aj za otázku. Odporúčame vám zakaždým vytýčiť siete, aby ste boli chránený, aj keď tadiaľ nič nejde. Predídete tým nepríjemnostiam.

   Držíme vám palce,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 25. Dobry den redakcia Electrend,
  Rad by som sa spytal ako je to s pristupom k meraciemu zariadeniu prevadzkovatelovi distribucnej sustavy. Ide o to ze meracie zariadenie, ktore obsahuje elektromery a istice, je na verejne pristupnom mieste a skrina sa da bezproblemov otvorit a vypnut prud. Radi by sme si dali na skrinu s meracim zariadenim visiace zamky, aby nam niekto z ulice nevypol prud a neodblokoval elektornicky zamok na vstupe do budovy.

  Aky je vas nazor na zabezpecenie skrine s elektromerom a isticmy na verejnom mieste?

  Dakujem velmi pekne!

  • Dobrý deň, Ján,

   Ďakujeme za otázku.
   Na elektromerový rozvádzač nemôžete dať visiace zámky, lebo musí to byť prístupné pracovníkom ZSE oni ho v prípade výmeny elektromera odstránia. Ale možno by tam vedeli nainštalovať energo visiaci zámok ale od toho zase nebudete mať kľúče vy a v prípade výpadku budete musieť stále volať poruchy. Skúste kontaktovať technika ZSE pod ktorého spadáte a on vám možno niečo dovolí alebo vám lepšie poradí – je to individuálne.

   Držíme vám palce,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 26. Dobrý deň,
  chcel by som sa opýtať, hodiny ktoré sme mali na dome s prívodom cez strešník ako sa to kedysi robilo, sme museli
  z dôvodu „zlého“ pripojenia premiestniť na verejné miesto. Po dohode so zamestnancom distribučnej spoločnosti sme ho dali osadiť na betónový stĺp odkiaľ sme pripojený (aby sme nemuseli dávať kábel od stĺpa až na náš pozemok do zeme), no stĺp sa nachádza cca 50cm v záhradke u suseda (cez plot z verejného miesta sa dá skrinka v prípade odpočtu v pohode otvoriť). môže ostať skrinka s elektromerom na tomto mieste, alebo ju musíme premiestniť do nášho plota? Ak to budeme musieť premiestniť, potrebujeme nejaké povolenia?
  ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň

  • Dobrý deň, pán Ján,

   ďakujeme za otázku.
   Je to veľmi neštandardne riešené. Neviem prečo sa pri tej poruche nenainštalovalo meranie na verejne prístupné miesto ale na stĺp. Ale ak to robili technici ZSE tak je to ich starosť. Ale ak ste si to robili vo vlastnej réžií tak to budete musieť riešiť vy. Nakoľko to nie je na prístupnom mieste záleží na technikoch ZSE. Ak by to malo byť správne, malo by sa meranie nainštalovať na verejne prístupné miesto a tam budete potrebovať žiadosť o prekládku -projekt – prípadne stavebné povolenie – revíznu správu a plán skutočného vyhotovenia.

   Držíme vám palce!
   S pozdravom redakcia magazínu Electrend

 27. dobry den
  starsi rodinny dom .na stlpe odpojene 2 kable, pred elektromerom umiestnenym v chodne tiez odpojene dva kable teda domcek ide na jednu fazu ,vedenie vzduchom ,dotaz —jestvuje sposob moznost vynimka aby pri vymene elektromera z jednofazoveho na trojfazovy sa elektromer nemusel presuvat na hranicu pozemku ////lebo technicky zapojit dva kable na stlpe a o dva viac do trofazoveho noveho elektromeru nie je zlozite……chcem sa vyhnut byrokracii zlozitym rieseniam

  • Dobrý deň, pán Ladislav,

   ďakujeme za otázku.
   Technicky to je možné, ale bohužiaľ reálne to nepôjde lebo dochádza k zmene technických podmienok pripojenia a tam majú právo na to, aby bolo meracie zariadenie a na hranici pozemku. Takže bude musieť ísť meranie na hranicu pozemku a po dohode s technikom budete mať bližšie informácie o realizácií.

