Surovinová kríza sa zmiernila, ale pocítime to aj na cenách materiálov?

Všetci, ktorí počas uplynulých rokov stavali alebo rekonštruovali nehnuteľnosť, si dobre pamätajú náhle zvyšovanie cien surovín a ich nedostatok v roku 2021. Akoby to však nestačilo, v prvom polroku 2022 sa k tomu pridali následky prepuknutia vojnového konfliktu u našich východných susedov. Ako to ovplyvnilo možnosti stavebných firiem a s čím môžu rátať v roku 2023?

Kým nárast cien v stavebnom priemysle na úrovni okolo 1,2 % ročne je bežný dôsledok pohybu ekonomiky, zdražovanie materiálov v prvom polroku 2021 bolo jednoznačne dôsledkom nebývalej surovinovej krízy. Nedostatok materiálov ako drevo, oceľ, hliník a plasty spôsobil rýchly rast trhových cien, čo sa, samozrejme, prejavilo aj na cenách druhotných výrobkov, napríklad armovacieho železa, OSB dosiek či preglejok, ale tiež cementu, murovacích a izolačných materiálov. 

Niekoľkonásobne vyššie ceny určitých materiálov pretrvávajú dodnes a s nedostatkom surovín by podľa analytikov mali stavebné firmy rátať aj naďalej, hoci už v miernejšej podobe.

Kolaps dodávateľského reťazca pociťujeme dodnes 

Príčinou nedostatku surovín v roku 2021 boli neustále sa striedajúce obdobia zatvorených fabrík vo svete, čo znamenalo zníženú ťažbu železnej rudy a dreva a menej stavebných materiálov. Výrazne na ňu vplýval aj celkový nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v stavebnom priemysle. Nasledovalo celosvetové precitnutie ekonomík a náhle naštartovanie stavebných projektov, dopyt po stavebných materiáloch sa teda náhle zvýšil. Stúpal tiež záujem ľudí o kúpu nehnuteľností. 

Vysoký dopyt a nízka ponuka znamenajú vždy len jedno: prudké zvyšovanie cien surovín v stavebníctve. Najväčšie cenové skoky zaznamenalo drevo či oceľ, zatiaľ čo polovodiče a čipy boli nedostatkovým tovarom najmä v elektropriemysle.

Kríza dodávateľského reťazca v stavebnom priemysle pokračovala neskôr v roku 2022 po prepuknutí vojny na Ukrajine. V tomto prípade zasa pracovali v neprospech situácie ďalšie faktory: sankcie, ktoré znemožnili dovoz niektorých surovín, ako aj obmedzenie dodávok energií a pohonných hmôt, ktorých ceny sa na svetových trhoch taktiež výrazne zvyšovali. Prispieva to k vysokej inflácii, a keďže firmám stúpajú energetické a logistické náklady, stúpajú aj ceny vyrobených materiálov.

Vedeli ste, že…?  

Zaujímavým javom na Slovensku bol napríklad aj hromadný výkup dreva na kúrenie, ktorý v prvej polovici roka 2022 udržiaval cenu dreva na vysokých hodnotách. 

Oneskorenia projektov a vyššie ceny nehnuteľností

Surovinová kríza a šokujúco vysoké ceny materiálov pocítila väčšina firiem v stavebnom sektore. Podľa štúdie slovenského stavebníctva pripravenej analytickou spoločnosťou CEEC táto situácia až 71 percentám stavebných firiem komplikovala výstavbu. Oneskorenie dodávok materiálov priamo vplýva na harmonogram a rozpočet stavieb: 42 % oslovených firiem na Slovensku sa stretlo s odstúpením investora od zmluvy kvôli zvýšeniu ceny zákazky. Až 63 % opýtaných firiem malo skúsenosť s odložením výstavby projektu 

Množstvo developerov na Slovensku si straty kompenzovalo navýšením cien u kupujúcich, ak to mali zmluvne vopred definované. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo už i tak dosť vysoké ceny nehnuteľností vzrástli a v polovici roka 2022 vyvrcholili. 

