Otázky o bezpečnej elektroinštalácii. Zodpovedajte ich, kým nie je neskoro

Keď sa u vás prejavia problémy s elektroinštaláciou, môže byť už neskoro. Mnohé prípady totiž končia úrazom alebo dokonca požiarom. Ako však spoznáte, či s elektroinštaláciou u vás doma nie je niečo v poriadku? Skúste si položiť a zodpovedať nasledujúce otázky.

Kedy ste nechali vykonať revíziu na elektroinštalácii?

Revízia je skrátený výraz pre tzv. odbornú prehliadku a odbornú skúšku vyhradeného technického zariadenia, ktorým je aj elektroinštalácia. Vykonáva ju kvalifikovaný revízny technik s osvedčením podľa § 24 vyhl. 508/2009 Z. z., nemôže ju teda robiť každý elektrikár.

Pravidelnosť revízií predpisuje tiež uvedená vyhláška č. 508/2009 Z. z. Pre murované obytné budovy je predpísaný interval 5 rokov, pre obytné objekty zhotovené z materiálov triedy reakcie na oheň C, D, E a F1 je to iba 2 roky. Do tejto skupiny patria napr. aj drevodomy či montované domy.

Platnosť revízií vám pravdepodobne nebude nikto kontrolovať, avšak vďaka nej budete mať odborníkom potvrdené, že vaša elektroinštalácia je bezpečná. V prípade, že revíziu nevykonáte včas, môžete sa pripraviť o poistné plnenie v prípade poistnej udalosti spôsobenej poruchou na elektroinštalácii. Okrem toho môžete znášať aj všetky ekonomické a trestnoprávne dôsledky v prípade, že príde ku škodám na majetku či zdraví obyvateľov nehnuteľnosti (aj vašich blízkych).

Prerábali ste elektroinštaláciu svojpomocne?

Ako sme už spomenuli, elektroinštalácia je vyhradeným technickým zariadením. To znamená, že upravovať a opravovať ju môže iba kvalifikovaný elektrotechnik s osvedčením podľa už spomínanej vyhlášky 508/2009 Z. z.

Samozrejme, vymeniť vypínač či zásuvku nie je pre šikovného domáceho majstra žiadna veda. Každý neodborný zásah do elektroinštalácie však môže znamenať problém, ktorý sa nemusí prejaviť ihneď. Môže ísť napr. o nesprávne nainštalovaný vodič vo svorke, použitie vodiča s nedostatočným prierezom, neadekvátneho istenia a mnoho iných chýb, ktoré si možno ani neuvedomíte.

Okrem rizika nefunkčnej elektroinštalácie, úrazu či požiaru sa vystavujete aj rovnakým ekonomickým a trestnoprávnym dôsledkom, aké sme uviedli pri revíziách (pozri predchádzajúcu otázku).

Fungujú vám všetky svietidlá a zásuvky?

Ak vám občas „vypadáva“ nejaká zásuvka alebo preblikáva žiarovka, môže ísť o chybu samotnej zásuvky, svietidla či jeho vypínača. Nemusí to tak byť vždy a na obzore môže byť aj väčší problém. Tým problémom môže byť uvoľnená svorka či nalomený vodič. Ani jedno z toho nie je dobrá správa, v mieste problému sa zvyšuje prechodový odpor, v dôsledku čoho prúd miesto zahrieva. Pri nedostatočnom kontakte môže vznikať aj el. oblúk. V oboch prípadoch môže nadmerné teplo spôsobiť vznietenie izolácie či okolitých predmetov, i rozsiahly požiar. V prípade, že chcete predísť väčším škodám, opravu takejto poruchy by ste určite nemali odkladať.

„Trasie“ vás elektrospotrebič alebo iný predmet?

Ak pri dotyku kostry elektrospotrebiča či nejakého iného predmetu v domácnosti (napr. zárubňa, vodovodná batéria či vaňa) cítite brnenie, nie je to určite v poriadku. Znamená to, že na kostre spotrebiča, resp. na príslušnom predmete, sa nachádza napätie oproti zemi, ktoré môže byť životu nebezpečné.