   V každom prípade vám držíme palce a želáme všetko dobré,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 28. Dobrý deň,
  Mam rodinny dom, elektromer je umiestneny v dome, som pripojeny kablom v zemi, vyvedeny ku stlpu na ceste(kde su klasicke poistky). Elektrarne realizuju rekonstrukciu vzdusneho vedenia(ale to ktore je na ceste) a mna nutia podpisat zmluvu o zmene pripojenia elektromera- teda,že som povinny premiestnit elektromer na hranicu pozemku! Sice tvrdia ze na ich naklady mi urobia vykopove prace a primontuju mi na novu fasadu listu s novym kablom ???(nechapem, ako to nejaky normalny projektant moze vyslovit!), ale mne to nevyhovuje, preto ze mam plne zrekonstruovany dom a okolie domu- zahradku. Som riadny platca a odberatel a chcem vediet ci som povinny zo zakona, alebo zmluvy posluchnut vykonat premiestnenie elektromera na hranicu pozemku? Vyhrazaju sa mi odpojenim elektriky, ak nebudem suhlasit s ich navrhnutou zmenou! Rad by som poznal svoje moznosti a prava, DAKUJEM za odpoved. Jozef

  • Dobrý deň, pán Jozef,

   ďakujeme za otázku a načrtnutie problému.
   V tomto prípade je to skôr otázka na právnika a skontrolovanie aktuálnej zmluvy s novou zmluvou, ktorú vás nútia podpísať. Majú však vyhradené právo meniť nejaké veci no zároveň nemajú právo vás len tak odpojiť. Momentálne je to však ich zariadenie po elektromer – takže majú čo do toho povedať.

   V každom prípade dá sa to vyriešiť aj inak. Kábel, ktorý ide od vás k stĺpu by sa dal prerušiť alebo vykopať a vyústiť resp. vyviesť na hranicu pozemku. Tam už nech Vám dotiahnu nový kábel, od nových rozvodov a nech vám tam osadia elektromerový rozvádzač. Toto riešenie by mohlo byť snáď vhodné.

   Držíme vám silno palce a pozdravujeme.

 29. Dobry den,
  Prosim Vas o radu. Chapem to spravne ze v pripade ak budem chciet riesit prekladku elektromera zo starej rozvodnej skrine v dome, do novej pripojkovej skrine v plote, tak to nutne znamena aj zmenu z pripojenia „vzduchom“ cez nastresnik na prepojenie stlpa s pripojkovou skrinou pod zemou?
  Stlp sa totiz nachadza na druhej strane ulice „cez cestu“. Kto a ako v takom pripade realizuje prepoj medzi stlpom a pripojkovou skrinou? Neviem si uplne predstavit robijat asfalt na ceste a rozkopavat ulicu? Prosim o radu ako sa postupuje v takejto situacii? Dakujem

  • Dobrý deň, Ján,

   ďakujeme za otázku.
   Ak sa rieši rekonštrukcia prípojky zo vzduchu do zeme tak je postup nasledovný:
   1. Žiadosť zmena spôsobu pripojenia vzduch-zem.
   2. Zmluva + technické podmienky z distribučky.
   3. Vypracujete projekt (a áno musí to ísť pod cestu. Tam sa nerozbíja asfalt, ale cesta sa podtlačí strojom a ostatné sa prekope a následne sa kábel navlečie.
   4. Projekt pošlete na schválenie do distribučky.
   5. Po schválení vybavíte ohlásenie drobnej stavby + rozkopávkové povolenie.
   6. Realizácia.
   7. Odoslanie dokumentácie a revízie.
   8. Pracovníci distibučky prepoja prípojku zo vzduchu do zeme.
   9. Malo by byť všetko hotové.

