Dátové centrá

Termín dátové centrá vo väčšine ľudí vyvolá dojem veľkej haly s niekoľkými servermi. Málokto si však uvedomí, že všetky súbory na internete, v cloudových úložiskách a databázach sú fyzicky uložené práve v týchto dátových centrách. Za samotným „presunutím súboru z počítača na cloud“ sa skrýva obrovské množstvo práce – od výstavby samotného centra až po spravovanie chodu, zabezpečenia a nonstop obsluhy daných serverov.

Typy dátových centier:

  • Podnikové dátové centrá sú obvykle skonštruované a používané jednou organizáciou na vlastné interné účely.
  • Kolokačné dátové centrá fungujú ako druh prenájmu nehnuteľností. Sú plne vybavené na prenájom pre organizácie alebo zákazníkov, ktorí nemajú vlastné dátové centrá.
  • Spravovacie dátové centrá ponúkajú aspekty, ako je ukladanie dát cez tretiu stranu, ktorá slúži priamo zákazníkom.
  • Cloudové dátové centrá sú distribuované a niekedy sú zákazníkom ponúkané pomocou poskytovateľa spravovaných služieb tretích strán.

Každé dátové centrum sa skladá zo serverovne, zdrojov napájania, záložných generátorov a chladiacich systémov. Podľa týchto komponentov a infraštruktúry sú následne certifikované medzinárodnými normami Uptime Institute.

Najpoužívanejšími štandardmi pre návrh dátových centier a infraštruktúru dátových centier sú ISO 27000, PCI DSS, HIPAA, TIA 942 alebo AICPA SOC. Tieto štandardy hovoria o rozdelení do  štyroch kategórií úrovní dátových centier hodnotených podľa úrovne redundancie a odolnosti voči poruchám.

  • Úroveň 1: Základná infraštruktúra. Dátové centrum úrovne 1 ponúka obmedzenú ochranu pred fyzickými udalosťami. Má jednokapacitné komponenty a jednu neredundantnú distribučnú cestu.
  • Úroveň 2: Infraštruktúra komponentov so schopnosťou redundancie. Toto dátové centrum ponúka vylepšenú ochranu pred fyzickými udalosťami. Má komponenty s redundantnou kapacitou a jednu neredundantnú distribučnú cestu.
  • Úroveň 3: Súbežne udržiavateľná údržba infraštruktúry. Toto dátové centrum chráni pred prakticky všetkými fyzickými udalosťami a poskytuje komponenty s redundantnou kapacitou a viacero nezávislých distribučných ciest. Každý komponent je možné odstrániť alebo nahradiť bez narušenia služieb pre koncových používateľov.
  • Úroveň 4: Infraštruktúra odolná voči chybám. Toto dátové centrum poskytuje najvyššiu úroveň odolnosti voči chybám, pokiaľ ide o plnenie požiadaviek na dostupnosť. Sú postavené na požiadavkách úrovne III a pridávajú koncept tolerancie voči poruchám. Ten druhý spočíva v tom, že ak by došlo k poruche systému alebo akémukoľvek inému typu, jeho účinky by nemali žiadnym spôsobom ovplyvniť prevádzku IT. Komponenty s redundanciou a viacero nezávislých distribučných ciest teda umožňuje súbežnú údržbu v inštalácii bez toho, aby spôsobovali downtime (poruchový stav mimo prevádzky).

Investor sa musí rozhodnúť pre konkrétnu úroveň certifikácie ešte pred projektovaním, pretože od nej závisí celá infraštruktúra dátového centra. Čím je úroveň vyššia, tým viac je potrebný aj väčší počet napájacích zdrojov, UPS, záložných generátorov a, samozrejme, kabeláže.

