Novinky v Legrand Smart Home: Meranie spotreby a spínanie výkonných spotrebičov

Systém Legrand Smart Home poskytuje široké možnosti ovládania najrôznejších funkcií v smart domácnosti vrátane spínania zásuviek. Nový rad systém ďalej rozširuje o možnosti spínania celých elektroinštalačných obvodov (a tým aj výkonných spotrebičov), ako aj merania spotreby el. energie. Poďte sa s nami pozrieť, ako môžete tieto funkcie využiť.

Smart modul s bránou

Centrom celého systému Legrand Smart Home je tzv. brána, ktorá je nevyhnutná pre funkciu celého systému. Zabezpečuje komunikáciu s bezdrôtovými prvkami, ako tlačidlá, mikromoduly na spínanie osvetlenia, senzory atď. Zároveň sa pripája k internetu cez WiFi sieť v dome, resp. objekte, čím umožňuje vzdialené ovládanie smart domácnosti pomocou smartfónu či tabletu, aj keď sa nachádzate mimo objekt.

Obrázok: Smart modul EMDX³ s Netatmo. Zdroj: Legrand.sk

Brána môže mať dve vyhotovenia. V prípade sady Valena™ Life s Netatmo má podobu adaptéra do zásuvky, z ktorej je napájaná, a zároveň poskytuje voľnú spínanú zásuvku pre ovládané spotrebiče.

Zariadenie je však k dispozícii aj ako smart modul EMDX³ s Netatmo. Modul sa inštaluje priamo do rozvádzača na tzv. DIN lištu medzi ističe a ďalšie prístroje (nezabudnite naň nechať priestor). Zariadenie je teda ukryté a z estetického hľadiska nikde neprekáža. Na ovládanie jednej domácnosti postačí jedna brána, bez ohľadu na to, o ktorý typ pôjde.

Výhodou umiestnenia smart modulárnych prístrojov do rozvádzača tiež je, že elektroinštalatér potom môže realizovať aj zložitejšie zapojenia zahŕňajúce ďalšie modulárne prístroje. Všetky modulárne prístroje sú vzájomne kompatibilné s ďalšími prvkami systému Legrand Smart Home.

Upozornenie:
Smart modulárne prístroje sa inštalujú do el. rozvádzača a pripájajú sa k 230 V rozvodom. Inštalovať ich teda musí kvalifikovaný elektrikár, v opačnom prípade vám hrozí úraz či poškodenie zariadenia a strata záruky.

Ovládajte osvetlenie záhrady či cesty so smart relé

Namiesto klasického vypínača potrebujete v sade smart domácnosti Valena™ Life s Netatmo na ovládanie osvetlenia smart stmievač alebo smart mikromodul, ktorý musíte nechať nainštalovať do svietidla. Realizácia spínania celých okruhov osvetlenia je teda pomerne komplikovaná.

Situáciu rieši smart impulzné relé CX³ s Netatmo, ktoré sa inštaluje priamo do rozvádzača na DIN lištu. Relé sa zapojí za istič príslušného svetelného okruhu, ktorý môže spínať na základe pokynov z brány. Aj vďaka nej môžete príslušný svetelný okruh ovládať:

Bezdrôtovými tlačidlami – Ide o tlačidlá pripomínajúce na pohľad klasické vypínače, môžete ich však jednoducho bez sekania prilepiť na stenu kamkoľvek v objekte. Môžu potom ovládať akúkoľvek akciu v rámci systému.

Smart impulzné relé CX³ s Netatmo. Zdroj: Legrand.sk

 • Dotykom v aplikácii – Aplikácia Home + Control je k dispozícii pre iOS aj Android a umožňuje ovládanie osvetlenia, žalúzií, vykurovania alebo iných el. zariadení. Ovládanie prebieha cez internet, takže svetlá môžete zapínať (a iné akcie realizovať) pokojne aj z práce či dovolenky.
 • Hlasovými povelmi – Slúžia na to hlasoví asistenti Google Assistant, Amazon Alexa či Apple Siri vo vašom smartfóne, tablete, počítači či smart reproduktore. Ovládanie prebieha jednoduchými hlasovými pokynmi, ako napr. „rozsvieť príjazdovú cestu“.
 • Časovým harmonogramom – V aplikácii Home + Control si môžete nastavovať čas zapnutia a vypnutia svetla pre rôzne dni v týždni.
 • Scenármi – V uvedenej aplikácii si môžete navoliť rôzne scenáre s podmienkami, napr. automatické rozsvietenie osvetlenia pri príchode domov.
 • Tlačidlom na module – V núdzi môžete relé zopnúť a rozopnúť aj pomocou tlačidla priamo na jeho prednej strane (nechýba LED kontrolka na signalizáciu stavu).