   Veríme, že vám je to jasnejšie a držíme vám palce.
   S pozdravom redakcia magazínu Electrend

 30. Dobrý deň, chcel by som sa spýtať. Prerabame celý dom komplet aj s elektroinštaláciou čiže starý prívod podstrešnikom ruším. Ruším aj staré hodiny na fasáde domu. Nakoľko sa dom nachádza pri hlavnej ceste není tam moc miesta na vymyslanie. Mám zabetónovany nový oceľový stĺp pred domom na obecnom pozemku po dohode s obcou. Od stlpa mám potiahnutý kábel zemou popri dome ku budúcemu rozvádzaču merania ktorý bude umiestnený na betónových kockach na hranici môjho a obecného pozemku. Všetko je podľa STN a podľa projektu chcem sa spýtať či potrebujem dáke povolenia na tie káble v zemi a osadenie rozvádzača. Napr. Stavebný úrad a podobne…. Ďakujem

  • Dobrý deň, Juraj,

   vďaka za otázku.
   Pri rekonštrukcií prípojky potrebujete ohlásenie drobnej stavby pre siete – konkrétne pre elektrickú prípojku a rozkopávkové povolenie. To riešenie máte už odsúhlasené s distribučkou? Nám sa to veľmi nepozdáva. Veľa technikov z distribučky by s tým malo určite problém, že to nepôjde celé v zemi.

   Pozdravujeme.

 31. Dobrý den kupil som starý dóm asi 100ročni ktrory sa rozpadá mám tam vedenu elektřinu. Elektroměr mám vonku v skrinke stikač je vypnutý a v domě do rozvadzaču odpojene mozo to tak zostat na určitý čas?

  • Dobrý deň, František,

   ďakujeme za otázku.
   Ak je ten odber aktuálny a nemáte pozastavený odber a pozastavené platby, tak to tak kľudne môže ostať. Problém by mohol nastať vtedy, ak by sa v prípade zrútenia domu poškodilo meracie zariadenie.

   Pozdravujeme.

 32. Dobrý deň chcem sa spýtať ako mam postupovať v pripade ze mame starsi rodinny dom na komplet prerobeny elek je stara 220 jedna faza od stresnika po elektromer od tial ide nova do celeho domu len nam to zacina robit problemy napr.nedavno prepalilo kabel medzi eletromerom a stresnikom chceli by sme na 3 fazy nechcene vsak rozbijať dlažbu a dom pri pretlacani po pod cestu podali sme sme aj vinimku aby sme mohli tahat vzduchom tu nam vsak zamietli mam este niejaku inu moznost dosiahnut aby nam to nakoniec povolili vzduchom dakujem

  • Dobrý deň, Marcel,

   S najväčšou pravdepodobnosťou to už v dnešnej dobe žiaľ nevybavíte. Pravdupovediac distribučka si diktuje podmienky a oni sú monopol, takže to musíte spraviť podľa ich podmienok.

   Pekný deň,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 33. Dobrý večer prajem. Chcem sa opýtať. Od SSD mame vytýčený bod napojenia no je ďaleko od môjho pozemku takže treba sa prepojiť cez susedov stĺp oproti no sused nesúhlasí. Čo robiť v takomto prípade? Chcem stavať no bez elektriny asi ťažko budem môcť. Ďakujem za odpoveď

  • Dobrý deň, Jana,

   ďakujeme za vašu otázku.
   Ak máte prípojný bod stanovený na konkrétny stĺp, tak odtiaľ by ste sa mali vedieť pripojiť.
   A je ten stĺp však u suseda a je majetkom SSD, tak ani to Vám nemôže brániť ísť eventuálne vzduchom.

   Držíme palce,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 34. Dobrý deň, čítám Vás portál, je to veľa užitočných info, ale presne môj prípad som tu nenašiel, preto prosím o radu. Na pozemku, ktorý som práve nadobudol je starý dom asi 80 ročný s klasickou prípojkou na dome (3 fazy), ktorý sa musí zbúrať a následne do jedného roka plánujeme postaviť nový dom. Prekládka je jasná, chcel by som radu o postupe hlave kvôli času: najskôr vybaviť si prepis na moju osobu (ešte je to na pôvodného majiteľa – otca), následne požiadať o preloženie (vrátane projektu a pod), alebo je lepšie, ak ešte pôvodný majiteľ vybavi preloženie a následne prepis na mňa? Je potrebné dať elektrinu dočasne odpojiť a potom požiadať o znovu pripojenie? Ďakujem za cenné rady.

  • Dobrý deň, Albert,

   ďakujeme vám pekne za pozitívnu spätnú väzbu. Veľmi si ju vážime a potešila nás.

