Typy, parametre a použitie prúdových chráničov

S prúdovými chráničmi ako nenahraditeľnými prvkami pre zabezpečenie elektroinštalácií sme vás už zoznámili.  Teraz vám prezradíme viac. Aké typy prúdových chráničov sa v domácnostiach používajú, aké parametre sú pri výbere dôležité a ako chránič otestovať? Čítajte ďalej.

Nenahraditeľný bezpečnostný prvok

Na úvod si pripomeňme, prečo sú prúdové chrániče štandardom v každej modernej elektroinštalácii. Ide o nenahraditeľné bezpečnostné prvky, ktoré dokážu ochrániť ľudí (a zvieratá) pred smrteľným úrazom el. prúdom a tiež elektroinštaláciu a tým aj daný objekt pred požiarom. Detailné informácie o ich funkcii nájdete v našom prvom článku o prúdových chráničoch.

Aj to sú dôvody, prečo ich normy (STN) predpisujú v elektroinštaláciách obytných budov pre všetky zásuvkové a svetelné obvody. Okrem toho je ich použitie povinné aj v objektoch s vyšším rizikom vzniku požiaru – ide napr. o budovy postavené z horľavých materiálov ako drevodomy, resp. drevostavby. Používajú sa tiež v inštaláciách s vysokým rizikom úrazu el. prúdom, napr. v okolí bazénov, v zdravotníckych zariadeniach, na staveniskách či v poľnohospodárskych objektoch.

Vedeli ste, že…?
Jeden chránič na dom či byt nestačí.
Má to dva dôvody. Prvý je, že pri poruche spotrebiča alebo elektroinštalácie ostane bez elektriny celý príbytok a zhasnú všetky svetlá. Druhým dôvodom je, že väčšie spotrebiče, ako napr. bojlery či el. sporáky, majú tzv. únikové prúdy. Ide o malé prúdy, ktoré tečú počas bežnej prevádzky spotrebiča cez ochranný vodič do zeme. Pri použití jediného chrániča sa tieto prúdy sčítajú a spolu môžu dosiahnuť hodnotu, pri ktorej chránič vypne aj napriek tomu, že ide o bežný prevádzkový stav, nie poruchu.

Pred chránič patrí istič (alebo poistka)

Najdôležitejším parametrom prúdových chráničov je tzv. menovitý rozdielový prúd. Na ochranu pred úrazom sa používajú 30 mA prúdové chrániče, prípadne „slabšie“, pri ochrane pred požiarom, eventuálne pri ochrane objektu ako celku sa používajú aj 100 mA, 300 mA či 500 mA prúdové chrániče. Tento údaj nájdete na prednej strane chrániča.

Okrem neho však výrobcovia udávajú aj menovitý prúd (bez slovíčka rozdielový). Na rozdiel od ističa nejde v tomto prípade o prúd, pri ktorom chránič obvod preruší, keďže chránič nereaguje na preťaženie obvodu nadprúdom ani na skrat. Menovitý prúd v tomto prípade označuje maximálny trvalý prúd, ktorý môže chráničom do záťaže tiecť.

Pred prúdový chránič teda musíte zaradiť istič alebo poistku, ktorá má menovitý prúd max. taký, aký je menovitý prúd isteného prúdového chrániča. Prúdové chrániče sa vyrábajú s menovitým prúdom min. 25 A. Pre el. obvody s vyšším prúdom máte k dispozícii chrániče s prúdmi 40 A, 63 A a vyššími.

Máte málo priestoru? Použite chránič so vstavaným ističom

Špeciálnym prípadom je prúdový chránič s nadprúdovou ochranou. Ide v podstate o prúdový chránič a istič v jednom puzdre. Takéto zariadenia sú ideálne do rozvodných skriniek, kde je málo priestoru – napr. v bytoch.

Na ich prednej strane nájdete takisto údaje o menovitom rozdielovom prúde a tiež o menovitom prúde. V tomto prípade však menovitý prúd predstavuje prúd, pri ktorom vstavaný istič reaguje. Ak teda máte prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 16 A/30 mA, znamená to, že má vstavaný 16 A istič, a je teda vhodný napr. na ochranu zásuvkového obvodu v dome. Ďalším údajom je písmeno B, C alebo D – ide o charakteristiku vstavaného ističa, o ktorej sme písali v samostatnom článku.

Nevýhodou prúdových chráničov s nadprúdovou ochranou je, že prípadnú poruchu budete vedieť ťažšie odhaliť, keďže pri nich netušíte, či obvod prerušil istič alebo prúdový chránič.

Obrázok: Prúdový chránič RCCBs – DX³-ID. Zdroj: Legrand.sk

Tip pre vás – chránič so vstavaným ističom aj oblúkovou ochranou
Okrem spomenutých prúdových chráničov so vstavanou nadprúdovou ochranou (ističom) nájdete v ponuke Legrand aj moduly prúdových chráničov so vstavanou oblúkovou ochranou AFDD a tiež moduly ističov s AFDD.  Prečítajte si viac o prístrojoch oblúkovej ochrany AFDD v samostatnom článku.