Smart impulzné relé CX³ s Netatmo je vhodné na ovládanie celých svetelných obvodov, napr. okolo domu, na príjazdovej ceste, ale aj v komerčných objektoch, napr. na vonkajšej strane fasády, v dlhých chodbách, spoločných priestoroch a pod. Okrem toho dokáže tiež merať spotrebu spínaného obvodu podobne ako smart elektromer EMDX³ s Netatmo (pre detaily o meraní pozri časť článku o smart elektromere).

Obrázok: Smart elektromer EMDX³ s Netatmo. Zdroj: Legrand.sk

Max. spínané príkony sú 3 840 W pre klasické a halogénové žiarovky, 3 000 VA pre feromagnetické a elektronické transformátory žiariviek a 650 W pre LED svietidlá. Pri činnosti vás nebude rušiť žiadne cvakanie, hlučnosť spínacieho mechanizmu je do 10 dB, čo zodpovedá hlasitosti ľudského dýchania.

Vedeli ste, že…?
Smart impulzné relé CX³ s Netatmo môže spínať aj iné typy spotrebičov než osvetlenie, max. príkon však záleží na ich type. Pri výbere sa poraďte s elektrikárom či projektantom.

Načasujte vykurovanie smart stýkačom

Pre spínanie výkonnejších obvodov je v ponuke modulárnych prístrojov smart inštalačný stýkač CX³ s Netatmo. Má takmer totožné funkcie i vyhotovenie ako uvedené smart impulzné relé. Na rozdiel od neho však dokáže spínať až 4 800 W príkonu pre odporovú záťaž (napr. ohrievače) a 2 400 VA pre indukčnú záťaž (napr. elektromotory).

Ovládanie stýkača prebieha rovnakými spôsobmi ako pri relé, pričom takisto dokáže merať spotrebu elektriny v rámci spínaného obvodu. Je navyše vybavený funkciou rozpoznávania prechodu na nižšiu odbernú sadzbu (tzv. nočný prúd, funkcia má v tomto prípade názov OFF peak). Táto funkcia je vynikajúca pre využitie akumulačného vykurovania (dom sa vykúri v noci lacnou elektrinou). Na stýkači môžete nastaviť, či sa má pri nižšej sadzbe zopnúť alebo rozopnúť.

Obrázok: Smart inštalačný stýkač CX³ s Netatmo. Zdroj: Legrand.sk

Smart inštalačný stýkač CX³ s Netatmo je jednofázový a je vhodný napr. na ovládanie el. podlahového vykurovania, vykurovacích panelov, bojlera, bazénových či zavlažovacích čerpadiel atď. Pre ovládanie trojfázových spotrebičov, ako napr. elektrické kotly či trojfázové motory, ho musíte doplniť o trojfázový stýkač, ktorý bude týmto smart stýkačom ovládaný.

Majte spotrebu elektriny pod kontrolou so smart elektromerom

To, či využívate elektrinu skutočne úsporne, už nemusíte zisťovať len pri pohľade na elektromer v elektromerovom rozvádzači. Smart elektromer EMDX³ s Netatmo vám postráži spotrebu buď celej elektroinštalácie, alebo vybraného zásuvkového, svetelného či iného elektroinštalačného obvodu. Inštaluje sa do rozvodnej skrinky a spotrebu meria nepriamo pomocou tzv. prúdového transformátora, ktorý sa navlečie na vodič príslušného obvodu. Max. meraný prúd je 80 A, čo zodpovedá výkonu cca 18 kW. To je dostatočné pre všetky rodinné domy i pre menšie komerčné budovy.

