Výstavba základov domu – vplyv ročného obdobia

Stavba domu so sebou prináša mnoho nových situácií a najmä kvantum otázok, s ktorými sa budúci majitelia postupom času musia popasovať. Jednou z kľúčových je napríklad otázka, ako dlho potrvá celý stavebný proces.

Čo sú základy domu?

Pri celom procese výstavby nového domu – od začiatočného projektu až po poslednú maľovku v interiéri – narábame s termínom „základy domu“. Čo si pod týmto pojmom máme predstaviť? Samotný názov nám naznačuje, že ide v podstate o prvé stavebné dielo, doslovný betónový základ, na ktorý staviame už samotné priečky a obvodové steny domu.

Základ = základová škára a betónovanie

Výstavbe základov predchádzajú celkom značné zemné práce, pri ktorých dochádza k vykopaniu najspodnejšej časti základov, tzv. základovej škáry. Tá kopíruje pôdorys stavby a je doplnená o škáry pre vnútorné múry. Hĺbka základovej škáry závisí od druhu podložia, predpokladanej výšky stavby a aj od budúceho zaťaženia. Vo väčšine prípadov je v nezamŕzajúcej hĺbke aspoň 80 cm, no najmä v chladnejších oblastiach to môže byť i jej dvojnásobok. Po vyhĺbení základovej škáry je žiaduce spevniť ju zhruba 20 cm vrstvou štrku.

Pri tejto fáze nesmieme zabudnúť na montáž základového uzemňovača, ktorý je nevyhnutný pre budúcu inštaláciu bleskozvodu.

Na rad prichádza spodná oceľová výstuž základov, ktorá musí byť kompletne zaliata betónom. V ďalšej etape výstavby základov, ktorá predstavuje samotné naplnenie škáry betónom, máme na výber z dvoch možných metód betónovania.

  • Prvá spočíva v nalievaní betónu do vopred pripraveného dreveného debnenia.
  • Druhá metóda kladie dôraz na ukladanie betónových tvárnic spevnených oceľovou výstužou. Vybetónované priestory v základových škárach sa nazývajú základovými pásmi. Miesta medzi nimi sa vyplnia predpísaným kamenivom a zalejú betónom. Tak vznikne súvislá betónová vrstva.

Hrubá stavba – ako ju zabezpečiť pred zimou?

Keďže celý proces výstavby rodinného domu trvá spravidla približne viac ako jeden rok, je žiaduce, aby sme mali hotovú aspoň hrubú stavbu ešte pred zimou. Samozrejme, hotovú v takom slova zmysle, aby boli všetky chemické procesy v betónovaní ukončené ešte pred nástupom prvých mrazov. Vďaka moderným postupom a neustále sa vyvíjajúcim stavebným technológiám dokážeme proces výstavby skrátiť, v niektorých prípadoch aj na menej ako rok. Po dokončení hrubej stavby je nutné ju adekvátnym spôsobom zazimovať – ideálne zakryť nepremokavou plachtou, prípadne zabezpečiť bezproblémový odvod zrážkovej vody. Pri základoch domu je dôležité, aby sa táto prebytočná voda odvádzala z ich okolia pomocou zabudovaných drenážnych rúr a aby nedochádzalo k nadmernému presakovaniu vody do okolitej zeminy.

Vedeli ste, že…?

Základy domu je potrebné ochrániť pred rôznymi vplyvmi rovnako ako zvyšné časti domu. Ochrana proti vode spočíva v dostatočnej hydroizolácii na to určenými vrstvami, na ochranu proti mechanickému poškodeniu a pred účinkami zemného radónu sa používajú rôzne druhy fólií a izolácií. Všetky tieto ochrany by mali vychádzať z prvotného geologického prieskumu terénu.

Výhody slabých zím

Vplyvom neustálych klimatických zmien sa menia aj naše zabehnuté zvyky pri realizácii stavby rodinného domu. Keďže sme každým rokom vystavení čoraz slabšej zime, proces „sadania“ základov, teda ich schnutia, sa rovnako vytráca zo stavebného postupu. Ten je však v plnej miere nahradený inými pozitívnymi aspektmi, pretože výpadok zimy nahráva do karát stavebným firmám, ktoré môžu v prácach pokračovať i počas zimnej odstávky, čo má za následok skrátenie doby celkovej výstavby.

Zapamätajte si:

  • Základ domu je stavba dostatočne vpustená do zeme a vytvárajúca súvislú betónovú vrstvu, na ktorú je možné postaviť zvyšok domu.
  • Výstavbe základov predchádza vykopanie základovej škáry.
  • Základová škára sa pomocou debnenia vyplní dostatočným množstvom betónu a ocele alebo sa vyplní pomocou betónových tvárnic s oceľovým stužením.
  • Je žiaduce mať hrubú stavbu hotovú ešte pred nástupom zimy.
  • Vplyvom klimatických zmien a teplejších zím sa z postupu výstavby rodinného domu vytráca proces schnutia základov.
  • Vďaka miernejším zimám je možné stavať i v tomto ročnom období. Všetko však závisí od samotného počasia.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.