Prerábate elektroinštaláciu? Pozor na umiestnenie rozvodnej skrinky

Rozvodná skrinka je srdcom domovej alebo bytovej elektroinštalácie. Prostredníctvom nej budete vypínať jednotlivé elektrické okruhy v prípade poruchy alebo údržby elektroinštalácie. Mala by byť preto na takom mieste, aby bola rýchlo a jednoducho dostupná. Poradíme vám, ktoré miesta sú na to vhodné, čo o nich hovoria normy a z akých častí sa vlastne elektroinštalácia v dome či byte skladá.

Nie je skrinka ako skrinka

Rozvody elektrickej energie v dome či byte môžeme rozdeliť na tri pomyselné časti:

 • Elektrická prípojka

Skladá sa z prípojkovej skrinky s nožovými poistkami a z príslušnej kabeláže. Ak ste pripojení na vzdušné vedenie, prípojkovú skrinku nájdete na stĺpe elektrického vedenia. Ak máte dom pripojený na podzemné vedenie, stĺpová prípojková skrinka je zabetónovaná v zemi pred vaším pozemkom. V bytových domoch sa prípojková skrinka nachádza spravidla na fasáde domu na prízemí. Zasahovať do prípojky bez vedomia distribučnej spoločnosti nemôžete.

 • Elektromerový rozvádzač

Je napájaný z prípojky a osadený elektromerom, hlavným ističom a v niektorých prípadoch aj modulom hromadného diaľkového ovládania na spínanie spotrebičov využívajúcich nočný prúd. Elektromerový rozvádzač je síce sčasti vaším majetkom a nesiete zaň zodpovednosť, no je v správe distribučnej spoločnosti. Jednotlivé komponenty v ňom sú zaplombované a nesmiete do nich zasahovať, maximálne môžete vypnúť a zapnúť hlavný istič.Elektromerový rozvádzač musí byť umiestnený v súlade s podmienkami distribučnej spoločnosti, t. j. spravidla na hranici pozemku. Môže sa teda nachádzať na fasáde domu, na pevne zabetónovanej základni pred plotom, prípadne priamo v plote.

 • Domový (bytový) rozvádzač

Je napájaný z elektromerového rozvádzača a jeho obsluha a údržba sú výlučne vo vašej kompetencii (resp. v kompetencii vami vybraného kvalifikovaného elektrikára). Elektrický rozvod sa v ňom delí na viacero okruhov, z ktorých každý má samostatnú nadprúdovú ochranu, najčastejšie v podobe ističa. Taktiež v ňom majú svoje miesto aj ďalšie prvky, ako napríklad prúdové chrániče, prepäťová ochrana, stýkače na ovládanie spotrebičov atď.

Čo hovoria normy

Pri umiestňovaní bytového rozvádzača by ste mali brať do úvahy najmä bezpečnostné hľadisko. V prípade poruchy, požiaru či nebodaj úrazu elektrickým prúdom by mal byť jednoducho prístupný. Taktiež by mala byť bezpečná aj jeho obsluha a údržba.

Pred rozvádzačom musíte nechať trvale voľný priestor s minimálne 80 cm rovnou plochou. Rozvádzač teda neinštalujte do vstavaných skríň, pod schodiská ani na schodiská, ani ho nezakrývajte nábytkom či inými predmetmi.

Bytové rozvádzače sa osadzujú vo zvislej polohe, po otvorení dvierok musia mať ešte stále krytie aspoň IP 20. Musíte použiť rozvádzač, ktorý bude vyhovovať vonkajším vplyvom daného priestoru, kde bude umiestnený (vlhkosť, prach a pod.). Protokol o vonkajších vplyvoch by mal byť súčasťou projektovej dokumentácie a mal by ho vyhotoviť projektant.

Vedeli ste, že…?

Neodborným zásahom do rozvodnej skrinky, akým je napríklad vyvŕtanie otvorov na káble bez použitia vhodných priechodiek pri montáži na povrch, porušíte úroveň krytia IP. Taktiež ju porušíte, ak nenainštalujete záslepky na prázdne pozície bez osadených prístrojov (napr. ističov). Takáto rozvodná skrinka potom nespĺňa potrebné parametre a elektroinštalácia nemusí prejsť prvou odbornou prehliadkou a odbornou skúškou (revíziou).

V bytoch má rozvádzač pevné miesto

Situácia v bytoch je pomerne jednoznačná – rozvodná skrinka má spravidla pevné miesto neďaleko vchodových dverí do bytu, a to preto, aby bola čo najbližšie k elektromerovému rozvádzaču, umiestnenému najčastejšie v stúpačkových rozvodoch na chodbe medzi jednotlivými bytmi.

