Elektrotechnika pod lupou: Sprievodca odbornou literatúrou

Vitajte späť na ceste za majstrovstvom v elektrotechnike! Pred časom sme vám priniesli prehľad informácií o tom, ako sa vybrať správnym smerom k pozícii skúseného elektrikára. Dôraz bol kladený na praktické zručnosti a neoceniteľné skúsenosti získané praxou. Práca elektrikára je ale ako komplexný obvod – bez pevného teoretického základu sa môže celý systém rozpadnúť. A práve tu vstupuje do hry odborná literatúra, ktorá je pre každého elektrikára a elektroinštalatéra nevyhnutnosťou. 

Teória naša každodenná 

Teória v elektrotechnike je základom, na ktorom stavia každý profesionál. Rozumieť princípom a zákonitostiam, ktoré riadia elektrický prúd, materiály a zariadenia, je esenciálne pre bezpečnú a efektívnu prácu. Pochopenie teoretických konceptov v elektrotechnike predstavuje most medzi vedomosťami a ich aplikáciou v reálnom svete. Správna literatúra nám umožňuje lepšie pochopiť, ako a prečo elektrotechnika v praxi funguje. Vďaka týmto neoceniteľným vedomostiam máme možnosť predvídať, analyzovať a riešiť problémy, ktoré v reáli nevyhnutne nastanú. 

Knihy ako nástroj 

V nasledujúcej časti článku sa pozrieme na to, aké knihy by mali tvoriť základnú výbavu každého, kto sa chce orientovať v odbore elektrotechniky. Či už ste nováčikom, alebo už v tejto oblasti máte niečo odpracované, nasledujúce publikácie vám pomôžu posunúť vaše znalosti ešte ďalej. Tieto knihy sú rovnako dôležitým nástrojom pre vašu kariéru, ako akýkoľvek iný pracovný nástroj. 

Alfa a omega elektrotechniky – knihy Jána Meravého 

Ján Meravý je uznávaná osobnosť v oblasti elektrotechniky. Jeho knihy sú cenené pre detailné pokrytie širokého spektra tém, od základných teoretických princípov až po komplexné príručky pre náročné aplikácie v praxi. Vďaka jeho rozsiahlym skúsenostiam z viac ako 40-ročnej praxe, behom ktorej pracoval ako certifikovaný elektrotechnik, revízny technik a súdny znalec v elektrotechnike, sú jeho diela obohatené o praktické znalosti, ktoré sú priamo aplikovateľné v každodennej práci.  

Je uznávaným autorom, ktorý svoje hlboké odborné vedomosti podáva v prístupnej forme. Jeho knihy sú tak nenahraditeľným a cenným zdrojom pre tých, ktorí sa chcú v elektrotechnike vzdelávať a profesionálne rásť, ako aj pre študentov a praktizujúcich elektrikárov.  

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

V knižnici každého zodpovedného elektrikára by nemala chýbať príručka Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov. Tento titul poskytuje ucelené informácie o aktuálnych technických normách a bezpečnostných postupoch, ako aj o najnovších metodikách ochrany pred bleskom a prepätím. Je neoceniteľným zdrojom pri príprave na overenie odbornej spôsobilosti podľa § 21 až § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Je ideálnou voľbou pre každého, kto sa snaží udržiavať a aktualizovať svoje vedomosti v odvetví elektrotechniky.  

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 

Ďalšou užitočnou publikáciou je Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 1. a 2. Ide o dve učebnice, ktoré napísal Ján Meravý spolu s Jiřím Kroupom. Sú dobrým zdrojom informácií pre každého, kto sa zaujíma o elektrotechniku a súvisiace certifikácie podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Hoci už nejaký čas neprešli aktualizáciou, poskytujú základný prehľad technických noriem a právnych predpisov, ako aj dôležité informácie o bezpečnostných štandardoch vrátane ochrany pred elektrickými nebezpečenstvami a základov prvej pomoci. Vďaka príkladom, cvičeniam a grafickým značkám sú tieto učebnice praktickou výbavou pre každého, kto sa chce zdokonaľovať v elektrotechnike. 