Príčinou môže byť porucha spotrebiča alebo elektroinštalácie (napr. vodič pod omietkou s porušenou izoláciou a pod.). V starých dvojvodičových elektroinštaláciách typu TN-C môže byť príčina aj v prerušenom kombinovanom PEN vodiči („nuláku“) – buď v zásuvke, rozbočovacej krabici, alebo v rozvodnej skrinke. V kúpeľni môže byť problémom aj chýbajúce alebo nefunkčné ochranné pospájanie, resp. miestne vyrovnanie potenciálov. V každom prípade ide o nebezpečný stav, ktorý môže ohroziť zdravie i život vás alebo vašich blízkych.

Máte doma staré hliníkové rozvody?

Pred rokom 1989 sa šetrilo na všetkom – elektroinštalácie nevynímajúc. Tie v bytoch i rodinných domoch boli teda často realizované pomocou hliníkových vodičov. Ich problémom je, že časom skrehnú a lámu sa. Okrem toho, hliník v utiahnutej svorke „tečie“ (je to tečúci kov, pod tlakom sa stráca a zmenšuje svoj prierez), vodič sa teda splošťuje a stráca so svorkou kontakt. Tým sa zvyšuje prechodový odpor, ktorý svorku zahrieva, v prípade prerušenia kontaktu môže v mieste vzniknúť el. oblúk. Dôsledkom oboch situácií môže byť až požiar.

Táto situácia je o to nebezpečnejšia, že rozvody boli najčastejšie realizované dvojvodičovo v sústave TN-C. Svietidlá i zásuvky sú zapojené tým spôsobom, že pri prerušení kombinovaného PEN vodiča („nuláku“) v zásuvke, krabici či rozvodnej skrinke sa na kostre spotrebiča môže objaviť nebezpečné napätie. Svorky s hliníkovými vodičmi by ste teda mali pravidelne kontrolovať a doťahovať. Ideálne však bude, keď celú elektroinštaláciu zrekonštruujete.

Máte na dome bleskozvod?

Na rozdiel od elektroinštalácií sa kedysi na materiáloch bleskozvodov až tak nešetrilo, legislatíva však bola omnoho benevolentnejšia. To je dôvod, prečo na mnohých starých domoch dodnes nie je namontovaný bleskozvod, hoci ide o dôležitý prvok ochrany objektu pred požiarom či prepätím spôsobeným bleskom. Na základe novších poznatkov sa technické normy postupne sprísňovali a dnes sa už málokedy stretnete s odborníkom, ktorý by vás uistil, že na vašu ochranu stačí bleskozvod na susedovom dome.

Blesk môže spôsobením prepätia v sieti a zničením elektrospotrebičov či dokonca požiarom napáchať rozsiahle škody v rádoch desiatok tisíc eur vo veľmi krátkom čase. Investovať pár stoviek do bleskozvodu sa teda oplatí každému. Nemusíte sa báť, že by už na bleskozvod bolo neskoro, môžete ho nechať nainštalovať aj dodatočne bez rozsiahlych stavebných úprav.

Používate najmodernejšie bezpečnostné prvky?

S postupným sprísňovaním technických noriem pre elektroinštalácie vznikajú aj nové prvky na ochranu elektroinštalácie, pripojených spotrebičov či osôb. Ističe sú tu s nami už dlho, v mnohých domácnostiach však stále chýbajú prúdové chrániče, ktoré vás ochránia pred úrazom el. prúdom i pred požiarom. Doplniť ich však môžete iba do trojvodičového (resp. päťvodičového v prípade troch fáz) rozvodu typu TN-S.

Moderným prvkom sú tiež prepäťové ochrany, ktoré chránia pripojené elektrospotrebiče pred prepätím v sieti (môže byť spôsobené úderom blesku či poruchou elektroinštalácie). Ide už o väčšiu investíciu v rádoch stoviek eur, môže vám však zachrániť tisíce až desaťtisíce.

Najnovším trendom je tzv. oblúková ochrana AFDD. Ide o prvok, ktorý vašu elektroinštaláciu ochráni pred požiarom spôsobeným el. oblúkom.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.