Toto umiestnenie väčšina majiteľov bytov zachováva aj pri rekonštrukciách svojich príbytkov. V bytoch je totiž realizácia podomietkových káblových rozvodov pomerne problematická (je nutné drážkovanie a sekanie do tvrdého železobetónu) a rekonštrukčné práce by dosť predražila. Pri jej umiestnení si však dajte pozor, aby na ňu dosiahli všetci členovia domácnosti okrem detí a mohli vypnúť ističe v prípade poruchy elektroinštalácie.

pozemok-dom-stavba-konstrukcia
Foto: Legrand

V dome za dverami alebo v technickej miestnosti

V starých rodinných domoch sa rozvodné skrinky umiestňovali najčastejšie v predsieni za dverami, prípadne vonku pred dverami. Umiestnenie pred vchodovými dverami nie je príliš dobrý nápad, keďže väčšina rozvádzačov má krytie na úrovni IP 30 a nie sú teda chránené pred dažďom. Navyše, vonku je to ľahký terč pre zlodejov alebo vandalov. Pri rekonštrukcii rodinných domov obvykle nie je problém rozvádzač presunúť o pár metrov do predsiene domu. Mnoho starších domov je totiž z pórobetónu či tehly a sekanie alebo drážkovanie do nich je jednoduché.

Ďalším vhodným miestom, ktoré sa uplatňuje najmä pri novostavbách rodinných domov, je tzv. technická miestnosť. Ide o miestnosť, kde sa nachádza napríklad kotol, bojler alebo tepelné čerpadlo, či rozvody vody. V niektorých domoch sa v týchto miestnostiach nachádza aj umývadlo či sprchovací kút. Pri umiestňovaní rozvádzača do miestnosti s týmto vybavením si preto dajte pozor na vzdialenosti a delenie priestoru do jednotlivých zón podľa STN 33 2000-7-701.

Vedeli ste, že…?

Ak chcete nainštalovať rozvádzač do steny, ktorá susedí s kúpeľňou, musíte si dať pozor aj na rozdelenie priestoru do zón. Podľa STN 33 2000-7-701 musia byť elektrické rozvody (teda aj rozvádzač) v týchto stenách zapustené do hĺbky minimálne 5 cm od zóny 0, 1 alebo 2.

Dátové rozvody do samostatného rozvádzača

K modernej elektroinštalácii patria i slaboprúdové rozvody počítačovej siete, televízneho signálu, zabezpečovacieho systému či systému inteligentnej elektroinštalácie. Tieto majú tiež svoje koncové zariadenia, ktoré by ste určite chceli mať na jednom mieste.

Podľa noriem je odporúčaná vzdialenosť slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov 10 cm pri ich súbehu na trase dlhej do 5 m a 20 cm pri súbehu na trase nad 5 m. Ak chcete umiestniť slaboprúdové zariadenia do 230 V rozvodnej skrinky, bude pre vás pravdepodobne problematické túto vzdialenosť dodržať. Okrem toho, v rozvodnej skrinke sa nachádzajú aj zdroje rušenia, ako napríklad elektromagnety v stýkačoch, ističoch či prúdových chráničoch.

Najrozumnejším riešením teda bude, ak ukončíte slaboprúdovú kabeláž v samostatnom rozvádzači, ktorý vyhradíte na tento účel a umiestnite doň aj všetky potrebné zariadenia. No nezabudnite do rozvádzača nainštalovať 230 V zásuvky na ich napájanie. Výnimkou sú prvky niektorých systémov inteligentnej elektroinštalácie, ktoré priamo ovládajú 230 V spotrebiče. Tie sa väčšinou umiestňujú do hlavnej domovej rozvodnej skrinky.

Zapamätajte si:

 • Súčasťou rodinného domu sú aspoň tri rozvodné skrinky – prípojková skrinka, elektromerový rozvádzač a domový rozvádzač.
 • Do prípojky a elektromerového rozvádzača nemôžete zasahovať bez vedomia distribučnej spoločnosti.
 • Obsluha domového (bytového) rozvádzača je plne vo vašej kompetencii, jeho údržba a rekonštrukcia zase v kompetencii vami vybraného elektrikára.
 • K domovému či bytovému rozvádzaču musí byť z bezpečnostných dôvodov trvalý prístup. Nechajte okolo neho plochu aspoň 80 cm. Nezakrývajte ho nábytkom ani neumiestňujte do vstavaných skríň.
 • Rozvádzač nesmie byť umiestnený ani pod schodmi či na ramene schodiska.
 • V bytoch má väčšinou pevné miesto nad dverami, resp. vedľa dverí.
 • V domoch sa umiestňuje najčastejšie tesne za vchodové dvere alebo do technickej miestnosti.
 • Pre slaboprúdové rozvody a prístroje by ste mali použiť samostatný rozvádzač.

61 KOMENTÁRE

 1. Ako riešiť východiskovú revíznu správu elektrickej inštalácie rekreačnej dvojpodlažnej chaty, ktorá má bytový rozvádzač umiestnený na medzi poschodí, teda na ramene schodiska ?