Ďalšie knihy a príručky Jána Meravého 

Okrem spomenutých diel napísal Ján Meravý knihy aj na ďalšie témy. Tu je niekoľko z nich vrátane ich krátkej charakteristiky: 

 • Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov: Zaoberá sa meracími prístrojmi a meraniami v elektrotechnike, vhodná pre revíznych technikov a elektrikárov hľadajúcich praktické vedomosti. 
 • Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie v priestore: Zameraná na výrobcov rozvádzačov, s dôrazom na normy EÚ a praktické skúsenosti autora. 
 • Vykonávanie revízií elektrických zariadení po novom: Navádza na správne postupy pri revíziách a je určená pre technikov, ktorí sú zodpovední za revízie elektrických zariadení. 
 • Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov na vysokom napätí: Zameriava sa na prácu s vysokým napätím a je vhodná pre elektrikárov pracujúcich v tomto špecializovanom odvetví. 
 • Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu: Informuje o práci v nebezpečných prostrediach, ideálna pre technikov pôsobiacich v rizikových oblastiach. 
 • Elektrotechnická spôsobilosť pre neelektrikárov: Poskytuje základy elektrotechniky pre profesionálov v iných odboroch, ktorí potrebujú základné elektrotechnické znalosti. 
 • Celoštátny seminár: Zbierka informácií pre revíznych technikov, elektrikárov a projektantov, ktorí hľadajú aktuálne informácie a rady pre svoju prácu. 
 • Ochrana před bleskem a přepětím z pohledu soudních znalců: Podáva informácie o ochrane pred bleskom a prepätím, určené pre odborníkov, ktorí sa o tomto špecifickom riziku chcú dozvedieť viac. 
 • Vykonávanie revízií elektrickej inštalácie po novom: Venuje sa aktualizovaným postupom pri revíziách elektrickej inštalácie, zameraná je na revíznych technikov. 

Tento zoznam obsahuje rôzne vydania a diely, ktoré sú určené pre rôzne úrovne odbornej prípravy, od základných princípov až po špecifické aplikácie v elektrotechnike. Každá z týchto kníh prispieva k rozvoju potrebných znalostí a zručností, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú kariéru v elektrotechnike. 

Sú hodnotným fundamentom pre študentov elektrotechniky, praxujúcich elektrikárov, revíznych technikov a projektantov. Poslúžia každému, kto sa chce oboznámiť s najnovšími normami, predpismipostupmi v elektrotechnike. Okrem nich však môžeme odporúčať akúkoľvek inú publikáciu od Jána Meravého, keďže tento nenahraditeľný autor je ozajstnou studnicou múdrosti v danom segmente. 

Ďalšie hodnotné publikácie 

Záujemcom o tento dynamický odbor možno odporúčať aj diela ďalších autorov – niektoré z nich poskytujú pevné základy v oblastiach, ako bezpečnosť práce, elektrické inštalácie a normy.  

 • Odborná spôsobilosť elektrotechnikov a podnikateľov od Kazimíra Kremničana a Otta Lúčanského je cennou príručkou, ktorá komentuje bezpečnostné požiadavky v elektrotechnike podľa slovenských normatívov​​.  
 • Pre základné porozumenie elektrickým obvodom je užitočná Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi od Štěpána Berku, ktorá popisuje základné elektrické obvody vrátane vypínačov a rozvádzačov​​.  
 • Dionýz Gašparovský vo svojom diele ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike otvára dvere do sveta bezpečnostných a technických požiadaviek elektrotechniky, ktoré sú kľúčové pre získanie odbornej spôsobilosti. 

Tieto knihy ponúkajú množstvo hodnotných informácií v rôznych oblastiach elektrotechniky, čím sa stávajú neoceniteľnými pre serióznych záujemcov o tento odbor. 

Chápeme základy… a čo ďalej? 

Pochopením základov sa ale cesta elektrikára nekončí. Aby ste sa stali naozajstným odborníkom, mali by ste neustále rozširovať svoje obzory a prenikať hlbšie do tajov elektrotechniky. Vynikajúcim spoločníkom vám na tejto ceste budú publikácie, ktoré sa detailne venujú jej špecifickým oblastiam. Mnoho ich napísal aj Ján Meravý a spomenuli sme ich vyššie. Okrem jeho kníh môžeme uviesť ešte niekoľko príkladov od iných autorov: 