Firmy siahajú po alternatívach

Okrem iného štúdia spoločnosti CEEC, ktorej sa zúčastnilo 100 veľkých, stredných aj menších stavebných spoločností, preukázala zvýšený záujem firiem o alternatívne materiály. Tie sa popri vysokých cenách tradične využívaných materiálov stávajú možnosťou, ako udržať zákazky v plánovanej cenovej hladine. Viac než polovica oslovených firiem takéto materiály využíva. Hovoríme okompozitných materiáloch, ktoré sa vyrábajú z viacerých typov surovín tak, aby mal kompozit všetky potrebné vlastnosti. 

Otázka kvality výstavby pri tomto vývoji a využívaní alternatív je rovnako dôležitá ako kedykoľvek predtým. Už počas krízových rokov 2011 až 2013 mnohé stavebné firmy priznávali ústupky v kvalite, aby sa zmestili do plánovaného rozpočtu. Dnes vnímame zo strany stavebných firiem a developerov predovšetkým uplatňovanie dodatkových položiek, aby kompenzovali vysoké náklady. Dosah na kvalitu stavieb budeme s vysokou pravdepodobnosťou pozorovať v nasledujúcich rokoch. 

Vízie na rok 2023: prichádza útlm výstavby, ceny dreva opäť klesli

Aktuálne sa podľa analytikov už od konca roka 2022 situácia postupne upokojuje a kolísanie cien nebude také výrazné. Zároveň však podľa Zväzu stavebných podnikateľov naďalej pretrvávajú vyššie ceny niektorých materiálov, a to o 20 až 150 %. Výnimkou je drevo, kde došlo k poklesu, ktorý mnohých spracovateľov pozitívne prekvapil. Cena stavebného reziva postupne klesala od leta 2022 a v januári tohto roka už dosiahla úroveň spred pandémie. 

Príčinou je nižší vývoz dreva zo Slovenska na západ, ale aj očakávaný útlm stavebnej produkcie. S vysokými úrokmi na hypotéky a infláciou totiž klesá záujem ľudí stavať alebo rekonštruovať. Mnohí sa rozhodli radšej počkať na lepšie časy. 

Ceny ostatných surovín budú aj naďalej vysoké aké sú riešenia?

Drevo je však len jedným z materiálov potrebných na stavbu. Tie ostatné naďalej závisia od vstupných nákladov na energie a logistiku, ktoré množstvo stavebných firiem pociťuje oneskorene až teraz. Podľa predstaviteľov Zväzu stavebných podnikateľov je to jeden z dôvodov, prečo by stavebné firmy, a teda ani koncoví zákazníci zatiaľ nemali rátať s návratom cien materiálov na pôvodnú úroveň spred roka 2020. Vysoké ceny vstupných nákladov a materiálov by mali stavebné firmy zohľadniť v rozpočtoch na nasledujúce projekty a upraviť podľa toho marže.

Čo sa týka dostupnosti materiálov, trh sa čiastočne stabilizoval. Firmy tak už pravdepodobne nebudú musieť čeliť situáciám, kedy im dodávatelia nevedeli určiť ani približný termín dodania a čakacie lehoty sa predlžovali na celé mesiace. Zároveň naďalej závisíme od dovozu niektorých surovín zo zahraničia (napríklad bitúmeny, železná ruda), ale problémy môžu pretrvávať aj pri výrobe stavebných strojov, ktoré vyžadujú dostupnosť čipov. S ich výrobou je celosvetovo veľký problém, s ktorým musí stavebný sektor aj naďalej počítať. 

Málokto si trúfne s absolútnou istotou do detailov predvídať vývoj v segmente stavebníctva na nasledujúce roky. Podľa prognóz zo správy ING Think však stavebný trh v Európe počas roka 2023 pocíti rast približne o 2,5 %. Zároveň odborníci predpokladajú, že dodávateľský reťazec bude stabilnejší, a tým pádom aj ceny materiálov. Investície z fondov Európskej únie môžu pomôcť oživiť hospodárstvo a zvýšiť objem výstavby. No nedostatok pracovnej sily, pretrvávajúce kolísanie cien a tlak na prechod k udržateľnému hospodárstvu budú naďalej výzvami, ktorým v roku 2023 budú stavebné firmy musieť čeliť.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.