  • Dobrý deň, pán Vavrinec

   Vaša otázka je veľmi špecifická a je ju ťažké posúdiť, bez toho, aby sme konkrétne videli, kde je rozvádzač umiestnený.
   V každom prípade však, rozvádzač musí byť na prístupnom mieste, nemal by byť založený alebo nainštalovaný na neprístupnom mieste.
   Ak sa rozvádzač nachádza na medzipodlaží je na prístupnom mieste a je pred ním dostatočné voľné miesto podľa normy to znamená aspoň 60 – 80 cm a korešponduje to s projektom, tak je všetko v poriadku.
   Ak to tak nie je, tak potom je to na revíznom technikovi aké k tomu zaujme stanovisko. Revízny technik posudzuje bezpečnosť a funkčnosť nie praktickosť (to asi posúdime všetci, že to nie je praktické ak máte svoj rozvádzač vonku na chodbe a hocikto ma k nemu prístup.)
   V každom prípade jedná sa o východiskovú revíziu pri nej podľa STN 332000-6 :2018 je potrebné prehlásenie projektanta a prehlásenie inštalačnej firmy,
   ktorý garantujú svoju prácu. Posúdia bezpečnosť a funkčnosť a keď je to v poriadku, tak by nemal byť problém s kladným stanoviskom.

   S pozdravom redakcia portálu Electrend.

 2. Dobrý deň, rád by som sa informoval, ako postupovať ak elektromer a prípojku do domu by sme chceli presunúť kvôli výstavbe dvojgaráže na iné miesto? Kto takéto premiestnenie vykonáva – distribučná spoločnosť?
  Ďakujem vopred za odpoveď.
  Matej

  • Dobrý deň, Matej,

   ďakujeme za otázku.
   Akonáhle chcete premiestniť elektromer dochádza k zmene technických podmienok pripojenia, to znamená, že musíte písomne požiadať distribučnú spoločnosť o zmenu technických podmienok/zmena spôsobu pripojenia – prekládka . Distribučka Vám dá podmienky za akých sa bude dať prekládka uskutočniť a čo všetko budete musieť vy k tomuto kroku vykonať. V každom prípade všetky náklady späté s prekládkou platíte vy ako odberateľ.

   Držíme palce a pozdravujeme
   redakcia portálu Electrend

 3. Dobrý deň, prosím vás je možné v rodinnom dome mat jeden hlavný isticov rozvadzac a popritom na každom poschodí zvlášť rozvadzac pre dané poschodie?

  • Dobrý deň, Patrik,

   Samozrejme môžete maj jeden hlavný rozvádzač a potom niekoľko podružných rozvádzačov v rodinnom dome, kľudne aj na každom poschodí. Treba len dodržať selektivitu istenia (postupnosť istenia v rozvádzačoch za sebou).

   Želáme všetko dobré,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 4. Dobry den, kupit som starsiu chatu, ktora je aktualne odpojena od el. energie, elektromer je demontovany. Pripojkova skrinka a rozvadzac su na vonkajsej strane objektu vedla vchodovych dveri. Poistky v pripojkovej skrinke su este patronove poistky, momentalne demontovane (patrony vykrutene), privodna strana je pod prudom. V rozvadzaci bol povodne uvedeny aj elektromer, takisto su tam umiestnene poistky. Chcel by som to pred opätovnym pripojenim modernizovat a v rozvadzaci vymenit poistky za istice. Bude to stacit, alebo budu SSE pozadovat update na aktualny standard?
  S pozdravom
  Robert

  • Dobrý deň, Róbert,

   ďakujeme za otázku.
   Elektrárne zaujíma len inštalácia pred elektromerom, to čo je za elektromerom to ich veľmi nezaujíma, takže tam si môžete upraviť veci tak, ako uznáte za vhodné.
   Pred elektromerom musí byť plombovatelný hlavný istič so schválenou hodnotou ističa.

   Držíme palce a želáme všetko dobré,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 5. Dobrý deň,
  môžu sa inštalovať dve rozvodnice? Do prvej by bol osadený hl.vypínač + ďalšie vypínače (1radový-priehľadné dvere), pre „každodenné použitie“. V tej druhej by boli všetky istiace prvky (viac radový, nepriehľadné dvere). Samozrejme by boli prepojené. Zaujímalo by ma či mi elektr. môžu také riešenie spraviť, čiže či spĺňa normu, či potom prejde revíznou kontrolou.
  Za odpoveď Vám vopred ďakujem

 6. Ešte by som doplnil , že do menšej rozvodnice by bol privedený hlavný rozvádzací kábel od elektromeru, bola by v nej umiestnená ešte prepäťová ochrana, odtiaľ prepojená „druhá rozvidnica“ so všetkými istiacimi prvkami a znej by išli späť káble k vypínačom a miestným elektromerom a zase späť do „veľkej“ rozvodnice a odtiaľ už prepojené na domáci rozvod (zásuvky).
  Čiže (1) Hl.vypínač – (1) prepäťová ochrana – (2) ističe+pr.chránič – (1) elektromer 1F – (1) vypínač – (2) radové svorky -> kábel k zásuvkám.
  Ide mi o to aby ističe a pod, neboli vidno, ale v prípade búrky aj keď mám prep.ochranu aby som mohol bez ťažkostí odpojiť kanceláriu (PC+XEROX) a obývačku (TV/SAT/…) a aby som vedel kontrolovať spotrebu PC a pod.
  Hľadal som kombinovanú rozvodnicu (priehľadné sklápacie dvere + nepriehľadné bočné dvere) ale takú som nenašiel.