   Čo sa týka vašej otázky, radili by sme postupovať nasledovne:
   začať prepisom na Vás, následne žiadosťou o preloženie, potom Vám príde zmluva, ktorú pošlete podpísanú a vyhotovíte projekt. Na základe ich požiadaviek, ho pošlete na odsúhlasenie do distribučky. Potom čo to schvália, vyriešite drobnú stavbu pre prípojku, vyhotovíte novú prípojku, pošlete do distribučky revíziu s plánom skutočného vyhotovenia a akonáhle splníte podmienky, navštívia vás z distribučky a zrušia starú prípojku. Následne vám pripoja elektromer do vami vyhotovenej novej prípojky a potom môžete búrať dom.

   Tento postup by sme vám odporúčali a zároveň vám držíme palce,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 35. Dobrý deň,
  Chcel by som sa poradiť. Mám dom s prívodom elektriny cez strešník vzdušným vedením 4 ocelovými drôtmi. Elektromer je umiestneny v skrinke na dome. Dom je vzdialený cca 50 m od cesty, pozdĺž ktorej ide aj normálne elektrické vedenie. Prípojka je zrealizovaná na stĺpe tesne za hranicou pozemku druhého suseda. Z tohto stĺpa ide cca 30 m vzdušné vedenie môjho privodu spolu s káblovým vedením pre druhého suseda k stĺpu na pozemku druhého suseda a stade cca 25m ponad pozemok prvého suseda do môjho strešníka. V dome bežne nebývam. Prvý sused zistil, že pri silnejšom vetre ako sa drôty vedenia hojdajú sa skratujú, vznikajú iskry a poškodzujú drôty, pričom ale poistky na stĺpe sa neprepália. Potreboval by som vymeniť drôtové vedenie za závesný kábel. Ako mám postupovať? Treba nejaké povolenia ?
  Uloženiu do zeme by som sa rád vyhol, muselo by sa kopať resp. podkopávať aspoň 10 m pozdľž ulice popred pozemok prvého suseda v miestach kde sú už uložené iné siete a potom kopať 50 m k domu, nehovoriac o nákladoch.
  Ďakujem

  • Dobrý deň, Miloš,

   V tomto prípade treba kontaktovať distribučnú a poruchovú linku, keď sa takáto situácia odohráva nakoľko sa jedná o ich zariadenie (po strešník) tak by Vám to mali vymeniť oni. Samozrejme dá sa to vyriešiť aj inak – vlastnými nákladmi, ale bude to neoficiálne lebo oficiálne by to chceli iba do zeme.

   Držíme vám palce a veríme, že sa vám to podarí vyriešiť k vašej spokojnosti.
   S pozdravom redakcia magazínu Electrend

 36. Dobrý deň,
  dovoľujem si upozorniť na drobnú nepresnosť v inak veľmi dobrom článku:
  V texte uvádzate: „Hoci sú STN všeobecne záväzné na celom Slovensku…“, čo je nepravdivá informácia. Všeobecnú záväznosť noriem na Slovensku ukončil (dnes už neplatný) zákon 264/1999 Z. z., konkrétne § 7 Zhoda so slovenskými technickými normami: (1) Zhoda so slovenskými technickými normami je dobrovoľná okrem prípadov, keď ich dodržiavanie vyžaduje tento zákon alebo iný technický predpis…
  Momentálne to rieši zákon 60/2008 Z. z., konkrétne § 3 ods. (10) Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné.
  Z toho vyplýva, že STN alebo TNI je záväzná len vtedy, ak je súčasťou záväzného predpisu (zákon, vyhláška, VZPN mesta alebo VUC a pod.) alebo dvojstrannej zmluvy (napr. dodávateľsko-odberateľskej). Preto, ako správne uvádzate, podmienky pripojenia i postup premiestnenia elektromera sa pri jednotlivých distribútoroch môžu líšiť.
  S úctou
  Matej Capák

 37. Dobrý deň potreboval by som poradiť chystáme sa na kompletnú výmenu elektro inštalácie v staršiom dome. Prívod je vzduchom cez strechu. Hodiny sú na dome . Chcel by som vedie ci je potrebná aj prekládka hodín do plotu?alebo je to voliteľné v tomto prípade. Ďakujem

  • Dobrý deň, Jozef,

   Akonáhle robíte rekonštrukciu elektroinštalácie, mali by ste preložiť aj prípojku do zeme a elektromer umiestniť do rozvádzača na hranicu pozemku. Samozrejme existujú možnosti a dá sa to vyriešiť aj tak, že s prípojkou nebudete nič robiť, ale v každom prípade odporúčame preloženie prípojky do zeme. Ak by ste to neriešili, tak si aspoň vymeňte vedenie od nástrešníka po hlavný istič.

