Výstavba a údržba zelenej strechy

Vplyvom neustálej výstavby budov, ciest, spevnených plôch a čoraz hustejšej a intenzívnejšej dopravy v mestách je budovanie parkov a zelených plôch viac než žiaduce. Prečo? Dôvodov je niekoľko – neustále prehrievanie okolia, príbytkov, množstvo škodlivých častíc vo vzduchu, málo možností pre opeľovače. Ako však výstavbu zelene vyriešiť, keď na to najmä v mestách nemáme dostatok priestoru? Výbornou alternatívou sú zelené strechy, ktorých význam predovšetkým z hľadiska estetiky poznali ľudia už na prelome 8. a 7. storočia pred n. l. v starovekej Mezopotámii a Babylone.

Zelená strecha – o čo ide?

Ako samotný názov naznačuje, ide v podstate o zatrávnenú plochu umiestnenú na strechách budov. Pri jej tvorbe sa fantázii medze nekladú, okrem čistej trávnatej plochy sem môžu byť zakomponované pestré kvetinové záhony, kríky alebo i menšie jazierka. Samozrejme, všetko s ohľadom na statiku budovy a konštrukciu strechy.

Postup tvorby zelenej strechy v skratke

Zelené strechy môžu byť realizované takmer na každom type strechy. Od plochej až po tú so sklonom viac ako 40°. Pri plochých strechách je inštalácia jednoduchšia a finančne menej náročná. Najčastejšia konštrukcia jednotlivých vrstiev zelenej strechy je nasledovná: na povrch strechy sa uloží ochranná vrstva, ako napr. geotextília a drenážna fólia, a nasleduje tzv. filtračná vrstva, na ktorej je uložený substrát s vegetáciou.

Realizácia trávnatého porastu na šikmých strechách so sklonom od 20° do 40° je náročná ako na prácu, tak i finančne. Je potrebná fixácia proti zosuvu, ktorá sa vkladá priamo do substrátu. Pri šikmých zelených strechách je žiaduce prebytočnú vodu odviesť, a keďže zrážková voda prejde vrstvou substrátu, je nevyhnutné ju prefiltrovať štrkovým pásom a drenážnou lištou.

Vedeli ste, že…?

Vo všeobecnosti možno povedať, že zelená strecha na budove môže prispieť aj k jej celkovej energetickej hospodárnosti. Prečo je to tak? Vďaka zlepšeniu tepelnotechnických vlastností samotnej strechy a zmiernením teplotných maxím a miním vzduchu v bezprostrednom okolí budovy môžete docieliť zníženie nákladov na vykurovanie či klimatizáciu. Tejto otázke sa venujú viaceré vedecké štúdie.

Zelená strecha na rodinnom dome

Ako už bolo vyššie spomenuté, zatrávniť sa dajú i šikmé strechy, ktoré majú najväčšie zastúpenie pri rodinných domoch. Vlastníci rodinných domov majú na výber z rôznych špecializovaných firiem, ktoré sa postarajú o celú realizáciu zatrávnenia strechy. Pri novostavbách, u ktorých je predpoklad dodatočnej realizácie zelenej strechy, je potrebné počítať s elektroinštaláciou a s prípadnou inštaláciou zavlažovacieho systému.

Starostlivosť o zelené strechy

Z hľadiska starostlivosti a údržby, ako aj z hľadiska zaťaženia strechy rozlišujeme dva základné typy zelených striech:

  1. Extenzívna zelená strecha – substrát je v menšej výške, čo znamená, že zaťaženie strechy je menšie. Vegetácia, ktorá sa sem vysádza, je v podstate bezúdržbová, dokáže totiž žiť v extrémnych podmienkach a starostlivosť o ňu je tým pádom minimálna.
  2. Intenzívna zelená strecha – viac substrátu, je teda vhodná aj pre iné typy vegetácie. Skladba zelene a rastlín je v podstate neobmedzená a v niektorých prípadoch si strechy možno preformovať na záhrady a relaxačné zóny. Keďže je vegetácia v tomto type strechy rôznorodá, vyžaduje stálu údržbu.

Bleskozvody na zelených strechách

Pri inštalácii bleskozvodov na zelených strechách je nutné dodržať niekoľko základných pravidiel, ako napríklad:

  • výber správneho materiálu, ktorý je použiteľný i v zemi,
  • zachytávače by mali byť umiestnené tak, aby nedošlo k zraneniu osôb,
  • do ochrany je potrebné zapojiť i lavičky, lampy a všetky ostatné zariadenia, ktoré budú na týchto strechách inštalované.

Najväčšie výhody zelených striech

Vzhľadom na to, že zelené strechy predstavujú v podstate ďalšiu vrstvu na strešnej konštrukcii, pôsobia ako skvelá tepelná a zvuková izolácia, ktorá dokáže redukovať tepelné výkyvy a zadržiava dažďovú vodu. Vegetácia na streche je výborným činiteľom na absorbovanie škodlivých látok a prachu a, samozrejme, pre produkciu kyslíka. Zároveň vďaka prítomnej flóre poskytuje domov rôznym živočíchom, a tým napomáha k zvyšovaniu biodiverzity okolitého prostredia. Vytvorením „záhrady“ na streche okrem toho získavame nový priestor na život.

Zapamätajte si:

  • Zelené strechy sú zatrávnené plochy na strechách budov.
  • Pokiaľ to statika strechy dovoľuje, môžu byť strechy doplnené o kvetinové záhony, kríky i umelé jazierka.
  • Zloženie vrstiev zelených striech sa líši podľa sklonu jednotlivých striech, pri šikmých treba rátať s doplnením fixačných prvkov.
  • Pred realizáciou intenzívnej zelenej strechy je do nej potrebné zakomponovať elektroinštaláciu a zavlažovací systém.
  • K najväčším výhodám zelených striech patrí tepelná a zvuková izolácia, zvýšenie biodiverzity a zadržiavanie dažďovej vody.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.