  • Dobrý deň, Peter,

   k obom otázkam vám odpovedáme tu, nech sa páči:
   Je to trocha neštandardná požiadavka.
   Rozoznávame hlavné a podružné rozvádzače v tomto prípade – ja osobne by som to takto neriešil a ani to takto neodporúčam riešiť.
   Dal by som to do jednej rozvodnice, ale prvky, ktoré chcem vypínať alebo sledovať by som pomocou relé vyviedol mimo rozvodnice na nejaký panel. Alebo by som ich vyviedol do druhej rozvodnice, kde by boli iba čisto ovládacie prvky a signalizátory stavu – zapnuté vypnuté, prípadne signalizácia prepäťovej ochrany.

   Držíme palce a pozdravujeme,
   redakcia portálu Electrend

 7. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či je potrebné pri zateplovani domu premiestniť hlavnú elektrickú skrinku ktorá je umiestnená na dome vonku vedľa vchodových dverí. Ďakujem

  • Dobrý deň, Silvia,

   ďakujeme za otázku. Pokiaľ vám pri zatepľovaní domu nebude narúšať estetiku, odporúčame nepremiestňovať hlavnú elektrickú skrinku. Z nášho postoja to teda nie je potrebné realizovať.
   Držíme palce a želáme všetko dobré,

   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 8. Dobry den
  Chcel som sa spytat, ci je nejaka norma na to, ako vysoko nad zemou musi byt upevnena hlavna rozvodova skrinka(ta s meracmi). Vzhladom na povodne a pod.
  Dakujem

  • Dobrý deň, Ondrej,

   ďakujeme za otázku. Elektrárne majú na to normu a v nej je písané, že spodná časť skrinky resp. spodná časť elektromera musí byť min. 80 cm od úrovne terénu.

   S pozdravom redakcia magazínu Electrend

 9. Dobrý deň.
  Dal som si urobiť fotovolticke paneli s virtuálnou bateriou. Mam el. hodiny na dome. Mali mi namontovať el. hodiny , ktoré mi budú merať koľko dám do siete a koľko z nej zoberiem. Problém je v tom ,že mi technik odmietol montáž s tým , že mám mať rozvodňu na hranici pozemku. Od SSD mám schválenú zmluvu. Dá sa s tým niečo robiť, aby mi ostali hodiny na dome? Podotýkam sme v radovej výstavbe, kde pred domom nesmieme mať žiadne oplotenie a je úplný voľný prístup k hodinám.

  • Dobrý deň, pán František,

   Ak máte v technických podmienkach napísané, že elektromer musí byť na hranici pozemku, tak to tak musí byť. Ale ak Vám to nedali do zmluvy, tak treba kontaktovať technika, ktorý má vašu oblasť na starosti a informovať ho o tomto probléme aj s technikom.

   Držíme vám palce a pozdravujeme.

 10. Dobry den Vam prajem, mam rodinny dom, v ktorom je stary typ rozvodovej skrine. Na zaplombovanom bakelite su osadene hodiny, hlavny zaplombovany vypinac (tahem zapni/stiskem vypni) a stare patronove porcelanove poistky). Chcel by som si to nechat prerobit vlastnym odbornikom na klasicke istice a podobne. Dom je do distribucnej siete pripojeny cez nastresnik, potom HDS potom skrinka. Ktosi mi vravel, ze bez kompletneho prerobenia pripojky (od stlpa do zeme), mi to VSD neumozni. Je to pravda? Ak nie ako postupovat, aby som si skrinku mohol prerobit? Dakujem

  • Dobrý deň, Rasťo,

   Pri každej rekonštrukcii elektroinštalácie by distribučná chcela, aby sa ich meracie zariadenie dalo na hranicu pozemku a aby sa prípojka prerobila. Takže po správnosti a legálne by sa to malo urobiť tak ako ste to popisovali. Ale sú spôsoby, kedy sa to dá vyriešiť aj inak a jednoduchšie. Skúste vo svojom okolí ohlásiť elektrikára, ktorý sa tým zaoberá a možno nájdete riešenie vhodné pre Vás.

   Držíme vám palce a pozdravujeme.

 11. Dobry den, Idem vymienat vonkajsi elektromerovy rozvadzac . Na stlpe je pripojkova skrinka . Stary – povodny kabel bol chraneny plastovou rurkou. Chcem si dat na el. stlp pozinkovanu chranicku . V akej hlbke v zemi nusi byt tato chranicka ? V akej vzdialenosti moze koncit pod pripojkovou skrinkou ( silka) , aby elektrarne mohli pohodlne vlozit novy kabel do skrinky ? Dakujem, Juraj

  • Dobrý deň, Juraj,

   Na výmenu rozvádzača potrebujete súhlas od distribučky, ak chcete vymeniť aj kábel od elektromera po silku, tak to musíte urobiť vy, lebo ak tam nie je porucha elektrárne Vám to svojvoľne nespravia. Trúbka by mala byť cca 2.3- 2,8m nad zemou a potom vstupuje kábel do SPP resp. silky.

   Držíme palce a pozdravujeme.

 12. Dobrý deň.
  Chcem sa spýtať či pri inštalácii tepelného čerpadla musí byť rozvodná skriňa s hl. ističom a elektromerom na hranici pozemku, teraz ju mám na fasáde domu a je prístupná , bez plotu ,bránky. Prípadne pri zmene tarifu ak to bude potrebne pri tepelnom čerpadle ,či je podmienka hranica pozemku. Ďakujem.

