Vyberáte dodávateľa elektroinštalačných prác? Na toto si dajte pozor.

Neodborne vykonané elektroinštalačné práce vám okrem vrások na čele môžu spôsobiť aj ohrozenie majetku alebo zdravia vás a iných osôb žijúcich v domácnosti. Poradíme vám preto, na čo si dať pozor pri výbere dodávateľa elektroinštalačných prác, aké osvedčenia a certifikáty od neho požadovať a ako si jeho odbornosť a spoľahlivosť vopred preveriť.

Podniká váš dodávateľ legálne?

Pri stavbách rodinných domov sa často stretnete s tým, že vám dodávateľ ponúkne zľavu na materiál alebo služby dodané „bez papiera“, teda bez dokladu o kúpe. Je to pochopiteľné, keďže z takto dodaných služieb a tovarov nemusí odviesť daň z príjmu (19 % a viac) ani DPH (20 %).

Kvôli prípadnému uplatneniu záruky by ste však mali s dodávateľom vždy spísať zmluvu o dielo. Veľa ľudí sa totiž mylne domnieva, že vykonaním prvej obhliadky a skúšky elektroinštalácie (revízie) prechádza celá zodpovednosť na revízneho technika. Ten zodpovedá iba za bezpečnosť elektroinštalácie, za dodaný materiál a služby zodpovedá dodávateľ uvedený v zmluve o dielo – rovnako, ako je to pri iných stavebných prácach.

Aby ste sa vyhli prípadným problémom pri uplatňovaní záruky, uistite sa, že váš dodávateľ podniká legálne. Živnostníka si môžete preveriť v živnostenskom registri, firmy (s.r.o., a.s. a pod.) nájdete zasa v obchodnom registri. V živnostenskom registri si všímajte dátum vzniku a zániku jednotlivých predmetov činnosti a to, či nie sú pozastavené.

Pomocou služby Finstat si môžete bezplatne preveriť aj finančnú kondíciu dodávateľskej firmy. Problémy s financiami u dodávateľa môžu neskôr prerásť do problémov s dodávkou materiálu alebo služieb pre vás.

Nie je elektrotechnik ako elektrotechnik

Elektrická inštalácia (okrem tzv. slaboprúdových s bezpečným napätím, ako napr. počítačové siete, kamerové systémy a pod.) je vyhradené technické zariadenie – elektrické. Osoba, ktorá môže takéto zariadenia inštalovať, udržiavať, opravovať či rekonštruovať, musí byť elektrotechnik s osvedčením podľa §21, 22, 23 či 24 vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z. z. Toto osvedčenie dostane iba človek s elektrotechnickým vzdelaním a potrebnými rokmi praxe, vydáva ho „osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie“, najčastejšie je to elektrotechnik alebo firma s potrebným oprávnením.

Obr. 1 – Osvedčenia o elektrotechnickej spôsobilosti vydané rôznymi oprávnenými osobami, resp. organizáciami nemusia mať jednotný vzhľad, keďže to predpisy neprikazujú.

V prípade, že dodávateľ zamestnáva ľudí, musí mať aj osvedčenie podľa zákona 124/2006 Z. z. To vydáva „oprávnená právnická osoba“ (najčastejšie technická inšpekcia).

Obr. 2 – Oprávnenie zamestnávateľa podľa §124/2006 Z. z. Väčšinu týchto oprávnení vydáva na Slovensku Technická inšpekcia, a.s. na tlačivách, aké vidíte na obrázku.

Medzi vyhradené technické zariadenia patria aj bleskozvody. Oprávnenie na prácu na nich dávajú vyššie spomenuté osvedčenia. Zmienka o bleskozvodoch v nich však musí byť výslovne uvedená.

Dodávatelia elektrickej energie majú na svojich stránkach často uvedený zoznam elektroinštalačných firiem pre jednotlivé regióny. Niektorí z nich udeľujú firmám aj štatút partnera, čo je pre vás zárukou, že firma je spoľahlivá a pracuje profesionálne.

Vedeli ste, že…?

