Situácia stavebnej legislatívy v roku 2021

Európsky vplyv na stavebnú legislatívu Slovenskej republiky je čoraz citeľnejší. Prioritou sa postupne stáva ekológia a trvalo udržateľný rozvoj, no pozornosť vládnych orgánov si vynucuje aj kríza spôsobená ochorením COVID-19. Znamená to zmeny v aktuálnych stavebných zákonoch a normách? Pripravili sme pre vás praktické zhrnutie, čítajte ďalej.

Skostnatený stavebný zákon

Po radikálnej zmene stavebného zákona volajú odborníci už niekoľko rokov. Ten náš totiž nepatrí medzi najmladšie. Prijatý bol ešte v roku 1976 a neodráža potreby modernej doby. V tomto zákone sú vzájomne previazané otázky územného plánovania aj výstavby. Ide o zvláštnu situáciu, keďže v ostatných krajinách tieto oblasti riešia samostatné zákony. Jedinou výnimkou je Česká republika, s ktorou tento legislatívny paradox zdieľame.

Vedeli ste, že…?

V rýchlosti/náročnosti získania stavebného povolenia je Slovensko na 146. mieste zo 186 krajín. Na lepších priečkach sa umiestnili napríklad Nepál, Keňa či Tadžikistan.

Čo sa zmenilo v roku 2020?

Rok 2020 mnohí považovali za prechodný, s absenciou zásadných zmien. Tie sú naplánované na rok 2021 a 2022. Aj napriek tomu priniesol niekoľko legislatívnych zmien.

  • Do stavebného zákona pribudla vyhláška č. 34/2020 Z. z., ktorá špecifikuje požiadavky na výstavbu a stavbu objektov pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.
  • V platnosti je od 25.4.2020 aj zákon č. 90/2020 Z. z., ktorý slúži na doplnenie niektorých zákonov o výstavbe v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Energetická trieda budovy

Realitou od začiatku roka 2021 sa stalo aj sprísnenie pravidiel energetickej hospodárnosti nových stavieb. Zákon 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a vyhláška č. 364/2012 Z. z. spolu s tepelno-technickou normou STN 73 0540-2 stanovujú požiadavky na energetickú triedu budovy.

Kým na vystavenie stavebného povolenia do 31.12.2020 stačilo splniť požiadavky ultra nízkoenergetického rodinného domu (energetická trieda A1), od 1.1.2021 je už situácia iná. Po novom sa už musia splniť požiadavky na takmer nulovú spotrebu energie, teda energetickú triedu A0.

Vedeli ste, že…?

Maximálna spotreba primárnej energie nesmie presahovať 54 kWh/m2 za rok, aby spĺňala požiadavky energetickej triedy A0.

Prichádzajú prelomové zmeny

Dlho očakávané reformy v stavebnom zákone by mali čoskoro nadobudnúť reálne kontúry. Návrh stavebného zákona z dielne Štefana Holého má priniesť nasledujúce významné zmeny:

  • Spracovanie územného plánu má byť v réžii obcí.
  • Zrušenie územného konania za vzniku nového zákona o územnom plánovaní, ktorý by mal urýchliť stavebné procesy.
  • Stavebné úrady nebudú zastrešovať obce, ale štát, čím by sa malo dosiahnuť nestranné a odborné rozhodovanie.
  • Zvýšenie miery digitalizácie konaní, ako forma urýchlenia a sprehľadnenia stavebných konaní.

Nový stavebný zákon by mal priniesť pozitívne zmeny. Na jeho finálnu podobu si však ešte budeme musieť počkať.

Úprava noriem prebieha neustále

Do úvahy treba brať fakt, že úpravy noriem sú stále prebiehajúcim procesom. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR poskytuje hodnotné informácie o opravách a zmenách noriem v oblasti stavebníctva a bývania.

V prípade nejasností ohľadom legislatívy a noriem je vhodné navštíviť stránky tohto úradu. Prípadne sa poradiť aj s architektom. Špecifické informácie k legislatíve a normám sa dajú získať aj na stavebnom úrade.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.