Spoločnosť LEGRAND s partnerskými spoločnosťami Equinox, Minkels, Raritan a pod. dokáže zastrešiť podstatné portfólio riešení pre dátové centrá. Ako napájanie LEGRAND používa suché transformátory Legrand Green T.HE, ktoré dokážu dodať menovitý výkon 100 – 3150 kVA. Okrem primárnych zdrojov napájania sú v dátových centrách využívané aj záložné naftové motorgenerátory pre zabezpečenie chodu aj v prípade poruchy na hlavnom napájaní elektrickou energiou.

Čo sa týka rozvodov, medzi najvýhodnejšie riešenia pre dátové centrá sú práve prípojnicové systémy Starline alebo Zucchini. Tieto rozvody sú jednoduché a rýchle na inštaláciu, zaberajú menej miesta ako klasické rozvody (najmä v 90° uhloch), a keďže sú hliníkové, sú podstatne ľahšie, vďaka čomu je aj inštalácia menej prácna a rýchlejšia.

Záložné zdroje UPS LEGRAND ponúkajú modulárne riešenia pre dátové centrá. Tieto systémy záložných zdrojov sú navrhované s dôrazom na redundanciu a nepretržitú dostupnosť zálohy napájania aj v prípade prebiehajúcej údržby na UPS. V ponuke nájdeme rôzne možnosti s výkonom od 10 – 120 kVA.

Racky v serverovniach sa používajú štandardne do 47U. V nich sú 19“ patch panely, ktoré má LEGRAND vo svojej ponuke LEGRAND Cable Systems – LCS3. Tento systém je jednoduchý a rýchly na inštaláciu. Keďže nie je potrebné žiadne náradie, panel má na každej strane svorky, ktoré sa rukou stlačia a  jednoducho zacvaknú do racku.

V dátových centrách je nevyhnutné monitorovanie a meranie jednotlivých prvkov komplexnej infraštruktúry. Vyhodnocovanie výsledkov v reálnom čase a následné operácie zabezpečujú nepretržitý chod serverov. LEGRAND Raritan poskytuje množstvo senzorov, ktoré sledujú stav v rackoch. Software Power IQ DCIM umožňuje správcom dátových centier a zariadení pozorne monitorovať a efektívne využívať svoju existujúcu energetickú infraštruktúru dátových centier. Zdravotné mapy dátových centier, analýza napájania, chladiace grafy a zostavy poskytujú nástroje, ktoré vás upozornia na potenciálne problémy a rozumejú zaťaženiu, trendom a kapacite v reálnom čase na všetkých úrovniach infraštruktúry. V  prípade potreby existuje možnosť upozornenia aj na diaľku prostredníctvom e-mailu či sms. Potom sú tu ďalšie softvérové vybavenia, ako CMMS (Computerized Maintenance Management System) – databáza informácií o operáciách údržby organizácie, či EMPS (Electric Power Management System) – poskytuje detailné informácie o toku energie v systéme výroby elektrickej energie, zahŕňa monitoring v reálnom čase a tiež históriu.

Súčasťou dátových centier je aj zabezpečenie, ktoré musí byť niekoľkobariérové. Tu sa používajú elektronické a magnetické zámky, ktoré sú ovládané či už klávesnicou s prístupovým kódom, čipom, alebo biometriou, ako aj klasické zámky. V dátových centrách nesmie v prípade neoprávnených vniknutí chýbať ani alarm s pripojením na PCO (Pult centralizovanej ochrany) alebo políciu. Pod zabezpečenie nepatria len kamerové systémy s PIR senzormi, ale aj dymové a tepelné senzory, ktoré kontrolujú optimálny stav celej serverovne a jednotlivých prvkov.

Všetky tieto systémy zabezpečujú optimálny a spoľahlivý chod dátového centra. Pri použití spomínaných systémov a komponentov má zákazník istotu, že jeho dokumenty sa nestratia ani v prípade poruchy. Treba však myslieť aj na to, že dôležitou súčasťou dátových centier sú aj zamestnanci. Rôzni IT špecialisti, elektrikári, správcovia a nonstop support, ktorý v prípade akýchkoľvek problémov musí vykonať adekvátne opatrenia.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články