Elektroinštaláciu môžete uviesť do prevádzky až po vykonaní prvej odbornej prehliadky a prvej odbornej skúšky (revízie). Tú môže vykonávať iba revízny technik (§24 vyhl. 508/2009 Z. z.). Väčšie elektroinštalačné firmy majú vlastného revízneho technika, tie menšie väčšinou spolupracujú s „externistami“. Ak chcete vedieť viac, prečítajte si náš článok o kolaudácii elektroinštalácie.

S alarmami a kamerami opatrne

Hoci zabezpečovacie zariadenia (alarmy) a kamery nie sú vyhradeným technickým zariadením, nemôže ich nainštalovať ktokoľvek. Projektovanie, montáž, údržbu, revíziu a opravy týchto zariadení môže vykonávať iba osoba alebo firma s licenciou na prevádzkovanie tzv. technickej služby. Licenciu vydáva príslušné Krajské riaditeľstvo policajného zboru, pričom firma musí na jej vydanie splniť okrem odbornej spôsobilosti aj kritériá bezúhonnosti a spoľahlivosti. Pred inštaláciou je s vami firma povinná spísať zmluvu o poskytovaní technickej služby. O namontovaných systémoch musí viesť evidenciu, ktorú môže polícia kedykoľvek skontrolovať.

To, či má váš dodávateľ platnú licenciu, si môžete overiť na stránke ministerstva vnútra.

Obr. 3 – Vzor licencie od KRPZ na prevádzkovanie technickej služby, ktorá firmu oprávňuje na montáž, údržbu, opravu a revíziu alarmov, kamerových a iných zabezpečovacích systémov.

Zabezpečovací a kamerový systém musí byť nainštalovaný tak, aby spoľahlivo plnil svoju funkciu, a tiež v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov.

Výrobcovia alarmov a kamerových systémov zvyknú elektroinštalačným firmám tiež udeľovať certifikáty, resp. osvedčenia. Tie sú väčšinou dôkazom toho, že pracovníci danej firmy absolvovali potrebné školenia a dokážu s konkrétnymi typmi alarmov a kamerových systémov pracovať. Montážou od certifikovanej firmy získate istotu kvalitnej servisnej podpory do budúcnosti.

Papier znesie všetko

Uvedené osvedčenia, oprávnenia a certifikáty vám môžu poskytnúť akú-takú záruku, že dodávateľ podniká legálne a má na elektroinštalačné práce dostatočnú kvalifikáciu. Aj tu však platí staré známe, že papier znesie všetko, nemali by ste preto zabúdať aj na overenie elektroinštalačnej firmy cez referencie.

Môžete ich získať od vašich známych či susedov, pre ktorých už daná firma elektroinštalačné práce vykonala. Pomôže tiež internet – recenzie nájdete na facebookovej stránke firmy, ale často aj pri vyhľadaní firmy cez Google či v rôznych internetových katalógoch firiem.

Prehľad o odbornosti elektroinštalačnej firmy si môžete urobiť už pri úvodnej komunikácii s jej pracovníkmi. Uvidíte tak, či majú prehľad o najnovších trendoch týkajúcich sa nielen dizajnu, ale najmä bezpečnosti elektroinštalácií.

Zhrnutie:

  • preverte si, či váš budúci dodávateľ elektroinštalačných prác podniká legálne (živnostenský a obchodný register, služba Finstat),
  • vždy spíšte zmluvu o dielo kvôli uplatneniu záruky,
  • skontrolujte si, či má dodávateľ dostatočnú kvalifikáciu a oprávnenia na elektroinštalačné práce a na montáž kamerových systémov či alarmov,
  • nezabúdajte, že každá elektroinštalácia musí pred uvedením do prevádzky prejsť tzv. revíziou, ktorú môže vykonať iba revízny technik,
  • papier znesie všetko, najlepšie teda bude, ak si prezriete aj referencie danej elektroinštalačnej firmy,
  • s dodávateľom intenzívne komunikujte ešte pred spísaním zmluvy o dielo, urobíte si tak lepší prehľad o jeho odbornosti a spôsobe práce.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.