   Držíme vám palce,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 38. Dobrý deň,
  kvôli fotovoltike musím sprístupniť elektromer. Keďže mám vzdušné vedenie zo stĺpa šikmo cez ulicu na nástrešák, chcem sa vyhnúť masívnemu rozkopaniu ulice a chodníka (asi 30m), alebo osadeniu nového stĺpa pri mojom pozemku.
  Mám niekoľko ídeí, ako to urobiť, neviem ktorá je schodná, vedeli by ste mi poradiť?
  1. využiť vzdušné vedenie a viesť kábel z nástrešáka zvislo cez dom a z pivnice ku hranici k elektromeru a odtiaľ späť do domu k pôvodnému rozvádzaču.
  2. umiestniť novú rozvodnú skrinku s elektromerom, ističmi a odpájačmi ku stĺpu na druhej strane ulice a využiť existujúce vzdušné vedenie ako súčasť rozvodu za elektromerom.
  3. dať kábel do zeme pod chodník na našej strane ku hlavnému rozvádzaču ulice – je to však väčšinou pred cudzím pozemkom a asi o 10m dlhšie, ako by bolo uloženie ku stĺpu a sú tam už uložené komunikačné káble.
  4. je aj iné riešenie?
  Ďakujem za radu, prípadne aj s vysvetlením prečo to ktoré riešenie je či nie je vhodné.

  • Dobrý deň, Gabriel,

   Najschodnejšie riešenie je to tretie – v každom prípade v prvom rade vám distribučka určí zmenu pripojovacích podmienok, a tak to musíte vyprojektovať – oni to musia schváliť a potom to vy môžete spraviť. Alebo sa dá v niektorých prípadoch dohodnúť s technikom, ktorý má vašu oblasť na starosti na nejakej zmene, ale vo väčšine prípadov to bude musieť ísť v zemi a na hranici pozemku i elektromerový rozvádzač.

   Držíme vám palce a srdečne pozdravujeme,
   redakcia magazínu Electrend

 39. Dobry vecer, prosim o radu. Mame problem s tym ze potrebujeme na pozemku prehlbit studnu-chlapi sa pytali ci mame 380 zasuvku,co mame,ale ked dosli tak zistili ze je slaby istic-na pozemku skrina kde je 380 zasuvka je istic B 20 trojfazovy a vonku v hlavnej skrini B 25. Povedali ze potrebuju 25 C ,ale idealne vonku v hlavnej skrini, no elektrikar, ktoreho som zohnala, to dal na vnutornu skrinu s tym, ze von by som musela poziadat o zmenu u ZSE… studniari si dali podmienku ze teda znova pridu, ale aby tam bol elektrikar v pripade, ze by to vyletelo po zapojeni vrtnacky co maju na prehlbovanie studni…Moja otazka znie: aky postup navrhujete v pripade , ze by dohodnuti elektrikari odmietli odblombovat hlavnu skrinu kde je elektromer na priame pripojenie? Viem,ze je moznost zavolat do ZSE a nahlasit premeranie isticu a tym padom povolenie odblombovania, no asi nie kazdy elektrikar to urobi(podla telefonatov a poziadaviek z mojej strany,ked som im presne tento problem vysvetlila…)Dakujem za odpoved.

  • Dobrý deň, Alena,

   Istič pred elektromerom nemôže byť s charakteristikou C . Viete si vybaviť telefonicky súhlas na od plombovanie z dôvodu výmeny ističa, ale zasa len za hodnotu 25 A a charakteristiku B – C tam dať nemôžete. Ak to tá firma robí profesionálne čo prehlbuje studne, mala by si ošetriť stroj tak, aby im štandardne fungoval napr. použitím frekvenčných meničov atď. Odporúčali by sme osloviť inú firmu na studne.