 • Proudové chrániče a obloukové ochrany od Františka Štěpána: Táto príručka je aktualizovaná s normami a je určená pre širokú elektrotechnickú verejnosť, no je vhodná aj pre pokročilých elektrikárov, ktorí sa chcú zoznámiť s najnovšími bezpečnostnými štandardmi a ochrannými technológiami​​. 
 • Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách od Karla Dvořáčka: Kniha poskytuje podrobné pokyny pre špecifické elektroinštalačné práce v kúpeľniach a podobných priestoroch, kde je vysoké riziko kvôli vode a vlhkosti. Je ideálna pre špecialistov zameraných na inštalácie v náročných prostrediach​​. 
 • Poznatky a skúsenosti z praxe pre elektrotechnikov od Milana Kirschnera: Tento zdroj poskytuje viac ako 50 praktických príkladov a množstvo praktických tabuliek a obrázkov. Vďaka tomu je užitočný pre každého, kto sa snaží aplikovať zaužívané pravidlá v elektrotechnike​​ a porozumieť im. 
 • Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky od Michala Kříža: Príručka sumarizuje viac ako 20 praktických pomôcok pre elektrotechnikov a je aktualizovaná podľa technických noriem. Je tak vhodná pre špecialistov hľadajúcich spoľahlivý zdroj pre každodennú prax​​. 
 • Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě od Karla Dvořáčka: Je vynikajúcou príručkou zameranou na projektovanie a realizáciu elektrických inštalácií, ktorá je nevyhnutná pre každého, kto pracuje s obytnými a verejnými stavbami.  
 • V knihe Dimenzování a jištění elektrických zařízení nám Michal Kříž odhaľuje kľúčové postupy pre správne dimenzovanie a ochranu elektrických systémov. Jeho prístup nezvyšuje len efektívnosť práce elektrikárov, ale je tiež zárukou vyššej bezpečnosti všetkých elektrických inštalácií, čo je v tejto technickej dobe absolútnou prioritou. 

Tieto tituly reprezentujú pokročilé zdroje informácií pre elektrikárov a špecialistov, ktorí sa chcú zamerať na špecifické oblasti. Dobrých kníh na tému elektrotechniky je na trhu, samozrejme, viac. Nech už ide o priemyselnú automatizáciu, elektrické merania alebo prehľad noriem, určite nájdete publikácie, ktoré vám pomôžu prehĺbiť si svoje znalosti a zručnosti nad rámec základnej praxe. Pri hľadaní najaktuálnejších informácií však netreba podceňovať ani význam digitálnych zdrojov. 

Ideálnym zdrojom najnovších a najpresnejších údajov o normách v elektrotechnike je STN Online. Táto webová platforma poskytuje prístup k najčerstvejším informáciám, vďaka čomu je nenahraditeľným zdrojom aktuálnych dát o elektrotechnických normách. Integrácia tradičných knižných publikácií s digitálnymi platformami ako STN Online umožňuje odborníkom získať komplexný prehľad a byť vždy na čele vo svojom odbore. 

Kde hľadať knihy o elektrotechnike? 

Na ceste za elektrotechnickými vedomosťami je dôležité vedieť, kde a ako hľadať odbornú literatúru. V ére digitálnych technológií sú knihy len na pár kliknutí od nás. Okrem tradičných verzií sú k dispozícii aj e-knihy, ktoré majú množstvo výhod a nie sú nikdy vypredané.  

Slovenské internetové kníhkupectvá ako Martinus a Panta Rhei ponúkajú široký výber domácich aj zahraničných titulov. Aj stránka Megaknihy môže byť vašou zlatou baňou, keď hľadáte odbornú literatúru od renomovaných autorov. Kníhkupectiev je, samozrejme, viac, takže vaše hľadanie sa nemusí končiť len pri vyššie spomenutej trojici. 

Nechajte sa inšpirovať aj ponukou zahraničných predajcov, kde často nájdete najnovšie vydania a špeciálne edície. Nezabudnite ani na antikvariáty – môžu totiž skrývať pravé poklady. S troškou šťastia sa vám podarí objaviť aj kvalitné knihy z druhej ruky, ktoré už možno nie sú v bežnom predaji dostupné.  

Technické knižnice sú tiež neoceniteľným miestom, kde môžete nájsť publikácie špecifické pre váš odbor a záujmy. Je mnoho ciest za knihami v oblasti elektrotechniky – vyberte si tú, ktorá vám najviac vyhovuje. 

Zhrnutie 

 • Elektrotechnika sa neustále vyvíja a je potrebné byť v obraze – čo sa týka teórie aj praxe. 
 • Kvalitná odborná literatúra je pre elektrikárov nevyhnutná na získanie a udržanie potrebných znalostí. 
 • Publikácie Jána Meravého poskytujú cenné informácie založené na dlhoročných skúsenostiach a sú ideálne pre študentov aj praktizujúcich elektrikárov. 
 • Výber správnej literatúry môže posunúť vaše znalosti a zručnosti na novú úroveň. 
 • Pre rozšírenie odbornej spôsobilosti je dôležité vyhľadávať knihy, ktoré sú aktualizované podľa najnovších technických noriem a bezpečnostných predpisov. 
 • Elektrotechnická literatúra je prístupná cez rôzne zdroje – od knižníc a kníhkupectiev až po zahraničné predajne a antikvariáty. 

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.