  • Dobrý deň, Jozef,

   ďakujeme za otázku.
   Ak budete meniť tarifu napr. na dvoj tarif DD5 alebo DD6 tak vám kľudne môže dať distribučka podmienku preložiť meranie na hranicu pozemku. Budete podpisovať novú zmluvu a do podmienok si to majú právo dať. To záleží na technikovi distribučky.

   Držíme palce a pozdravujeme.

 13. Dobrý večer
  Chcem sa Vás prosím spýtať, či môžem doplnit samostatný elektricky rozvod z elektrickej skrinky za elektromerom. Je pre mňa veľmi komplikované potiahnuť inštaláciu z domoveho rozvádzača do samostatne stojacej garaze mimo domu. Garáž je bližšie k elektrickej skrinke. Je to možné takto urobiť, tým ze budem kontaktovať distribučnú spoločnosť? Sú takéto zásahy možné.
  Dakujem

  • Dobrý deň, Juraj,

   ďakujeme za otázku.
   Za elektromerom je už elektrina meraná a tam si môžete napojiť viac vývodov. Záleží len na tom, či máte elektromerový rozvádzač na to fabricky vyrobený alebo tam bude treba domontovať svorkovnice na pripojenie ďalšieho kábla. Prípadne tam bude treba dorobiť istenie pre ten vývod. Tak isto záleží aj na tom, či je vývod voľne dostupný alebo je plombovaný. Ak je plombovaný musíte to riešiť so súhlasom distribučky.

   Držíme palce a pozdravujeme.

 14. Dobrý deň,

  Prosím upraviť celkom nesprávne formulovanú odpoveď ohľadne umiestnenia elektromerovej skrinky ako ste napísali v odpovedi na otázku p.Ondreja, konkrétne: „Elektrárne majú na to normu a v nej je písané, že spodná časť skrinky resp. spodná časť elektromera musí byť min. 80 cm od úrovne terénu.“
  Za prvé: Predmetne myslenú normu nemajú elektrárne.
  Rozlišujte prosím elektrárne a distribučnú spoločnosť (vcelku zásadný rozdiel významov ohľadne funkcie a kompetencií týchto podnikov).
  Distribučné spoločnosti môžu mať a vo väčšine majú tzv. Podmienky pripojenia alebo tzv. Osobitný predpis v ktorom uvádzajú špecifické podmienky pre realizáciu nového odberného miesta či pre realizáciu prípojky.
  Za druhé: Výšku umiestnenia elektromerového rozvádzača určuje norma STN 33 3320:2002-03, kde je uvedené že spodná časť skrinky musí byť min. 60 cm od úrovne definitívne upraveného terénu a výška okienka pre elektromer minimálne vo výške 0.7m nad definitívne upraveným terénom.
  Dôležité je uviesť „definitívne upravený terén“ teda finálny stav (dlažba, chodník, asfaltový povrch a pod.).
  Výška okienka je daná napr. aj z dôvodu komfortného odčítania stavov a údajov z elektromera (pri ideálnom umiestnení je táto stredová výška cca 1.0m nad definitívne upraveným terénom).
  Vaša definícia „spodná časť elektromera“ nemá vzhľadom na rozlišné konštrukčné vyhotovenie elektromerov žiadne zmysluplné a logické opodstatnenie nakoľko po výmene iného typu elektromera by sa výška skrinky musela následne tiež upravovať.

  s priateľským pozdravom
  Andrew
  (projektant, RT)

  • Dobrý deň, pán Andrew,

   ďakujem za usmernenie k odpovedi pána Ondreja.
   Ospravedlňujeme za chybovosť a ďakujeme za vašu opravu.

   S priateľským pozdravom redakcia magazínu Electrend

 15. Dobrý deň prajem,
  chcela by som sa informovať, ako mám zabezpečiť el.rozvodovú skriňu v bytovom dome kde sú ističe na celý bytový vchod – môžem ju uzamknúť / ako bytový správca /. Jedná sa o to, že jeden so starších susedov permanentne vypína hlavný istič, aby sa vo vchode ušetrilo svetlo 🙁 a samozrejme si to nedá vysvetliť, že je to všetko s úspornom režime.

  Ďakujem a prajem pekný deň.

  • Dobrý deň, Izabela,

   ďakujeme za otázku.
   Vec sa má takto: ak sa v nej nachádzajú aj elektromery, tak ju uzamknúť nemôžete, resp. môžete, ale len so súhlasom distribučky.
   Ak sa jedná o podružný rozvádzač tak ten by sa uzamknúť mohol.

   Držíme vám palce,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 16. Prosím Vás, v ktorej norme nájdem nejaký článok, ktorý hovorí o tom, že rozvádzače nejakých strojov v nejakej strojovni sa majú otvárať tak, aby otvorené dvere nebránili úniku zo strojovni?

  • Dobrý deň, pán Jozef,

   ďakujeme za otázku.

   Súbor noriem STN EN 61439 1-6 popisuje výrobu rozvádzačov a ich montáž a umiestnenie a hovorí aj o tom, koľko musí byť priestor pred rozvádzačom, aby sa dali otvoriť dvere a dal sa obsluhovať rozvádzač a dalo sa pracovať v rozvádzači.