Namerané hodnoty si môžete zobraziť v už spomínanej aplikácii Home + Control. K dispozícii máte sledovanie spotreby počas jednotlivých dní, týždňov, mesiacov či rokov, zobrazenie v prehľadných grafoch, vyčíslenie v kWh či eurách. Okrem toho vám elektromer môže poslať do aplikácie aj notifikáciu pri prekročení vopred nastavenej hodnoty spotreby.

V aplikácii si môžete zobraziť údaje z viacerých smart elektromerov EMDX³, ktoré môžete zapojiť na rôzne el. obvody v rámci rozvádzača. Hodia sa teda na celkové meranie spotreby domácnosti či monitorovanie nákladov na vykurovanie.

Využitie nájdu aj v budovách s nájomnými bytmi, apartmánmi či obchodnými priestormi. V nich môžete neustále monitorovať a vyhodnocovať spotrebu nájomníkov, resp. vlastníkov jednotlivých priestorov bez toho, aby ste ich obťažovali odpisovaním elektromera. Pre úplnosť však musíme dodať, že smart elektromer EMDX³ nie je certifikovaným meradlom.

O smart moduloch s odborníkom – odpovedá Ing. Martin Fejfár zo spoločnosti inDIFFERENT s.r.o.

Používate pri realizácii projektov inteligentných domácností smart modulárne prístroje Legrand?

Smart modulárne prístroje Legrand sú na slovenskom trhu horúcou novinkou, takže sa s nimi len zoznamujeme. Ich využitie vidím v domácej i komerčnej sfére. Smart elektromery sú ideálne pre viacgeneračné bývanie a sledovanie spotreby elektriny v oddelenej časti domu či na chatách. Sú neporovnateľne lepšou alternatívou oproti klasickým elektromerom, keďže poskytujú detailné grafy, trendy či priebeh spotreby v čase, a to v prehľadnej forme, takže sa v nich rýchlo zorientuje aj neodborník. Modul stýkača si viem predstaviť použiť napr. na spínanie závlahového čerpadla.

Vedeli by ste tieto prístroje využiť aj pri elektroinštaláciách v komerčných budovách?

V komerčnej sfére sa smart elektromery hodia na meranie častí budovy, ktoré sú v prenájme. Ideálne by bolo, ak by boli dostupné aj v trojfázovom prevedení. Smart stýkače zase môžu cez deň v čase, kedy je elektrina drahšia, automaticky vypínať vykurovanie alebo menej dôležité obvody či spotrebiče.

V čom vidíte najväčšiu výhodu smart modulárnych prístrojov Legrand?

„Ekosystém“ smart zariadení Netatmo sa neustále rozširuje, takže prostredníctvom jednej aplikácie môžete ovládať čoraz viac funkcií v domácnosti. Obrovskou výhodou je podpora aplikácií a hlasových asistentov Google Assistant, Amazon Alexa a Apple HomeKit. Tá stále nie je pri konkurenčných systémoch samozrejmosťou.

Zhrnutie:

 • smart modulárne prístroje Legrand prinášajú do systému Legrand Smart Home nové možnosti,
 • smart modul s bránou EMDX³ s Netatmo je základom celého systému a nahrádza zásuvkový adaptér, ktorý by mohol esteticky prekážať,
 • smart impulzné relé CX³ s Netatmo umožňuje spínanie celých svetelných (alebo iných) obvodov priamo v rozvádzači, môže ovládať napr. osvetlenie záhrady, príjazdovej cesty, fasády a pod.,
 • smart inštalačný stýkač CX³ s Netatmo je určený na spínanie výkonných obvodov do 4 800 W, rozpoznáva prechod na nočný prúd, takže je ideálny na spínanie el. vykurovania,
 • so smart elektromerom EMDX³ s Netatmo môžete pomocou aplikácie v prehľadných grafoch sledovať spotrebu elektriny celej domácnosti, resp. objektu alebo jednotlivých svetelných, zásuvkových či iných el. obvodov; elektromerov môžete nainštalovať aj viac,
 • smart modulárne prístroje Legrand sú plne kompatibilné so všetkými funkciami systému Legrand Smart Home.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.