Ako sa stať elektrikárom: tipy pre úspešnú kariéru v elektrotechnike

Asi vás sklameme, ale dobrým elektrikárom sa nestanete v momente, keď vezmete do ruky skrutkovač, skúšačku a zapojíte prvú zásuvku. Vedie k tomu dlhá cesta plná teórie, každodennej praxe a vzdelávania sa v moderných technológiách. Poradíme vám, ako sa popasovať s jej nástrahami, či už vyberáte vhodnú školu pre svoje deti, pre seba, prípadne uvažujete o rekvalifikácii.   

Škola – základ života? Nie tak úplne. 

Pod pojmom elektrikár si väčšina ľudí predstaví pána v modrých montérkach, ktorý seká drážky do stien, ukladá do nich káble a zapája zásuvky a vypínače. Moderný elektrikár však toho musí zvládať oveľa viac. Bežnou súčasťou elektroinštalácií sa totiž stali slaboprúdové rozvody počítačových sietí, zabezpečovacích a kamerových systémov či televízneho signálu. Úplne iná situácia je v priemysle, kde si zas elektrikári musia poradiť so systémami priemyselnej automatizácie – a takto by sme mohli pokračovať naprieč mnohými oblasťami.  

V elektrotechnike navyše existuje viacero povolaní. Okrem samotných elektroinštalatérov či elektromontérov sú to napr. projektanti, revízni technici, projektoví manažéri, odborný stavebný dozor atď. Pri každom z nich však potrebujete pevné základy v podobe teórie i praxe. 

Nad tým, ako sa stať elektrikárom, by ste sa teda mali zamyslieť už pri výbere strednej školy. Najlepšími voľbami sú stredná odborná škola (SOŠ) alebo stredná priemyselná škola (SPŠ) so zameraním na elektrotechniku. Samozrejme, začať môžete až vysokou školou po gymnáziu, no ak sa elektrotechnike nebudete venovať vo voľnom čase, pripravíte sa o 4 roky praxe. 

Štúdium na SPŠ trvá 4 roky a je ukončené maturitou, pričom zahŕňa niekoľko hodín praxe do týždňa, plus prax vo firme pár týždňov za školský rok 

Na SOŠ sa týždeň teoretickej výučby strieda s týždňovou praxou priamo v školských dielňach, neskôr aj vo firmách. K dispozícii tu máte 4-ročné študijné odbory s výučným listom a maturitou alebo 3-ročné učebné odbory ukončené výučným listom. Po nich môžete pokračovať na 2-ročnú nadstavbu pre získanie maturity (závisí to od typu školy). 

5 tipov, ako vyťažíte z elektrotechnickej školy čo najviac: 

  1. Vyberte si špecializovaný učebný alebo študijný odbor – Mnohé SOŠ a SPŠ ponúkajú odbory so zaujímavou špecializáciou, napr. na priemyselnú automatizáciu, počítačové siete či zdravotnícku techniku. 
  1. Zapojte sa do duálneho vzdelávania – V škole zapojenej do programu duálneho vzdelávania budete môcť vykonávať odbornú prax priamo vo firme už od začiatku štúdia. Okrem zručností a poznatkov, ktoré by ste inde nemali šancu nadobudnúť, získate aj pravidelný mesačný príjem a možnosť okamžitého zamestnania po skončení štúdia.
  1. Získajte elektrotechnickú spôsobilosť – Väčšina škôl s elektrotechnickým zameraním umožňuje po ukončení vzdelania získať osvedčenie o spôsobilosti elektrotechnikov (detaily ďalej v článku). Ak túto možnosť využijete, budete môcť ihneď pracovať ako elektrotechnik a ušetríte si prípadné neskoršie starosti.
  1. Využite odborné školenia a získajte odborné certifikáty – Niektoré školy spolupracujú s firmami dodávajúcimi produkty alebo riešenia pre elektroinštalácie, počítačové siete a pod. Firmy potom študentom umožňujú absolvovať odborné školenia a získať certifikáty z nich priamo v škole. Vďaka nim stúpne vaša odbornosť aj cena na trhu práce.
  1. Brigádujte popri štúdiu – Praxe nikdy nie je dosť, mali by ste preto využiť každú príležitosť, ako sa  popri škole dostať k praktickým zručnostiam. Vďaka tomu si nielen zarobíte, ale opäť zvýšite vašu hodnotu na trhu práce i šancu rýchlo sa zamestnať.

Bez „vyhlášky“ ani na krok 

Aby ste mohli ako elektrotechnik (elektrotechnička) pracovať s vyhradenými technickými zariadeniami elektrickými (VTZ), musíte mať odbornú spôsobilosť v súlade s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. (pozri tabuľku nižšie).  

Za VTZ elektrické sa považujú tie, ktoré pracujú s napätím nad 50 V striedavých a 120 V jednosmerných. Patria sem napr. aj elektroinštalácie v domoch a bytoch – zjednodušene povedané, bez odbornej spôsobilosti nemôžete ani zapojiť vypínač či zásuvku. Nemôžete ani pripojiť spotrebič do elektrickej siete u zákazníka (napr. inštalácia a zapojenie tlačiarne, PC atď.). Môžete však inštalovať zabezpečovacie a kamerové systémy, počítačové siete či ďalšie slaboprúdové zariadenia. 