   Čo sa týka únikových ciest to rieši požiarny technik resp. požiarny plán únikových ciest pozrel by som si Vyhlášku č. 94/2004 Z. z.

   Spravidla býva priestor pred rozvážačom označený 60 – 80 cm na otvorenie dverí a potom je vyznačená úniková cesta alebo len cesta – chodník .

   S pozdravom redakcia magazínu Electrend

 17. Dobrý deň
  som tu úplne nový, potrebujem radu dávam to do rubriky komentovať inú tu nevidím.
  Kúpil som byt z r 1964 kde je ešte stará bakelitová skrinka/rozvádzač/ s dvoma bielymi poistkami
  pod nimi sú tri malé priehľadné okienka.Samozrejme treba inštalovať nový modertný rozvádzač.V tel. kontakte mi elektrikár povedal že je to 15ampér a treba 25? no v starom byte som mal tuším 10/už moderný/, aký rozvádzač by som mal mať aby som zbytočne neplatil za silnejší ako potrebujem?Najväčšia záťaž by bola naraz práčka, chladnička a mikrovlnka, hifi technika je malá záťaž.Som sám TV pri spomenutých činnostiach nepozerám.
  Ďakujem za kvalifikovanú radu.Môžte mi ORIENTAČNE napísať cenu za prácu?Skrinka sa premiestňovať nebude je klasicky na chodbe pri vst. dverách.Ďakujem vopred a pekný deń všetkým Ján

  • Dobrý deň, Ján,

   ďakujeme za vašu dôveru.
   Jednoznačne vám odporúčame navýšiť istič na 25 A.
   Čo sa týka veľkosti rozvádzača v byte – záleží od toho koľko okruhov či zásuviek svetiel tam budete preferovať. Následne sa od toho odvíja aj cena. Tiež záleží od materiálu a konštrukcie stien v byte, aby sa dal dať odhad ceny práce. Preto vám ju len tak “ z brucha“ aktuálne nevieme poskytnúť.

   ďakujeme za pochopenie a želám všetko dobré,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 18. Prosím, čo môže byť príčinou, a ako to dať do správnej polohy danú záležitosť?
  Pri zapnutí vysávača knoflíkom vysávača, vysávač zaplo,a ihneď vyplo/zvrčal a hneď zostalo ticho – vyplo ho!/.Bol zapnutý zo spálňovej zásuvky predlžovačkou. Následne som zistila, že vysávač je funkčný a zásuvka je nefunkčná. Predlžovačkou je funkčná. Znefunkčnili sa vypínače svetlá v obývačke a v spálni. Následne som zistila nefunkčnosť oboch úsporných žiaroviek. K čomu mohlo dôjsť, a ako to dať do poriadku. V krabiciach v byte je všetko v poriadku. Nefunkčný mi zostali obidva vypínače svetlá a zásuvka. Luster je funkčný, svieti, pokiaľ má prívod elektrického prúdu. Vo vypínacoch a zásuvke nie je prívod prúdu. Nič neiskrilo, nehorelo. Nebol žiaden zadymeny ani iný zápach. Len som skúsila prepnúť vysávač do inej zásuvky, a bol ďalej funkčný.
  Prosím, ako sfunkčniť obidva vypínače, zapínače svetlá a elektrickú zásuvku?
  Ďakujem za pochopenie a dobrú radu o pomoc.

  • Dobrý deň,

   ďakujeme za otázku.
   Vyzerá to na chybu vo vedení, môže to byť kontakt v krabici, vo vypínači, v zásuvke, na ističi – no ťažko povedať. Jednoznačne odporúčame ohlásiť elektrotechnika, nech to pomeria a ideálne aj s revíznym meracím prístrojom.

   Držíme vám palce pri riešení problému,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 19. Ešte som zabudla, krátko pred tým som vysavala, na chvíľu som prerušila. Vypla som vysávač vypínačom vysávača. Asi po 5 min
  Som vysávač klasický vypinačom zapla. Javilo to ako keď stiahne Hlavný domovy chodbový istič pred bytom. Neviem, či by mohol niekto pred bytom istič súčasne s mojím zapínaním vysávača stiahnuť.Na chodbe pred bytom bolo rušno. Často mi hlavnýistic pred bytom sťahujú neprispôsobiví. Po skontrolovani ističa v byte som zistila, že istič v byte nevyhodilo vôbec.
  Po skontrolovaní hlavného ističa na domovej chlodbe, bolo to isté, istič nebol vôbec vyhodený. Všetky krabice v byte, taktiež zásuvky či vypínače, predlžovacky boli odkontrolované, a premerané. Všetko funkčné. Nevie
  Čo zapríčinilo daný stav a ako spojazdniť, dať do používateľného stavu vypínače, zásuvku. Po premeranî tam nie je nič žiadny . Ďakujem

  súčasne istič stiahnuť

 20. Elektromerný rozvádzač mám umiestnený vo vnútorných priestoroch rodinného domu. Pri výmene hlavne hlavného ističa pred elektromerom bol technikom zistený nevyhovujúci stav elektromerného rozvádzača. Na základe tejto skutočnosti by som chcel uskutočniť jeho rekonštrukciu (výmenu). Prosím o informáciu, či je možné nový elektromerný rozvádzač umiestniť na pôvodné miesto?