   Držíme palce,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 40. Zdravím,
  pred opravou starej strechy chceme preložiť prípojku do zeme a tiež umiestniť elektromer na hranicu pozemku, ako je v súčasnosti požadované.
  Najbližší elektrostĺp, z ktorého vedie stará prípojka, je blízko u suseda, lenže medzi stĺpom a našim pozemkom vedú v susedovej predzáhradke všetky dôležité prípojné i odpadové siete, do susedovho nového domu. Prepásli sme čas, keď bol terén ešte rozkopaný a zabudli sme tam vložiť do zeme chrániace potrubie, v ktorom by viedol prívodný kábel zo stĺpa,
  na náš pozemok a následne na hranicu pozemku, kde chceme mať elektromer.
  Spätný kábel ide bez problémov naspäť, cez naše územie, do starej poistkovej skrine, v dome.
  Pýtam sa, či len zameníme staré prípojné drôty za nový kábel, do strešníka,
  alebo dáme postaviť k novému miestu elektromera ešte ďaľší stĺp. Bude zriadenie pomocného stĺpa predpisovo
  možné, alebo len zbytočne nákladné, aj keď distribučná má rada hranicu pozemku?

  • Dobrý deň, Miroslav,

   Rozhodujúce v tomto prípade budú technické podmienky pripojenia a tam sa ukáže aké máte možnosti . Odporučil by som však ešte pred tým kontaktovať technika, ktorý ma na starosti vašu oblasť a pokúsiť sa to vyriešiť s ním, že aké máte možnosti. Následne po dohode podať žiadosť zmena spôsobu pripojenia, zmluva, projekt, stavebné povolenie, samotná realizácia, revízia a plán skutočného vyhotovenia a finalizácia zo strany distribučky.

   Držíme vám palce,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 41. Dobry den. Postavili dom. A to sa nezhoduje s dokumentmi. Vymenili kúpeľňu so spálňou. V súlade s tým sa zmenili elektrické siete. Dom bol skolaudovaný podľa starých plánov. Čo je potrebné urobiť teraz? Ďakujem.

  • Dobrý deň, Iryna,

   Nakoľko bol dom už skolaudovaný, tak už by sme neodporúčali to riešiť cestou stavebného úradu. Predpokladáme že, sa nezmenil účel využitia stavby.
   Maximálne by sme odporúčali zakresliť plány skutočného vyhotovenia podľa reálneho stavu.

   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 42. isticova skrina ktora uz bola pri kupe na pozemku instalovana ma 5 m privodny kabel. Po dokonceni domu skrinu chceme dat do plotu na hranici pozemku staci nam len 1,5 m privod. Aky je postup ci ako dosiahnut skratenie privodneho kabelu.
  Dakujem.

  • Dobrý deň, pán Jelinek,

   Predpokladáme, že sa jedná o skrinku s elektromerom, ktorý nie je Váš ale patri distribučnej spoločnosti. V tomto prípade budete asi skrinku montovať do nového oplotenia. Postup odporúčame nasledovný:
   budete musieť požiadať o súhlas na odplombovanie,
   elektrikár Vám to potom skráti a vloží do nového plota,
   potom to prídu zaplombovať samozrejme za poplatok.

   Držíme vám palce,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 43. Albert
  Dobrý deň prajem,
  tiež sme si dali naištalovať fotovoltaiku. SSD nám potvrdilo zmluvu a v stanovisku uviedli technické podmienky pre umiestnenie elktromera. Pracovník SSD nám odmietol vymeniť elektromer a trval na preložení merania na hranicu pozemku. Elektromer je umiestnený pri vhode na fasade domu, dom je bez oplotenia, elektromer je prístupný priamo z verejnej komunikácie, teda je na verejne prístupnom mieste v súlade s technickými podmienkami uvedenými v platnom Prevádzkovom poriadku SSD : citujem „Ako verejne prístupné miesto je chápané miesto, na ktoré je možné vstúpiť kedykoľvek voľne, bez prekonávania zábran, oplotenia, bez použitia špeciálnych pomôcok a pod.“
  Môže SSD odmietnuť výmenu hodín, aj ked je jasné, že umiestnenie merania je na verejne prístupnom mieste ?