V tabuľke nižšie sú uvedené typy osvedčení o el. spôsobilosti. Spôsobilosti sa ďalej delia podľa výšky napätia (do 1 000 V a nad 1 000 V), s ktorým môže elektrotechnik pracovať, typu prostredia (bez alebo s nebezpečenstvom výbuchu) a typu zariadení. Podrobnosti nájdete v už spomínanej vyhláške 508/2009 Z. z. 

Spôsobilosť podľa paragrafu  Potrebná prax  Môže riadiť elektrotechnikov  Môže riadiť prevádzku VTZ elektrických 
§ 21 – elektrotechnik  žiadna  nie  nie 
§ 22 – samostatný elektrotechnik  1 – 2 roky*  max. 2  nie 
§ 23 – elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky  2 – 5 rokov*  neobmedzene  áno 
§ 24 – revízny technik VTZ elektrického  1 – 7 rokov*  neobmedzene  áno 

 

Tabuľka – Typy osvedčení o elektrotechnickej spôsobilosti podľa vyhl. 508/2009 Z. z.  

*Konkrétna požadovaná dĺžka praxe závisí od typu absolvovaného vzdelania a typu el. zariadenia. Podrobnosti nájdete v prílohe č. 11 vyhlášky. 

Osvedčenie môžete získať len v prípade, ak máte ukončené vzdelanie elektrotechnického smeru, prípadne v príbuznom odbore, kde sa pracuje s elektrickými zariadeniami (napr. chladiari). Ešte pár rokov dozadu to znamenalo, že ste museli absolvovať príslušnú strednú alebo vysokú školu 

Vyštudovali ste niečo iné? Nehádžte flintu do žita, je tu aj ďalšia možnosť, ako sa stať elektrikárom.  

Ak absolvujete rekvalifikačný kurz, elektrikár sa z vás oficiálne stane po 400 hodinách teoretického a praktického vzdelávania. Tieto kurzy stoja okolo 700 € a za určitých podmienok ich preplácajú úrady práce. Odbornú školu však, samozrejme, nenahradia, a získať s nimi môžete max. § 23 – na revízneho technika musíte mať školu. 

Zapamätajte si: 

Na niektorých VTZ elektrických môže za istých okolností pracovať aj tzv. poučená osoba bez elektrotechnického vzdelania a osvedčenia (§ 20 vyhl. 508/2009 Z. z.). Seriózne firmy však osvedčenia od elektrotechnikov vyžadujú. Ak by firma nesplnila podmienky vyhlášky, hrozili by jej vysoké pokuty, v prípade úrazu alebo nehody aj trestnoprávne postihy. 

Nie je všetko iba o praxi 

Dobrý elektrotechnik nekončí svoje vzdelávanie výučným listom, maturitným vysvedčením alebo VŠ diplomom. Technologický vývoj je totiž taký rýchly, že s ním často majú problém držať krok aj tí mladší. Platí to nielen pre smart elektroinštalácie – inovatívne produkty nájdete napr. aj v segmente nabíjačiek elektromobilov či ochranných komponentov (napr. oblúková ochrana AFDD). 

Ako elektrikár, projektant či revízny technik sa preto nezaobídete bez rozširovania vašich vedomostí pomocou školení, seminárov či workshopov. Tie okrem rôznych profesijných združení a firiem zameraných na vzdelávanie organizujú aj výrobcovia elektroinštalačných komponentov a zariadení – ako napr. Legrand 

Dobrý elektrikár či elektrotechnik nezabúda okrem školení ani pravidelne aktualizovať svoju knižnicu. Nemala by v nej chýbať odborná literatúra, v prípade revíznych technikov aktuálne verzie technických noriem a v prípade projektantov či projektových manažérov ani katalógy výrobkov s ich technickými parametrami.  

Na svojej kariérnej ceste v elektrotechnike nezabudnite počúvať rady skúsenejších kolegov. Ak na nich v práci nemáte šťastie, nie je všetko stratené. Okrem už spomínaných školení na nich môžete naraziť aj na odborných internetových diskusných fórach. Diskusné fórum o svojich produktoch prevádzkuje aj spoločnosť Legrand Slovensko.  

Zhrnutie: 

  • Elektrotechnika zahŕňa množstvo oblastí od silnoprúdových inštalácií cez priemyselnú automatizáciu až po zabezpečovacie či kamerové systémy. 
  • Nad tým, ako sa stať elektrikárom, by ste sa mali zamyslieť už pri výbere strednej školy.  
  • Duálne vzdelávanie na škole vás posunie o míľové kroky vpred oproti ostatným spolužiakom a čerstvým absolventom.  
  • Odbornú spôsobilosť pre prácu s vyhradenými technickými zariadeniami elektrickými môžete získať len absolvovaním elektrotechnickej školy (alebo príbuzného odboru) či rekvalifikačného kurzu v rozsahu 400 hodín.  
  • Dobrý elektrikár sa vzdeláva neustále, navštevuje školenia, študuje odbornú literatúru a počúva skúsenejších kolegov. 

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.