  • Dobrý deň, pán Mikuš,

   V tomto prípade je potrebná konzultácia s technikom distribučky, pretože v tomto prípade sú na to rôzne názory pri výmene, a teda najviac záleží od technika ako sa k tomu postaví.

   Držíme vám palce,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 21. Dobrý deň,
  Kompletne rekonstruujeme rodinný dom. Chcela by som sa spýtať, či by mohli byť elektromer a plynomer umiestnené na jednom mure pod sebou,alebo sú aj pre toto nejaké pravidlá?
  Ďakujem vopred za odpoveď.
  S pozdravom,
  Lívia

  • Dobrý deň, Lívia,

   ďakujeme za otázku.
   Pod sebou ich umiestňovať určite neodporúčame. Inštalujú sa skôr vedľa seba a tam ešte musí byť aj určená vzdialenosť. Naposledy to bolo približne minimálne 70 cm – podľa podmienok uvedených u distribučnej spoločnosti SPP.

   S pozdravom redakcia magazínu Electrend

 22. Dobrý deň,
  chcem sa opýtať ohľadom bytového rozvádzača,ktorý je síce nad vstupnými dverami do bytu ale je v sadrokartónové strope. Čo na to norma,prejde to revíznou správou?
  Ďakujem

  • Dobrý deň, Peter,

   Je to dosť neštandardné umiestnenie rozvádzača. V bytoch bola výnimka, že sa mohol rozvádzač montovať vo výške nad 1,8 metra čiže nad dvere, ale montáž na strop je povolená len v mobilných stavbách napr unimo-bunku, kontajner ale tam je strop oveľa nižší. Podľa normy má byť rozvádzač dostupný, mal by byť pred ním priestor na otvorenie. Aby sa dalo dostať k rozvádzaču v prípade potreby bez akýchkoľvek problémov – ( ako príklad: budem hľadať rebrík, vyberať veci z rolldora, šatníka, premiestňovať palety krabice…..)Ja osobne ako revízny technik, by som to považoval za nedostatok a chybu.

   S pozdravom redakcia magazínu Electrend

 23. Dobrý deň prajem,
  v rámci rekonštrukcie bytu sa kompletne vymieňajú elektrické rozvody (+ bytový rozvádzač). Elektrotechnik firmy, kt. vykonáva rekonštrukciu by potreboval pripojiť nové rozvody na spoločný elektromerovy rozvádzač na chodbe bytového domu, ten je však zaplombovany.
  Rád by som sa opýtal ako mám postupovať, resp. na koho sa obratit ohľadom odplombovania/následného zaplombovania elektromeroveho rozvádzača po pripojeni nových rozvodov?
  Kontaktoval som zákaznícke SSD (v ich správe by podľa označenia mal byť dany rozvádzač), odtiaľ mi však prišla odpoveď, že to nie je ich zodpovednosť, že sa mám obrátiť na dodávateľa el. energie (v tomto prípade SSE).

  Ďakujem vopred za Vašu odpoveď.

  S pozdravom

  Daniel

  • Dobrý deň, Daniel,

   ďakujeme za otázku,
   Vy potrebujete vybaviť súhlas na odplombovanie z dôvodu pripojenia nového prívodného kábla po rekonštrukcií. Pokúste sa zavolať na zákaznícku linku SSD neviem presne ako to má SSD ale u nás na západe to riešime cez ZS DIS číže cez distribučnú. Pokúste sa prípadne zavolať najskôr do SSD či Vás len náhodou zle nepochopili že o čo žiadate.

   Držíme vám palce a veríme, že sa vám situáciu podarí vyriešiť.
   S pozdravom redakcia magazínu Electrend

 24. Dobrý deň, mám dotaz k umiestneniu elektromerového rozvádzača. Chcem požiadať o elektrické kúrenie /tepelné čerpadlo/ a s tým súvisí aj zmena umiestnenia elektromerového rozvádzača. Chcem požiadať o výnimku neumiestniť elektromerový rozvádzač na hranicu pozemku, umiestnenie by bolo problematické z dôvodu bezpečnostných a poveternostných podmienok, hlavne v zimnom období, nakoľko sme v lokalite, kde býva veľa snehu. Je možnosť udelenia výnimky, keď mám vo dvore elektrický stĺp umiestnený 7 metrov od bodu pripojenia súčasného elektromerového rozvádzača, Nakoľko výkopovým prácam bránia aj káble z HDS vedené zemou k susedom.
  Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Katka

  • Dobrý deň, Katarína,

   Rozumieme vášmu problému, ale na túto otázku Vám bude vedieť odpovedať iba technik z distribučky, ktorý Vás má na starosti – on má na starosti technické riešenia pripojenia. Je to individuálne, preto bude potrebné, aby vám konkrétne poradil on.

   Držíme vám palce,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 25. Byvam v lokalite s problémovými obcanmi. Mam obavy pri rekonštrukcii elektriny dat skrinu s meracom na hranicu pozemku. Moja poštová schránka to neprežila 🙁 Vedeli by ste mi poradit ako sa zariadiť tomto pripade ? Vopred Vam Dakujem za odpoved.