  • Dobrý deň, Albert,

   Problémom môže byť aj jestvujúci rozvádzač, ktorý nemusí byť v štandardnom vyhotovení. A preto to technik odmietal pripojiť.
   V niektorých prípadoch rozvádzač výlučne žiadajú na hranicu pozemku pretože, ak by ste sa rozhodli spraviť ohradu zneprístupníte tak miesto a to Vám oni nemôžu zabrániť vyhotoviť plot na svojom pozemku. Toto vnímame, že môže byť daný dôvod.

   S pozdravom redakcia magazínu Electrend

 44. Zdravim Vás.Zaujimalo by ma či sa za hlavný istič považujú nožove poistky na stĺpe,alebo 32A trojfázový istič v skrinke elektromera.Respektive nasledovne zapojenie: nožove poistky na stĺpe,elektromer a za elektromerov 32A istič.Dakujem za info.

  • Dobrý deň, Rasto,

   Hlavný istič je hlavný istič pred elektromerom. Poistky sú pred hlavným ističom a istia kábel, ktorý vedie k elektromerovému rozvádzaču. Istič pred elektromerom chráni elektromer a inštaláciu za ním.

   S pozdravom redakcia magazínu Electrend

 45. Dobrý deň, stavebný úrad pri ohlásení drobnej stavby vyžaduje odo mňa technickú správu. Ako sa k nej dostanem? Elektromer mám už preložený avšak žiadnu správu mi elektrárne nedali. Ďakujem za každú radu.

  • Dobrý deň, Jana,

   ďakujeme za otázku.
   Pri prekládke ste museli mať vypracovaný projekt a súčasťou toho projektu musela byť aj technická správa projektu. Odporúčame kontaktovať firmu, ktorá vám prekládku pripravovala a realizovala. U nich by ste mali nájsť všetko potrebné.

   Držíme vám palce,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 46. Dobrý deň
  Idem búrať starý dom, napojený cez nastrešák na elektrinu. Som si vedomý, že prípojku budem musieť prerobiť. Avšak pri búracích prácach, príp. pri malých stavebných prácach elektrickú energiu potrebujem. Nemôžem prípojku realizovať, nakoľko starý dom siaha po hranicu pozemku/tam kde bude neskôr osadený rozvádzač s hodinami/.
  Najskôr potrebujem zbúrať, aby som mohol následne postaviť a osadiť rozvádzač.
  Ako postupovať, aby som pri búracích prácach mohol používať elektrické pomôcky?
  Ďakujem
  Michal

  • Dobrý deň, Michal,

   V každom prípade musíte najskôr prípojku preložiť aj za cenu toho, že to bude na verejnom pozemku a potom ju preložíte naspäť na svoj pozemok. Inak sa to bezpečne nedá zrealizovať, keď to idete celé búrať.

   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 47. Dobrý deň,
  Mám starší rodinný dom, prívod elektriny je vzdušne do steny domu a rozvádzač s elektromerom je rovno pod tým na stene domu. Rekonštruujeme celý dom. Elektromer požiadam preložiť na hranicu pozemku (plot). Plot je postavený na hranici pozemku. Elektromer musí byť v plote alebo môže byť umiestnený pred plotom (nacapeny na plote) na obecnom pozemku??? Taktiež prívod elektriny chcem aby ostal vzdušne, ale nie do steny domu, ale na vlastný stĺp umiestnený na vlastnom pozemku. Je to možné? Ako mám postupovať?
  Ďakujem

  • Dobrý deň,

   Na to či môžete mať rozvádzač elektromerový na verejnom pozemku a nie na hranici budete asi potrebovať súhlas mesta/obce. S tým stĺpom to na 99% nevybavíte, sú to len ojedinelé prípady a výnimky, kedy sa to dá vybaviť a povolia to. Počítajte s tým, že ak budete rekonštruovať tak určite do zeme.