Aby fungoval pri každom spotrebiči

Problémom niektorých prúdových chráničov môže byť, že nezareagujú na niektoré druhy prúdov. Obvodmi elektroinštalácie totiž nemusí vždy tiecť iba striedavý prúd s 50 Hz sieťovou frekvenciou. Ten sa vyskytuje väčšinou pri tepelných spotrebičoch, ako napr. el. vykurovanie, bojlery, rýchlovarné kanvice, el. rúry atď. V týchto prípadoch postačí použiť bežné prúdové chrániče s označením AC.

Spotrebiče so vstavanou elektronikou sú však vybavené spínanými zdrojmi, ktoré striedavý prúd priamo usmerňujú a vyhladzujú, obvodom potom tečie pulzujúci jednosmerný prúd. Ide napr. o počítače, televízory, ale aj o LED osvetlenie či bielu techniku. Pre každú modernú elektroinštaláciu v domácnosti sú preto vhodnejšie chrániče typu A, ktoré na rozdiel od chráničov AC reagujú na rozdielový striedavý i jednosmerný pulzujúci prúd, ktorý takéto zariadenia vytvárajú.

Existujú aj ďalšie typy prúdových chráničov – napr. prúdový chránič typu B je vhodný na použitie v obvodoch s nabíjačkami elektromobilov, ktoré generujú jednosmerný únikový prúd. Typ F sa zase používa v priemysle, keďže reaguje aj na vysokofrekvenčný prúd, napr. na výstupnej strane frekvenčných meničov. Typ B+ je podobný ako typ B, reaguje však aj na prúdy s veľmi vysokými frekvenciami v rádoch desiatok kHz (využitie nájde takisto v priemysle).

Nezabudnite na každomesačné testovanie a pravidelné revízie

Prúdový chránič je, podobne ako istič, bezúdržbové zariadenie. To však neznamená, že má neobmedzenú životnosť a spoľahlivosť. Pred uvedením elektroinštalácie do prevádzky sú prúdové chrániče predmetom kontroly pri revízii. Revízny technik pomocou meracieho prístroja otestuje rozdielový prúd, pri ktorom chránič obvod preruší, a reakčný čas na tento prúd (pri bežnom chrániči sa pohybuje v rozsahu 10 – 30 ms). Iba v prípade, že sú tieto parametre v rozsahu povolenom normami, môže byť chránič považovaný za bezpečný.

V rámci následnej starostlivosti o prúdové chrániče by ste mali okrem pravidelných revízií chránič raz za mesiac otestovať. Slúži na to testovacie tlačidlo na jeho prednej strane. Na jeho stlačenie by chránič mal zareagovať vypnutím tak ako pri poruche elektroinštalácie. Ak sa tak nestane, je čas privolať elektrikára, aby chránič skontroloval, resp. vymenil.

Obázok: Prúdový chránič RCBOs DX³ 6000. Zdroj: Legrand.sk

Vedeli ste, že…?
Prúdové chrániče sa nesmú rozoberať a opravovať, v opačnom prípade môže byť narušená ich správna funkcia a tým aj bezpečnosť elektroinštalácie. Ich ceny nie sú až také vysoké, aby vyvážili vzniknuté riziko a odpad, ktorý vznikne vyradením pokazeného chrániča, dnes už nie je problém zrecyklovať.

Zhrnutie:

  • prúdové chrániče sú nenahraditeľné bezpečnostné prvky, ktoré chránia pred požiarom a úrazom el. prúdom,
  • STN ich predpisujú v obytných budovách pre všetky zásuvkové a svetelné obvody,
  • základným parametrom chrániča je menovitý rozdielový prúd, na ochranu pred úrazom sa najčastejšie používajú 30 mA chrániče,
  • pred každým chráničom musí byť zaradený istiaci prvok v podobe ističa alebo poistky s menovitým prúdom najviac takým, aký je menovitý prúd chrániča (pozor – nie menovitý rozdielový prúd),
  • špeciálnym prípadom sú chrániče s nadprúdovou ochranou, tie majú vstavaný istič a hodia sa do malých rozvodných skriniek v bytoch,
  • v moderných elektroinštaláciách by sa mali používať prúdové chrániče typu A, ktoré, na rozdiel od chráničov typu AC, reagujú aj na pulzujúci jednosmerný prúd pri spotrebičoch s elektronickými zdrojmi,
  • chrániče sú predmetom prvej východiskovej revízie i následných periodických revízií elektroinštalácie, okrem toho by ste ich mali testovať pomocou testovacieho tlačidla aspoň raz mesačne.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.