  • Dobrý deň, Štefan,

   Samozrejme distribučná spoločnosť chce elektromerový rozvádzač prístupný a na hranici pozemku. Zamknúť ho iným zámkom nemôžete iba štandardným typizovaným zámkom, ktorý je súčasťou rozvádzača. Ak máte neprispôsobivých susedov bude to problém. Odporučil by som nejakým spôsobom elektromerový rozvádzač zakomponovať napr. do murovaného plotu a bude vidieť iba dvierka z rozvádzača a tie to hádam prežijú alebo sa pokúste pobaviť s technikom, ktorý má vašu obec nestarosti z hľadiska distribúcie elektriny.

   Držíme vám silno palce.
   S pozdravom redakcia magazínu Electrend

 26. dobrý deň ..chcem Vás poprosiť o radu – v dome mám ešte staré 2 drôtové rozvody na svetlá aj zásuvky . chystám sa to všetko prerobiť na 3 drôt a pripojiť na prúdový chránič .Staré rozvody sú už CU vodičmi – a tu je otázka :
  tretí vodič / modrý / chcem natiahnuť mimo starých vodičov ale približne súbežne s nimi / nevojde mi do starých trubiek / – či je to možné a či prúdový chránič bude pracovať spoľahlivo … ďakujem

  • Dobrý deň,

   Ak sa vám ho podarí natiahnuť do trubiek pri jestvujúce vedenie, tak v tom nevidíme problém a bude to pri správnom zapojení určite fungovať.

   Držíme palce,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 27. Tá odpoveď pánovi Robertovi, že elektrárne nezaujíma čo je za elektromerom nie je správna lebo každý kto žiada o elektromer musí doložiť revíznú správu ktorá dokazuje že je všetko za elektromerom urobené podľa t.č. platných noriem a predpisov. Keď namontujú elektromer a nahodia hlavný istič tak musú byť všetko v poriadku o čom ich presvedčí tá správa.

 28. Dobrý deň,
  prosím Vás, v prípade hlavného a podružného rozvádzača musí aj podružný rozvádzač spĺňať všetky normy, konkrétne – bolo by možné jeho umiestnenie do vstavanej skrine nad rozvádzač podlahového kúrenia?

  Ďakujem.

  • Dobrý deň, Juraj,

   Aj podružný rozvádzač je rozvádzač a platia tam obdobné predpisy ako pre hlavný rozvádzač. Takže neodporučili by sme ho tam namontovať nakoľko má byť prístupný.

   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 29. Dobrý deň
  Chcem sa spýtať či môžem rozvodnu skriňu premiestniť z chodby do technickej miestnosti,ktorej je aj plynový kotol,a wc.ďakujem

  • Dobrý deň,

   Ak bude správne umiestnená, tak si myslíme, že je takéto riešenie správne.

   S pozdravom redakcia magazínu Electrend

 30. Dobrý ďen,
  pri prerábaní bytu by som chcel premiestnit rozvádzač do miestnosti 120 x120 cm kde bude práčka a sušička. Teda polovica tejto mini miestnosti bude volna a teda bude aj priestor pred rozvádzačom. Splní to normu?
  Ďakujem za odpoveď

  • Dobrý deň, Miloš,

   Ťažko odpovedať, keď nevidíme vizualizáciu a ani projekt, ktorého sa otázka dotýka. V každom prípade v tej miestnosti o ktorej píšete, bude vlhko a asi aj teplo, v tomto prípade tam aj bude priestor na montáž – treba zohľadniť dané prostredie a vybrať správne krytie rozvádzača.

   Držíme palce,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 31. Dobrý deň,

  je možné pred rozvádzač v bytovom dome zhotoviť protipožiarnu stenu (sadrokartónovú) tak, že budú pred rozvádzačom osadené prtipožiarne dymotesné dvierka 600 x 600 mm? Protipožiarna stena by mala hrúbku asi 90 mm a bola by zhotovená tesne pred rozvádzčom.
  Teda ak by bolo v rozvádzači niečo robiť, bola by pred ním stena hrúbky 90 mm, čo by podľa nás nemuselo byť prekážkou na plnohodnotný prístup do rozvádžača a práce v ňom.
  Ďakujem
  Vladom

  • Dobrý deň, Vlado,

   Rozvádzač musí byť prístupný, označený, musí spĺňať požadované krytie IP a musí byť otvárateľný štandardnými kľúčmi.
   To čo navrhujete, je neštandardné riešenie. Otázka zostáva v tomto prípade aj to, či nájdete revízneho technika, ktoré vám toto neštandardné riešenie schváli.

   S pozdravom redakcia magazínu Electrend

 32. Dobry den,
  aka je min. vzdialenost medzi elektrickym kablom a plynovym potrubim ak su vlozene paralelne v stene bytu?
  Vdaka,
  Brano

  • Dobrý deň, Braňo,

   Záleží aj od dĺžky paralelného súbehu, materiál steny, v akom vyhotovení je plynové potrubie atď. Bez bližších informácii môžeme len odporučiť 30 cm.

   S pozdravom redakcia magazínu Electrend

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.