   Držíme vám palce,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 48. Dobry den, mam v prenajme zahradku, kde je v zahr.chatke umiestneny elektromer. Kazdy zo susedov v zahr.chatke ma tiez elektromer /asi sa to vola podruzne merace/ pre spravne rozpocitanie spotrebovanej elektriny. Hlavny istic je na betonovom stlpe v jednej zo zahradok, kde pre kazdu chatku su aj poistky. Fakturu dostava pani, na pozemku ktorej je betonovy stlp. K nej pride faktura za celkovu spotrebu elektriny a podla spotrebovanej elektriny z kazdej zahradky rozpocita platbu pre kazdeho.
  Doteraz to vzdy bolo bez problemov, ale na mojom meraci sa v poslednom case deju cudne veci. Elektromer minuly rok isiel dozadu, teda tocil sa dozadu, a aj cisla isli dozadu. Elektrinu som platila tak, ze ked si vsetci nacitali spotrebovanu elektrinu, ja som platila ten rozdiel, tak som to neriesila. Potom mi to nedalo, tak som zavolala elektrikara, ktory na stlpe jednoducho vymenil poistku a elektromer zacal ukazovat spravne. Pred 2 mesiacmi vsak nahodne som pozrela elektromer a zrazu sa tocil dopredu, hoci nebolo nic zapnute, cez zimu tam nie sme a aj vodu mame vypnutu.
  Znova sme uz tentokrat sami vymenili slu poistku a na cas sa elektromer zastavil. Pred 2 tyzdnami som znova isla skontrolovat elektromer a tentokrat znova isiel dozadu, vypla som hlavny istic pri elektromeri, a aj tak sa elektromer tocil dozadu. Uz sa ta pani aj hneva, lebo stale jej volam a musi ist so mnou do jej zahradky a znova pozriet poistku. Ale nechapem, co sa deje, nakolko je vsetko vypnute.
  Dakujem vopred za odpoved, co by som mala urobit. S pozdravom Cincurova.

  • Dobrý deň, pani Anna,

   Odporučili by sme vymeniť podružný elektromer za nový – napr. digitálny. Váš problém môže byť spôsobení tým, že používate starší elektromer bez kontroly a re-kalibrácie. Práve preto môže mať nejakú chybu merania resp funkčnú chybu.

   Držíme vám palce v riešení situácie a želáme všetko dobré,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 49. Dobrý deň,

  chcem sa opýtať, či je možné ponechať pri rekonštrukcii elektroinštalácie vzdušné vedenie s možnosťou osadenia betónového stĺpu na našom pozemku. Kúpili sme starší RD, ktorý ideme komplet rekonštruovať a teraz máme elektrinu pripojenú na fasáde RD a elektromer vnútri. Najbližší bod pripojenia máme ponad cestu a navyše nás delí aj potok.

  • Dobrý deň, Zuzana,

   S tým stĺpom to na 99% žiaľ nevybavíte. Sú to len ojedinelé prípady, kedy sa to dá vybaviť a povolia to. Kontaktujte technika, ktorý má na starosti Váš región a pokúste sa vyzistiť aké sú možnosti, možno budete mať potrebné šťastie k výnimke.

   Držíme vám silno palce,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 50. Dobrý deň,

  Riešime rekonštrukciu elektroinštalácie. Bod napojenia je na fasáde RD. Prekládku riešiť nechceme keďže sme napojený ponad cestu a potok. Chceme nechať bod napojenia a zviesť kábel po fasáde a potom ho viesť v zemi (cez náš pozemok) k novému elektromeru u ktorého prekládku chceme riešiť z RD na hranicu pozemku. Riešil by to všetko elektrikár. Treba na takéto riešenie povolenie? V prípade že bude nutné vykonať aj prekládku bodu napojenia kto vykonáva preložku káblov popod cestu tzv. pretlak? a kto znáša náklady? Všetko si to rieši majiteľ nehnuteľnosti sám?

  • Dobrý deň, Nikola,

   ďakujeme za otázku.
   V prvom rade ak chcete presúvať alebo meniť rozvádzač elektromera je to zásah do zariadenia distribučky a musíte mať na to súhlas priamo od nich. Ak riešite rekonštrukciu alebo prekládku prípojky, tak potrebujete žiadosť a novú zmluvu nakoľko meníte spôsob pripojenia a distibučka si určí ako to máte zrealizovať čiže určí podmienky. Všetky náklady znášate vy.

   Držíme palce,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.