Nové zákony ohľadom stavebníctva – ako to bude po novom?

Už niekoľko rokov neustále počúvame o pripravovaných zmenách v stavebnej legislatíve, ktoré by uľahčili prácu úradníkom i „stavbychtivým“ obyvateľom a firmám. Po niekoľkých novelách starého stavebného zákona sme sa dočkali. Od 1. apríla 2024 vstúpia do platnosti dva úplne nové zákony – zákon o výstavbezákon o územnom plánovaní, ktoré celkovo nahradia pôvodný „historický“ kúsok z roku 1976.

Zmeny v stavebnom zákone – stavebné konanie

Zmenám sa nevyhnú ani stavebné konania. Tie budú prebiehať v stavebných úradoch, konkrétne na pracoviskách Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR – kompetencie prejdú z obcí na štát. Skrátiť sa má i čakacia lehota na stavebné povolenie – tá vraj v priemere trvala i cez 300 dní. Po novom by stavebný úrad mohol stavebné povolenie vydať do 40 dní.

Zmeny čakajú aj stavebné povolenia

Nová stavebná legislatíva prináša niekoľko zmien, ktoré sa týkajú aj stavebných povolení. Tie nahradia „rozhodnutia o stavebnom zámere“. Celý proces začne projektant, ktorý vypracuje návrh stavebného zámeru, kde zohľadní základné technické požiadavky na stavbu. Tento zámer následne prejde pripomienkovým konaním, v ktorom sa vyjadria všetky dotknuté orgány štátnej správy a obec, na ktorej území sa má stavba realizovať. Predposledným krokom je overenie projektu. Po dokončení stavby bude podliehať kolaudačnému osvedčeniu stavby.

Zmeny v územnom plánovaní 

Nový zákon o územnom plánovaní pomenúva ako jeden z primárnych cieľov znižovanie administratívnej záťaže pri vybavovaní záležitostí, ktoré súvisia s územným plánovaním. To znamená, zavedenie elektronizácie, t. j. digitalizáciu údajov a transformáciu všetkých dokumentácií do jednotnej formy prostredníctvom informačných systémov.

Do začiatku účinnosti nových zákonov o stavebníctve zostávajú všetky procesy rovnaké ako doteraz. Elektrotechnické vyhlášky a normy zostanú platné i po nadobudnutí účinnosti nového zákona o výstavbe. V tomto smere sa nezmení prakticky nič.

Zapamätajte si:

  • Od 1.4.2024 vstúpia do platnosti dva nové zákony o stavebníctve, ktoré nahradia zákon z roku 1976.
  • Proces stavebného konania prejde z obcí na štát.
  • Pri novom zákone o výstavbe je predpoklad skrátenia doby pre vydanie stavebného povolenia.
  • Najdôležitejšou osobou v celom procese stavebného konania bude projektant.
  • Primárnym cieľom novej legislatívy pre územné plánovanie je elektronizácia dát za pomoci informačného systému.
  • Do 1.4.2024 budú prebiehať stavebné konania rovnako ako doteraz.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.