Elektrická prípojka – zopakujme si, čo by ste mali vedieť

Ešte pred samotnou realizáciou výstavby nového rodinného domu je prvoradé zabezpečiť prípojky na jednotlivé inžinierske siete – jednou z nich je elektrická energia. Množstvo vašich otázok smerujete priamo k tejto téme. Práve preto sa nižšie dozviete definíciu elektrickej prípojky, informácie o jej typoch, ako aj niektorých podmienkach distribučnej siete.   

Čo to vlastne je?

Elektrickou prípojkou sa rozumie bod, kde sa pripája odberateľ, resp. jeho zariadenie, k rozvodu poskytovateľa elektrickej energie. Začiatkom prípojky sú vodiče kábla, ktoré vedú od stĺpa verejného rozvodu elektrickej energie smerom k odbernému miestu. V prípojkovej skrinke, ktorá je zväčša umiestnená na rovnakom stĺpe verejného rozvodu elektriny, je  kábel pripojený na prívodné rozvody. Koniec trasy týchto rozvodov končí v elektromerovom rozvádzači, ktorý musí byť umiestnený na verejne prístupnom mieste, z dôvodov pravidelnej údržby elektromerov a kontroly stavu spotreby elektriny. Spomínaný elektromerový rozvádzač je v podstate naším odberným miestom a umiestňujeme ho spravidla k hranici nášho pozemku s pozemkami verejného priestranstva.  

Vzduchom či zemou?

Káble prípojky pre rodinné domy je možné viesť dvomi hlavnými spôsobmi – vzduchom alebo v zemi. V prvom prípade ide o elektrickú prípojku zhotovenú vonkajším vedením, ktorá je vedená zo stĺpa verejného rozvodu el. energie. V prípade druhom hovoríme o elektrickej prípojke zhotovenej káblovým vedením, čo znamená, že verejný rozvod el. energie sa nachádza v zemi. 

Ako na prípojku?

Tak, ako sme už vyššie spomínali, musí samotnému začiatku výstavby rodinného domu predchádzať zriadenie prípojok inžinierskych sietí. Zabezpečenie tej elektrickej môže v niektorých prípadoch znamenať vcelku zložitý proces. Prvým krokom v tomto procese by mal byť projekt, ktorý musí zahŕňať kompletnú elektroinštaláciu v dome až po odberné miesto, ktoré predstavuje elektromerový rozvádzač. V tomto prípade musí odborne spôsobilý projektant brať do úvahy i energetickú náročnosť do budúcna a zapracovať adekvátne istenie. Po tomto kroku nasleduje komunikácia s distribučnou spoločnosťou vo forme žiadosti o pripojenie.  

V kontexte spomenutého majú tí, ktorí sa rozhodli pre kúpu a rekonštrukciu staršieho domu, výhodu, keďže odpadá ďalšia investícia spojená so zriadením el. prípojky. Rovnako odpadá i celý proces vybavovania, ktorý začína podaním Žiadosti o pripojenie a pokračuje podpísaním Zmluvy o pripojení s distribučnou spoločnosťou. Po splnení týchto krokov nasleduje zapojenie rozvádzača vami vybraným elektrikárom, ktorý vypracuje i revíznu správu. Technické podmienky distribučnej spoločnosti sme týmito vyššie spomínanými krokmi splnili a na rade je uzatvorenie Zmluvy o dodávke s dodávateľom elektriny. Posledným krokom je samotné pripojenie rozvádzača k distribučnej sieti, ktorú zrealizuje distribučná spoločnosť v zmysle Zmluvy o pripojení. 

Zapamätajte si:

 • El. prípojka je miesto, kde sa pripája odberné miesto domu na verejný rozvod elektriny. 
 • Odberným miestom domu je elektromerový rozvádzač. 
 • Vodiče prípojky môžu viesť vzduchom alebo v zemi. 
 • Realizácia el. prípojky môže byť v niektorých prípadoch pomerne zložitým procesom. 

4 KOMENTÁRE

 1. Zdravím,

  mám pripomienku ku informácii vedenia vodičov :

  „Vodiče prípojky môžu viesť vzduchom alebo v zemi.“

  Dnes už každá nová prípojka musí ísť v zemi.
  Zatiaľ som sa nestretol s prípadom kedy by ZSDI oddobrili novu pripojku vzduchom.

  • Dobrý deň, pán Jozef,

   ďakujeme za upozornenie.
   Áno, máte pravdu a informácie od vás sú v poriadku.

   Želáme všetko dobré a pozdravujeme.

 2. Dobrý deň.
  Nie každý elektrikár je revízny technik a nie vypracovať revíznu správu, ale vykonať OPaOS a následne spáva.

  • Dobrý deň,

   ďakujeme vám veľmi pekne za vašu radu.
   Želáme ešte príjemný deň,

   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.